ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 สายร้องกวาง–งาว หรือ ถนนวังซ้าย หรือ สายแพร่–ลำปาง (สายเก่า) เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรในบางช่วง เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) ที่บ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จากนั้นมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1154 แยกขวามือไปยัง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และเป็นเส้นทางบนภูเขาผ่าน ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง จนบรรจบกับถนนพหลโยธิน ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระยะทาง 64.345 กิโลเมตร

Thai Highway-103.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103
ถนนวังซ้าย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:64.345 กิโลเมตร (39.982 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันออกเฉียงใต้:Thai Highway-101.svg ทล.101 ใน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ปลายทิศตะวันตกเฉียงเหนือ:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ใน อ.งาว จ.ลำปาง
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินสายนี้แต่เดิม มีชื่อเรียกว่า ถนนวังซ้าย ตั้งชื่อตามนายตุ่น วังซ้าย นายช่างกรมทางหลวง เมื่อวันที่10 ธันวาคม 2493 ตามมติ ครม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มีแนวเส้นทางทับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 บางส่วน และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1154 (อำเภอสอง - อำเภองาว) ในภายหลัง กรมทางหลวงได้พิจารณาตัดแนวทางใหม่แทนเส้นทางเดิมที่คับแคบ และประสบปัญหาผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่งาว ไม่อาจขยายเขตทางได้

ซึ่งแต่เดิมเส้นทางหลวงหมายเลข 103 นี้ เป็นเส้นทางสายเก่าที่สุดของจังหวัดแพร่ และจังหวัดลำปาง ในสมัยก่อน เมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว เดิมเป็นเส้นทางคมนาคมที่ต้องเดินทางขึ้นสายเหนือไปทางจังหวัดลำปาง พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ในอดีต แต่ปัจจุบันนี้ ได้กลายมาเป็นเส้นทางไปจังหวัดพะเยา เชียงราย และลำปาง ซึ่งรถโดยสารประทำทาง สายกรุงเทพฯ -เชียงราย (สายใหม่) สายกรุงเทพฯ - แม่สาย และรถประจำทางสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา) รถประจำทางสายตะวันออกและสายใต้ (ระยอง พัทยา ภูเก็ต) ที่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 103 นี้ ไปยังจังหวัดพะเยา และเชียงราย เป็นหลัก

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 (ถนนวังซ้าย) ทิศทาง: ร้องกวาง–งาว
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
แพร่ 0+000 แยกร้องกวาง เชื่อมต่อจาก:   ทล.1134 จาก บ.ร้องเข็ม
    ทล.101 จาก แพร่     ทล.101 จาก น่าน
11+800 -   ทางหลวงชนบท พร.3017 ไป บ.หนองม่วงไข่ ไม่มี
16+650 -   ทางหลวงชนบท พร.3014 ไป บ.ร่องถ่าน ไม่มี
16+700 - ไม่มี   ทางหลวงชนบท พร.3005 ไป บ.ศรีมูลเรือง
18+049 แยกนางฟ้า ไม่มี   ทล.1154 ไป อ.สอง
18+900 -   ทางหลวงชนบท พร.3033 ไป บ.ทุ่งน้าว, บ.แม่ยางตาล   ทางหลวงชนบท พร.3032 ไปฝายแม่ยม
19+450 สะพาน ข้ามแม่น้ำยม
29+930 - ไม่มี   ทางหลวงชนบท พร.3002 ไป บ.วังดิน
ลำปาง 62+722 สะพาน ข้ามห้วยแม่โป่ง
64+345 แยกบ้านเป๊าะ     ถนนพหลโยธิน ไป ลำปาง     ถนนพหลโยธิน ไป พะเยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข