ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 [แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (สบบง) - บ.ฮวก-บ.ผาตั้ง] สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 (บ้านสบบง) - บ้านม่วงชุม - บ้านฮวก พ.ศ. 2526 [1] ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในถนนสายสำคัญในยุทธศาสตร์การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในเขตดอยยาวและดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้แล้ว ทางหลวงสายนี้ยังถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน [2] ในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดิมทางสายนี้ก่อสร้างถึง บ.ฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา และเป็นทางลูกรังต่อไปจนถึง บ.ผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.พะเยา และมีการก่อสร้างทางลาดยางเป็นช่วง ๆ ภายในหมู่บ้านและปัจจุบันเป็นทางลาดยางตลอดสาย และเป็นทางสายสำคัญในการเดินทางขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

Thai Highway-1093.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:89.767 กิโลเมตร (55.779 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:บ.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ถึง:บ.ผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

เขตการควบคุมแก้ไข

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 สบบง - ขุนห้วยไคร้ 0+000 - 40+427 40.427 เชียงคำ พะเยา
0200 ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง 40+427 - 89+767 49.340 เวียงแก่น เชียงรายที่ 2
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
      แยกสบบง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021)
      อ.ภูซาง จ.พะเยา
      แยกก๊อหลวง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210)
      ไป อ.เชียงคำ จ.พะเยา)
     
      แยกม่วงชุม (ทางหลวงชนบท พย.4010 )
      ไป อ.ภูซาง จ.พะเยา
     
      อ.ภูซาง จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย
     
      แยกเล่าอู (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093)
      ไป บ.ปางค่า อ.เทิง
     
      แยกภูชี้ฟ้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155)
      ไป บ.ปางค่า อ.เทิง
      รอยต่อ อ.เทิง-อ.เวียงแก่น
     
      บ.ผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

(ทางหลวงชนบท ชร.4029 )

ความสำคัญแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ยอดภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย และเป็นทางสายหลักของประชาชนในอ.ภูซาง จ.พะเยา

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านสบบง) - บ้านม่วงชุม - บ้านฮวก พ.ศ. ๒๕๒๖, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/037/7.PDF
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สามแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑- (บ้านสบบง) -บ้านม่วงชุม-บ้านฮวก เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/161/3748.PDF