อำเภอแหลมงอบ

อำเภอในจังหวัดตราด ประเทศไทย

แหลมงอบ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด

อำเภอแหลมงอบ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Laem Ngop
ประภาคารแหลมงอบ จุดชมวิวสุดแผ่นดินตะวันออก
ประภาคารแหลมงอบ จุดชมวิวสุดแผ่นดินตะวันออก
คำขวัญ: 
แหลมงอบทะเลงาม เลื่องลือนามอ่าวตาลคู่
งอบใบจากงามสวยหรู แดนประดู่ยุทธนาวี
แผนที่จังหวัดตราด เน้นอำเภอแหลมงอบ
แผนที่จังหวัดตราด เน้นอำเภอแหลมงอบ
พิกัด: 12°10′18″N 102°23′36″E / 12.17167°N 102.39333°E / 12.17167; 102.39333
ประเทศ ไทย
จังหวัดตราด
พื้นที่
 • ทั้งหมด154.0 ตร.กม. (59.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด19,190 คน
 • ความหนาแน่น124.61 คน/ตร.กม. (322.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 23120
รหัสภูมิศาสตร์2305
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ หมู่ที่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอแหลมงอบมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

 
หาดทรายดำ ที่หมู่บ้านกลาง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด อยู่ในพื้นที่ของป่ามะขาม ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ประวัติ แก้

สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2446 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้เสียดินแดนให้แก่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องมาจากการตกลงทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) ซึ่งทำให้ไทยจำต้องยกดินแดนจังหวัดตราดและเกาะต่าง ๆ ตั้งแต่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีไปจนถึงเกาะกูด และจังหวัดปัจจันตคิรีเขตร หรือ เกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยน ให้ฝรั่งเศสถอนกองทหารไปจากจันทบุรี โดยสัญญาฉบับนี้ ได้ให้สัตยาบันต่อกันและมีผลทำให้กองทหารฝรั่งเศสต้องถอนออกไปจากเมืองจันทบุรีตามสัญญา ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2447[1] ต่อมาได้มีการใช้พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) คือจัดตั้งอำเภอ ตำบล กับหมู่บ้านขึ้น ที่ทำงานของรัฐบาลในอำเภอเรียกว่า "ที่ว่าการอำเภอ" ซึ่งมีผลทำให้เกาะช้าง เกาะกูด หมู่เกาะบริเวณข้างเคียง และหมู่บ้านแหลมงอบ (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) จัดตั้งขึ้นเป็น อำเภอเกาะช้าง ในปี พ.ศ. 2447 (ร.ศ. 123) และเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอแหลมงอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2482[2]

 • วันที่ 17 เมษายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็น อำเภอแหลมงอบ[3]
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2490 โอนพื้นที่หมู่ 7 เกาะกูด เกาะไม้ซี้ (ในขณะนั้น) ของตำบลเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ ไปตั้งเป็นหมู่ 8 ของตำบลคลองใหญ่ กิ่งอำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด[4]
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2491 โอนพื้นที่หมู่ 8 เกาะกูด (ในขณะนั้น) ของตำบลคลองใหญ่ กิ่งอำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด มาตั้งเป็นหมู่ 9 ของตำบลเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ[5]
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2495 ตั้งตำบลเกาะหมาก แยกออกจากตำบลเกาะช้าง[6]
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมงอบ ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมงอบ[7]
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2504 จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว ในท้องที่บางส่วนของตำบลน้ำเชี่ยว[8]
 • วันที่ 30 กันยายน 2523 ตั้งตำบลเกาะกูด แยกออกจากตำบลเกาะหมาก[9]
 • วันที่ 26 กันยายน 2529 ตั้งตำบลคลองใหญ่ แยกออกจากตำบลแหลมงอบ[10]
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 แยกพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และตำบลเกาะกูด จากอำเภอแหลมงอบ ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะกูด[11] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอแหลมงอบ
 • วันที่ 12 กันยายน 2533 ตั้งตำบลเกาะช้างใต้ แยกออกจากตำบลเกาะช้าง[12]
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 แยกพื้นที่ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะช้างใต้ จากอำเภอแหลมงอบ ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะช้าง[13] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอแหลมงอบ
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลแหลมงอบ และสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว เป็นเทศบาลตำบลแหลมงอบ และเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ตามลำดับ[14] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 7 กันยายน 2546 ให้พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ ตำบลน้ำเชี่ยว ซึ่งมีพื้นที่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โดยส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสภาพไม่เข้าองค์ประกอบความเป็นหมู่บ้าน ไปรวมกับพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านท่าประดู่ ตำบลน้ำเชี่ยว[15]
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเชี่ยว รวมกับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว[16]
 • วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะกูด และกิ่งอำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ เป็น อำเภอเกาะกูด และ อำเภอเกาะช้าง[17] ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอแหลมงอบแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[18]
1. แหลมงอบ Laem Ngop
5,454
2. น้ำเชี่ยว Nam Chiao
3,210
3. บางปิด Bang Pit
4,484
4. คลองใหญ่ Khlong Yai
6,033

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอแหลมงอบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแหลมงอบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแหลมงอบ
 • เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมงอบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปิดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. เว็บไซด์จังหวัดตราด, ประวัติความเป็นมา, (5เมษายน 2557) http://www.trat.go.th/data_gen/history.html เก็บถาวร 2014-02-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. "จังหวัดตราด: อำเภอแหลมงอบ". 5 Feb 2017.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 354–363. April 17, 1939. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-19. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ศรีสะเกษ ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เพชรบุรี และระนอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (9 ง): 254–257. February 18, 1947.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 68 (65 ง): 3866. November 30, 1948.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 69 (43 ง): 2008–2009. July 8, 1952. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-24. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 26-27. August 3, 1956.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (87 ง): 2186–2187. October 24, 1961.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (150 ง): 3391–3392. September 30, 1980. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-24. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (166 ง): (ฉบับพิเศษ) 98-100. September 26, 1986.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะกูด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (25 ง): 1351. February 13, 1990. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (170 ง): (ฉบับพิเศษ) 90-93. September 12, 1990.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะช้าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 24. May 26, 1994. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 14. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-09-16.
 15. "ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (5 ง): 139–142. September 7, 2003. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-17. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 75 ง): 19–21. July 9, 2004. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-24. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 17. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2019-08-17.
 18. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.