ถนนเทพารักษ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268

ถนนเทพารักษ์ (อักษรโรมัน: Thanon Thepharak) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สายสำโรง–บางบ่อ เป็นถนนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ แยกจากถนนสุขุมวิทบริเวณกิโลเมตรที่ 20 ข้างสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ผ่านท้องที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ โดยไปบรรจบกับถนนรัตนราชและถนนปานวิถี (คลองด่าน–บางบ่อ) บริเวณโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268
ถนนเทพารักษ์
ถนนเทพารักษ์ช่วงที่ผ่านอำเภอบางเสาธง
(บริเวณชุมชนไทยประกัน) จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว28.061 กิโลเมตร (17.436 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ถ.สุขุมวิท ใน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ถึง ทล.3117 ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

แต่เดิมถนนเส้นนี้มีเพียง 2 ช่องทางจราจรตลอดเส้นทาง ปัจจุบันได้ขยายช่องจราจรเป็น 6–8 ช่องจราจรเรียบร้อยแล้วตลอดทั้งเส้นทาง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ทิศทาง: สำโรง–บางบ่อ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สำโรง–บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์)
สมุทรปราการ 0+000 แยกเทพารักษ์   ถนนสุขุมวิท ไปสำโรง, บางนา, พระโขนง   ถนนสุขุมวิท ไปสมุทรปราการ, บางปู
3+950 แยกศรีเทพา   ถนนศรีนครินทร์ ไปบางกะปิ   ถนนศรีนครินทร์ ไปสมุทรปราการ แยกการไฟฟ้า บรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
7+750 ทางแยกต่างระดับเทพารักษ์    ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไปบางนา, บางปะอิน    ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไปถนนพระรามที่ 2, บางขุนเทียน
12+200 แยกคลองขุด   ถนนกิ่งแก้ว ไปบางพลี, ลาดกระบัง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ถนนตำหรุ-บางพลี ไปบางปู, แยกตำหรุ บรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
23+040 แยกเคหะบางพลี   ถนนเคหะบางพลี ไปนิคมอุตสาหกรรมบางพลี, บรรจบถนนเทพรัตน   ถนนเคหะบางพลี ไปการเคหะบางพลี, บรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
27+300 -   ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ ไปถนนรัตนราช, บรรจบถนนเทพรัตน ไม่มี
28+061 แยกบางบ่อ   ถนนรัตนราช ไปบางบ่อ, บรรจบถนนเทพรัตน   ถนนปานวิถี ไปบรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต