ถนนเคหะบางพลี หรือทางหลวงชนบท สป.1006 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+670) - เคหะบางพลี เป็นถนนสายหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมระหว่างพื้นที่อำเภอบางบ่อกับอำเภอบางเสาธง เริ่มจากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 52 ใกล้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ ผ่านพื้นที่ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง ผ่านชุมชนเคหะบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตัดกับถนนเทพารักษ์ (แยกเคหะบางพลี) และไปบรรจบกับถนนเทพรัตนกิโลเมตรที่ 23 ข้างโรงพยาบาลบางนา 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง เป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจรตลอดสาย ระยะทางทั้งหมด 9.5 กิโลเมตร โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ 3.9 กิโลเมตร และในพื้นที่อำเภอบางเสาธง 5.6 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท สป.1006
ถนนเคหะบางพลี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว9.260 กิโลเมตร (5.754 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ถนนสุขุมวิท ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ถึง ถนนเทพรัตน ใน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง