ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ

ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3413 สายทางเข้าบางบ่อ เป็นถนนที่อยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวสายทางเริ่มจากถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่ 27 ขึ้นไปทางทิศเหนือ โค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามคลองสำโรง จากนั้นจึงโค้งไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่ถนนรัตนราช ซึ่งใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-หนองไม้แดง) กิโลเมตรที่ 27 ลักษณะทางเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจรพร้อมไหล่ทางตลอดเส้นทางระยะทาง 2.260 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3413
ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว2.260 กิโลเมตร (1.404 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถนนเทพรัตน ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
ปลายทางทิศใต้ ถนนเทพารักษ์ ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อสร้างขึ้นเพื่อให้รถที่ต้องการไป-กลับระหว่างถนนเทพารักษ์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 สามารถไป-กลับได้โดยไม่ต้องผ่านตัวอำเภอบางบ่อ ซึ่งถนนรัตนราชช่วงตัวเมืองบางบ่อจะค่อนข้างแคบ เนื่องจากเป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจรและไม่มีไหล่ทาง ทำให้การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน