ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117

(เปลี่ยนทางจาก ถนนรัตนราช)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน–บางบ่อ เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง และตำบลบางบ่อ มีแนวสายทางเริ่มจากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 58 สิ้นสุดที่ถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 สายบางนา–หนองไม้แดง) กิโลเมตรที่ 27 ระยะทางรวมประมาณ 9.5 กิโลเมตร ถนนสายนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง มีชื่อเรียกดังนี้

Thai Highway-3117.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117
ถนนปานวิถี, ถนนรัตนราช
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:9.500 กิโลเมตร (5.903 ไมล์)
7.822 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-3.svg ถ.สุขุมวิท ใน อ.บางบ่อ จ.สมุมรปราการ
 Thai Highway-3268.svg ถ.เทพารักษ์ ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Thai Highway-3413.svg ถ.เลี่ยงเมืองบางบ่อ ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ถึง:Thai Highway-34.svg ถ.เทพรัตน ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ระบบทางหลวง

ถนนปานวิถีแก้ไข

ถนนปานวิถี (Thanon Pan Withi) หรือ ถนนบางบ่อ–คลองด่าน (Thanon Bang Bo-Khlong Dan) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 58 ใกล้กับโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขึ้นไปทางทิศเหนือ และสิ้นสุดที่ทางแยกบางบ่อ (จุดตัดกับถนนเทพารักษ์) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรสวนทาง อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง

ถนนรัตนราชแก้ไข

ถนนรัตนราช (Thanon Rattanarat) เริ่มต้นจากทางแยกบางบ่อ (จุดตัดระหว่างถนนปานวิถีกับถนนเทพารักษ์) ผ่านเข้าตัวอำเภอบางบ่อ และขึ้นไปทางทิศเหนือ ข้ามคลองสำโรง จนสิ้นสุดที่ถนนเทพรัตน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นตั้งแต่หน้าสถานีตำรวจภูธรบางบ่อจนถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ จะเป็นถนน 4 ช่องจราจรสวนทาง อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบางบ่อ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 ผ่านถนนสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ 2 สายคือ