ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117

(เปลี่ยนทางจาก ถนนรัตนราช)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน–บางบ่อ เป็นทางหลวงที่อยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพรียง และตำบลบางบ่อ มีแนวสายทางเริ่มจากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 58 สิ้นสุดที่ถนนเทพรัตน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 สายบางนา–หนองไม้แดง) กิโลเมตรที่ 27 ระยะทางรวมประมาณ 9.5 กิโลเมตร ถนนสายนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง มีชื่อเรียกดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117
ถนนปานวิถี, ถนนรัตนราช
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว9.5 กิโลเมตร (5.9 ไมล์)
7.822 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ถ.สุขุมวิท ใน อ.บางบ่อ จ.สมุมรปราการ
  ถ.เทพารักษ์ ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ถ.เลี่ยงเมืองบางบ่อ ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ถึง ถ.เทพรัตน ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนปานวิถี

แก้

ถนนปานวิถี (Thanon Pan Withi) หรือ ถนนบางบ่อ–คลองด่าน (Thanon Bang Bo-Khlong Dan) เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 58 ใกล้กับโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขึ้นไปทางทิศเหนือ และสิ้นสุดที่ทางแยกบางบ่อ (จุดตัดกับถนนเทพารักษ์) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรสวนทาง อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง

ถนนรัตนราช

แก้

ถนนรัตนราช (Thanon Rattanarat) เริ่มต้นจากทางแยกบางบ่อ (จุดตัดระหว่างถนนปานวิถีกับถนนเทพารักษ์) ผ่านเข้าตัวอำเภอบางบ่อ และขึ้นไปทางทิศเหนือ ข้ามคลองสำโรง จนสิ้นสุดที่ถนนเทพรัตน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นตั้งแต่หน้าสถานีตำรวจภูธรบางบ่อจนถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ จะเป็นถนน 4 ช่องจราจรสวนทาง อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบางบ่อ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 ผ่านถนนสายหลักของจังหวัดสมุทรปราการ 2 สายคือ