ถนนเทพารักษ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268
ระวังสับสนกับ ถนนเทพรักษ์
บทความนี้เกี่ยวกับถนนในจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เทพารักษ์ (แก้ความกำกวม)

ถนนเทพารักษ์ (อักษรโรมัน: Thanon Thepharak) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สายสำโรง–บางบ่อ เป็นถนนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ แยกจากถนนสุขุมวิทบริเวณกิโลเมตรที่ 20 ข้างสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ผ่านท้องที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ โดยไปบรรจบกับถนนรัตนราชและถนนปานวิถี (คลองด่าน–บางบ่อ) บริเวณโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ

Thai Highway-3268.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268
ถนนเทพารักษ์
ถนนเทพารักษ์ช่วงที่ผ่านอำเภอบางเสาธง
(บริเวณชุมชนไทยประกัน) จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:28.061 กิโลเมตร (17.436 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-3.svg ถ.สุขุมวิท ใน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ถึง:Thai Highway-3117.svg ทล.3117 ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ระบบทางหลวง

แต่เดิมถนนเส้นนี้มีเพียง 2 ช่องทางจราจรตลอดเส้นทาง ปัจจุบันได้ขยายช่องจราจรเป็น 6–8 ช่องจราจรเรียบร้อยแล้วตลอดทั้งเส้นทาง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) ทิศทาง: สำโรง–บางบ่อ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  สำโรง–บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์)
สมุทรปราการ 0+000 แยกเทพารักษ์   ถนนสุขุมวิท ไปสำโรง, บางนา, พระโขนง   ถนนสุขุมวิท ไปสมุทรปราการ, บางปู
3+950 แยกศรีเทพา   ถนนศรีนครินทร์ ไปบางกะปิ   ถนนศรีนครินทร์ ไปสมุทรปราการ แยกการไฟฟ้า บรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
7+750 ทางแยกต่างระดับเทพารักษ์    ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไปบางนา, บางปะอิน    ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไปถนนพระรามที่ 2, บางขุนเทียน
12+200 แยกคลองขุด   ถนนกิ่งแก้ว ไปบางพลี, ลาดกระบัง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ถนนตำหรุ-บางพลี ไปบางปู, แยกตำหรุ บรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
23+040 แยกเคหะบางพลี   ถนนเคหะบางพลี ไปนิคมอุตสาหกรรมบางพลี, บรรจบถนนเทพรัตน   ถนนเคหะบางพลี ไปการเคหะบางพลี, บรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
27+300 -   ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ ไปถนนรัตนราช, บรรจบถนนเทพรัตน ไม่มี
28+061 แยกบางบ่อ   ถนนรัตนราช ไปบางบ่อ, บรรจบถนนเทพรัตน   ถนนปานวิถี ไปบรรจบถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต