อำเภอบางเสาธง

อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

บางเสาธง เป็นอำเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการ แยกพื้นที่การปกครองบางส่วนจากอำเภอบางพลี

อำเภอบางเสาธง
แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ เน้นอำเภอบางเสาธง
คำขวัญ: 
บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ
ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม
เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°35′42″N 100°49′50″E / 13.59500°N 100.83056°E / 13.59500; 100.83056
อักษรไทยอำเภอบางเสาธง
อักษรโรมันAmphoe Bang Sao Thong
จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่
 • ทั้งหมด114.79 ตร.กม. (44.32 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด80,797 คน
 • ความหนาแน่น703.87 คน/ตร.กม. (1,823.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 10570
รหัสภูมิศาสตร์1106
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบางเสาธง เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำภอบางเสาธง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางบ่อ มีคลองกาหลง คลองท่าข้าม คลองชวดใหญ่ คลองบางเซา คลองสนามพลีเก่า คลองสนามพลี คลองสำโรง คลองกะลาวน คลองหนามแดง คลองสกัดห้าสิบ และคลองหัวเกลือเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางบ่อ มีคลองหัวเกลือ คลองเจริญราษฎร์ และคลองร้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางพลี มีคลองร้อย คลองโก่งประทุน คลองสำโรง คลองเสาระหงษ์ ถนนวัดศรีวารีน้อย คลองบางนา และคลองหนองงูเห่าเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่ออำเภอแก้ไข

ในอดีตท้องที่ของอำเภอบางเสาธงเป็นพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงมาก่อน เป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำเค็มจำนวนมาก ทำให้ขุดพบโครงกระดูกและส่วนหัวอยู่เป็นเนืองนิตย์ จึงมีเรียกการคลองที่มีจระเข้ชุกชุมว่า "คลองจรเข้" ภายหลังจึงได้เป็นชื่อของตำบลคือ ตำบลจรเข้ แล้วมาแยกเป็นตำบลศีรษะจรเข้น้อย[1] และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่[2] ส่วนคำว่า "บางเสาธง" นั้นมีที่มาจากการทำเกษตรกรรม ในอดีตนั้นจะใช้ธงเป็นการบอกเวลาพักและยังใช้เป็นแนวของลำน้ำในการสัญจรอีกด้วย[3]

ประวัติแก้ไข

ส่วนนี้ตั้งแต่ตั้งกิ่งอำเภอบางเสาธง (พ.ศ. 2538) จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่ตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบางเสาธง ขึ้นกับอำเภอบางพลี พร้อมกับโอนสุขาภิบาลบางเสาธงจากอำเภอบางพลีมาขึ้นกับกิ่งอำเภอบางเสาธง[4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเสาธงเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธง
 • วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 ยกฐานะเป็นอำเภอบางเสาธง[5]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางเสาธงแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 3 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 38 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางเสาธง (Bang Sao Thong) 17 หมู่บ้าน
2. ศีรษะจรเข้น้อย (Sisa Chorakhe Noi) 12 หมู่บ้าน
3. ศีรษะจรเข้ใหญ่ (Sisa Chorakhe Yai) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางเสาธงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

การเกษตรกรรมแก้ไข

 • การเพาะปลูกข้าว ถือเป็นการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของตำบลบางเสาธง
 • การปลูกผักกระเฉดและเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ถือว่าเป็นการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของตำบลศีรษะจรเข้น้อยและตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่[6]

การคมนาคมแก้ไข

อำเภอบางเสาธงมีถนนสายหลัก ได้แก่

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • วัดบัวโรย
 • วัดหัวคู้ (หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา)
 • วัดจรเข้ใหญ่
 • วัดศรีวารีน้อย
 • วัดมงคลนิมิตร (หลวงพ่อเกษ)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ยุกตนันท์ จำปาเทศ. แผนพัฒนาการเกษตรตำบลศีรษะจรเข้น้อย ปี 2553-2555. สมุทรปราการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง, 2552.
 2. ยุกตนันท์ จำปาเทศ. แผนพัฒนาการเกษตรตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ปี 2553-2555. สมุทรปราการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง, 2552.
 3. ยุกตนันท์ จำปาเทศ. แผนพัฒนาการเกษตรตำบลบางเสาธง ปี 2553-2555. สมุทรปราการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง, 2552.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบางเสาธง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 61. 22 มีนาคม 2538. Check date values in: |date= (help)
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. 2550" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. Check date values in: |date= (help)
 6. ยุกตนันท์ จำปาเทศ. แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอบางเสาธง ปี 2553-2555. สมุทรปราการ : สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง, 2552.