ทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง

ทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง (อังกฤษ: Nong Mai Daeng Interchange) เป็นชุมทางต่างระดับแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นจุดตัดระหว่างถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และหมายเลข 34) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 ตั้งอยู่ในตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทางแยกต่างระดับ หนองไม้แดง
ชื่ออักษรไทยหนองไม้แดง
ชื่ออักษรโรมันNong Mai Daeng
ที่ตั้งตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทิศทางการจราจร
ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 34)
» บางนา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361
» เมืองพัทยา ชลบุรี
ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3)
» ชลบุรี

รูปแบบของทางแยกต่างระดับ

แก้