อำเภอนิคมพัฒนา

อำเภอในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

นิคมพัฒนา เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน และทำโรงงานอุตสาหกรรม

อำเภอนิคมพัฒนา
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอนิคมพัฒนา
คำขวัญ: สับปะรดหวานฉ่ำ อุตสาหกรรมน้อยใหญ่
เสียงลือไกลหลวงพ่อชื่น
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°49′53″N 101°12′29″E / 12.83139°N 101.20806°E / 12.83139; 101.20806
อักษรไทยอำเภอนิคมพัฒนา
อักษรโรมันAmphoe Nikhom Phatthana
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด237.5 ตร.กม. (91.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด53,925 คน
 • ความหนาแน่น227.05 คน/ตร.กม. (588.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์21180
รหัสภูมิศาสตร์2108
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนิคมพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านค่าย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนิคมพัฒนา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนิคมพัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana) 7 หมู่บ้าน
2. มาบข่า (Map Kha) 8 หมู่บ้าน
3. พนานิคม (Phana Nikhom) 8 หมู่บ้าน
4. มะขามคู่ (Makham Khu) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองมาบตาพุด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมาบข่า
  • เทศบาลตำบลมาบข่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนิคมพัฒนาและตำบลมาบข่า (นอกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา)
  • เทศบาลตำบลมะขามคู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามคู่ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบข่า (นอกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลมาบข่า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนานิคมทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 18. 26 มิถุนายน 2539.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.