อำเภอนิคมพัฒนา

อำเภอในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

นิคมพัฒนา เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน และทำโรงงานอุตสาหกรรม

อำเภอนิคมพัฒนา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nikhom Phatthana
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คำขวัญ: 
สับปะรดหวานฉ่ำ อุตสาหกรรมน้อยใหญ่
เสียงลือไกลหลวงพ่อชื่น
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอนิคมพัฒนา
แผนที่จังหวัดระยอง เน้นอำเภอนิคมพัฒนา
พิกัด: 12°49′53″N 101°12′29″E / 12.83139°N 101.20806°E / 12.83139; 101.20806
ประเทศ ไทย
จังหวัดระยอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด237.5 ตร.กม. (91.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด64,977 คน
 • ความหนาแน่น273.59 คน/ตร.กม. (708.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 21180
รหัสภูมิศาสตร์2108
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอนิคมพัฒนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านค่าย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนิคมพัฒนา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอนิคมพัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana) 7 หมู่บ้าน
2. มาบข่า (Map Kha) 8 หมู่บ้าน
3. พนานิคม (Phana Nikhom) 8 หมู่บ้าน
4. มะขามคู่ (Makham Khu) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอนิคมพัฒนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองมาบตาพุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบข่า (เฉพาะพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6, 7) รวมถึงตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุดทั้งตำบล ตำบลเนินพระ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 4–7) และตำบลทับมา (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5) ในเขตอำเภอเมืองระยอง
  • เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา[3] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–2) และตำบลมาบข่า (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5, 8)
  • เทศบาลตำบลมะขามคู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามคู่ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบข่า (นอกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนานิคมทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 18. 26 มิถุนายน 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-01-26. สืบค้นเมื่อ 2008-06-01.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-06-01.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (ตอนพิเศษ 168 ง): 7. วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566