ถนนศุขประยูร หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 สายฉะเชิงเทรา - ชลบุรี เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต เริ่มจากทางแยกคอมเพล็กซ์ (ทางแยกกองพลทหารราบที่ 11) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เลี้ยวขวาที่ทางแยกพนัสนิคม ไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่พื้นที่อำเภอพานทองและอำเภอเมืองชลบุรี และไปบรรจบถนนสุขุมวิทที่ทางแยกเฉลิมไทย ช่วงจากทางแยกคอมเพล็กซ์ถึงอำเภอพนัสนิคมมีขนาด 4 ช่องจราจร (ยกเว้นช่วงลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟสายตะวันออก มีขนาด 2 ช่องจราจร) ระยะทาง 25 กิโลเมตร และช่วงจากอำเภอพนัสนิคมถึงปลายทางมีขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 22 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 47 กิโลเมตร ช่วงที่เป็นทางหลวงแผ่นดินอยู่ในความดูแลของแขวงการทางฉะเชิงเทราและแขวงการทางชลบุรี สำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315
ถนนศุขประยูร
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว44.551 กิโลเมตร (27.683 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.304 / ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ใน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 
ปลายทางทิศเหนือ ถ.สุขุมวิท ใน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนศุขประยูรเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายฉะเชิงเทรา พนัสนิคม-ชลบุรี"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสัมฤทธิวิศวกรรม (โกศล ศุขประยูร) นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง[1] แต่เดิมถนนศุขประยูรมีจุดเริ่มต้นเส้นทางตั้งแต่สะพานฉะเชิงเทราไปจนถึงจุดเริ่มต้นปัจจุบันคือทางแยกกองพลทหารราบที่ 11 แต่ถูกแบ่งแนวเส้นทางใหม่ตามระบบหมายเลขทางหลวง เส้นทางบางส่วนจึงถูกแบ่งไปใช้งานเป็นหมายเลขทางหลวง 304[a]

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ถนนศุขประยูร) ทิศทาง: ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม-ชลบุรี
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 71+600 สะพานฉะเชิงเทรา ข้ามแม่น้ำบางปะกง
75+128 แยกคอมเพล็กซ์   ทล.304 ไป อำเภอพนมสารคาม, อำเภอกบินทร์บุรี   ถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ ไป อำเภอบางปะกง, ชลบุรี
ตรงไป:   ถนนศุขประยูร ไป อำเภอพนัสนิคม, ชลบุรี
  ฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม
ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 0+000 แยก พล.ร.11 (แยกคอมเพล็กซ์) เชื่อมต่อจาก:   ถนนศุขประยูร เข้าเมืองฉะเชิงเทรา
  ทล.304 ไป อำเภอพนมสารคาม   ถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ไป อ.บางปะกง
บ้านโพธิ์ 6+642 แยกดอนสีนนท์   ทล.3304 ไป อำเภอบ้านโพธิ์   ทล.3304 ไป อำเภอแปลงยาว
ชลบุรี พนัสนิคม 12+036 แยกหัวไผ่ ชบ.3025 ทางหลวงชนบท ชบ.3025 ไปท่าข้าม   ทล.3127 ไป อำเภอพานทอง
≈17+500 ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านตะวันออก (โครงการ) ไปบ้านนาวังหิน ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านตะวันตก (โครงการ) ไปมาบโป่ง
24+150 แยกโรงพยาบาลพนัสนิคม ถนนจันทร์อำนวย ไปตลาดพนัสนิคม ถนนบ้านกลาง ไปอำเภอพานทอง
25+000 แยกพนัสนิคม ถนนเมืองเก่า ไป ตลาดพนัสนิคม   ถนนศุขประยูร ไป ชลบุรี
ตรงไป:   ถนนจารุวร ไป อำเภอบ้านบึง
  พนัสนิคม - ชลบุรี
ชลบุรี พานทอง ≈29+800 ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านตะวันตก (โครงการ) ไปบ้านวัดหลวง ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านใต้ (โครงการ) ไปบ้านนาวังหิน
33+000 แยกมาบโป่ง ชบ.3023 ทางหลวงชนบท ชบ.3023 ไป อำเภอบ้านบึง   ทล.3127 ไป อำเภอพานทอง
39+000 แยกหนองตำลึง ถนนเทศบาลหนองตำลึง 1 ไปสำนักบก ชบ.3022 ทางหลวงชนบท ชบ.3022 ไปตำบลบ้านเก่า
เมืองชลบุรี 40+454 ทางแยกต่างระดับพานทอง ไม่มี       ทางเชื่อมต่อ ทล.พ7 ไป พัทยา
ไม่มี ถนนบ้านเก่า 5 ไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
41+500 แยกดอนหัวฬ่อ ถนนมิตรภาพ ไปสำนักบก ถนนดอนหัวฬ่อ-คลองสัตตพงศ์ ไปตลาดดอนหัวฬ่อ
44+000 แยกท้องคุ้ง ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ไปหนองรี ถนนหนองยายรัก 2
44+290 แยกบายพาสชลบุรี-พนัสนิคม   ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป บางแสน, อำเภอศรีราชา   ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ไป อ.บางปะกง, บรรจบ   ถนนสุขุมวิท
47+000 แยกเฉลิมไทย   ถนนสุขุมวิท ไป อำเภอศรีราชา   ถนนสุขุมวิท ไป อำเภอบางปะกง
ตรงไป: ถนนโพธิ์ทอง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

หมายเหตุ แก้

อ้างอิง แก้