โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (อังกฤษ: Streesmutprakan School, ย่อ: ส.ส.ป., SSP) เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการคู่กับโรงเรียนสมุทรปราการ[1]

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
Streesmutprakan School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ส.ป.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
สถาปนา8 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี 287 วัน)
ผู้ก่อตั้งพระยาราชายสาธก (ง่วนสุน อัศวนนท์)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
รหัส1001110102 (ใหม่)
01110102 (เก่า)
ผู้อำนวยการดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี██████ สีเขียวน้ำทะเล-สีขาว
เว็บไซต์http://www.streesp.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้รับการก่อตั้งใน พ.ศ. 2445 โดยพระยาราชายสาธก [รา-ชา-ยะ-สา-ทก] นายด่านภาษี ได้จัดตั้งอาคารเรียนสำหรับนักเรียนหญิงในบริเวณโรงเรียนวัดกลาง (โรงเรียนสมุทรปราการในปัจจุบัน) และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แต่ต่อมาก็ได้รับนักเรียนชายเข้าศึกษาด้วย

ใน พ.ศ. 2481 โรงเรียนได้ย้ายนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมวัดกลาง และจัดตั้งโรงเรียนบนที่ดิน 3 ไร่บริเวณวัดพิชัยสงคราม จนกระทั่งมีความเจริญขึ้นทำให้สถานที่เดิมคับแคบลง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนจึงได้ย้ายไปที่ตั้งในปัจจุบันจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคและกรมวิสามัญศึกษาจัดซื้อเพิ่ม และใน พ.ศ. 2520 ได้รับการบริจาคเพิ่มเติมอีก 190 ตารางวา รวมเป็น 11 ไร่ 47 ตารางวา[1]

พ.ศ. 2485 นางสาวสบสมัย บุราวาศ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีอุทัยธานี ย้ายมาดำรง ตำแหน่งแทน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากจนต้องขยายโรงเรียน เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้ย้ายจาก สถานที่เดิมไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ จำนวน 5 ไร่ และกรมวิสามัญซื้อให้ 5 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา โรงเรียนแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ห่างจาก โรงเรียนเดิม ประมาณ 1 กม. ต่อมา พ.ศ. 2520 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนางสาวศรีสมบูรณ์ สิทธิไชย  อีก 190 ตารางวา ปัจจุบันรวมเนื้อที่ของโรงเรียน ทั้งหมด 11 ไร่ 47 ตารางวา

คณะนักเรียน แก้

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีคณะนักเรียนทั้งหมด 5 คณะ

███ คณะสมุทรไมตรี (สีแดง)

███ คณะสมุทรสามัคคี (สีชมพู)

███ คณะสุนทรสมุทร (สีม่วง)

███ คณะวิริยะสมุทร (สีเหลือง)

███ คณะสมุทรอนุสรณ์ (สีน้ำเงิน)

เกียรติประวัติ แก้

พ.ศ. 2553
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ[2]
พ.ศ. 2554
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554[3]
พ.ศ. 2555
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2556
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556[4]
พ.ศ. 2557
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557[5]
พ.ศ. 2558
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558[6]
พ.ศ. 2559
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559[7]
พ.ศ. 2560
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560[8]
พ.ศ. 2561
 • เป็น 1 ใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [9]

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "เกี่ยวกับโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-29. สืบค้นเมื่อ 2014-06-10.
 2. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 [ลิงก์เสีย]
 3. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4164/40138.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554
 4. http://www.sesao8.go.th/file/2012-12-06_01.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 5. http://www.korat7.go.th/web/images/stories/01-57/227.pdf?e1a5ed8408d7cd9dfd4e6ed5108ec95d=bf934e39ee54ad550be3e7ff8eca8299[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 6. http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/student58/student05.pdf เก็บถาวร 2019-08-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 7. http://www.nmrsw2.ac.th/St2558/St2559/racing-matyom59.pdf เก็บถาวร 2016-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 8. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-09-21-12-31-36.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 9. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-11-08-09-02-02.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561


แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°35′54″N 100°36′18″E / 13.598211°N 100.605136°E / 13.598211; 100.605136