ถนนสรรพาวุธ (อักษรโรมัน: Thanon Sanphawut) ซึ่งบางส่วนมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3102 สายบางนา–สรรพาวุธ เป็นถนนสายสั้น ๆ ที่เป็นเส้นแบ่งการปกครองระหว่างแขวงบางนาเหนือกับแขวงบางนาใต้ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีระยะทาง 2 กิโลเมตรเศษ เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิทบริเวณทางแยกบางนา โดยมีแนวสายทางต่อเนื่องจากถนนบางนา-ตราด จากนั้นจึงตัดกับถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำที่ทางแยกสรรพาวุธ และไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือสรรพาวุธ ใกล้กับวัดบางนานอก โดยเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง ช่วง 70 เมตรแรกจากทางแยกบางนาเป็นเขตควบคุมของหมวดการทางบางนาที่ 1 แขวงการทางสมุทรปราการ (หน่วยงานของกรมทางหลวง) ส่วนระยะทางที่เหลือเป็นเขตควบคุมของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ถนนสรรพาวุธ
Thanon Sanphawut.jpg
ถนนสรรพาวุธ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว2 กิโลเมตร (1.2 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทางแยกบางนา ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปลายทางทิศตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร