ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 (สายศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดระยอง มีระยะทางตลอดทั้งสาย 7.949 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรสวนทางไป-กลับตลอดสาย โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกสวนสมเด็จย่าฯ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางลอดแยกเนินสำลี ตัดกับถนนสุขุมวิท ที่ตำบลเนินพระ ไปสิ้นสุดที่ถนนไอ-10 ในตำบลมาบตาพุด ใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระยอง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363
ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว7.949 กิโลเมตร (4.939 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.36 ใน อ.เมือง จ.ระยอง
  ถ.สุขุมวิท ใน อ.เมือง จ.ระยอง
ปลายทางทิศตะวันตกถนนไอ-10 ใน อ.เมือง จ.ระยอง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 363 ทิศทาง: ศูนย์ราชการระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ระยอง 0+000 แยกสวนสมเด็จย่าฯ     ทล.36 เข้า ระยอง     ทล.36 ไป อ.บางละมุง, ชลบุรี
4+250 ทางลอดแยกเนินสำลี   ถนนสุขุมวิท เข้า ระยอง   ถนนสุขุมวิท ไป อ.บ้านฉาง
6+925 ถนนมาบตาพุด-หาดทรายทอง ไป บ.ตากวน ถนนมาบตาพุด-หาดทรายทอง ไปบรรจบ   ถนนสุขุมวิท
7+979 ตรงไป: ถนนไอ-10 เข้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้