เปิดเมนูหลัก

แม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวประมาณ 231 กิโลเมตร และมีความกว้างในช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 120 เมตร แม่น้ำบางปะกงมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกันบริเวณตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี[2] และไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แม่น้ำบางปะกง
Bang Pakong River - May 2010 - 01.jpg
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำภาคตะวันออก
ลุ่มน้ำประธานลุ่มแม่น้ำบางปะกง[1]
ชื่อแหล่งน้ำแม่น้ำบางปะกง
ข้อมูลทั่วไป
ความยาว231 กิโลเมตร
แผนที่

ชื่อเรียกต่าง ๆแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข