เปิดเมนูหลัก
รูปสลักสิงโตหินภายในสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐได้ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่สังคมและประชาชนด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการเปิดสวนสัตว์เขาเขียวแก้ไข

  • เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สงวนพันธุ์สัตว์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลของระบบทางธรรมชาติ
  • เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านการเรียนการศึกษา การวิจัย ค้นคว้า และการนันทนาการ
  • เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ

การเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแก้ไข

ชมสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด พร้อมไนต์ซาฟารี

- เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น.
- ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 30 บาท ชาวต่างชาติ 250 ชาวต่างชาติเด็ก (สูงไม่เกิน 130 ซม.) 100 บาท (ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ พระภิกษุสามเณร เข้าชมฟรี) มอเตอร์ไซด์ 40 บาท รถยนต์ 80 บาท รถบัส 100 บาท
- ไนท์ซาฟารี วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 1 รอบ สำรองที่นั่งเวลา 17.30 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
- บริการรถกอล์ฟเช่าขับเที่ยวเล่นตามเส้นทาง
500 บาท/2 ชม.สำหรับ 4 ท่าน 700 บาท/2 ชม.สำหรับ 6 ท่าน
- รถออโต้แทรมบริการ "ฟรี"

ที่ตั้งแก้ไข

อยู่บริเวณเชิงเขาเขียว ห่างจากตัวเมืองศรีราชาประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นผืนป่าแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรี และเป็นสวนสัตว์ที่มีเนื้อที่มากกว่า 5,000 ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรมขึ้นใหม่ มีสัตว์ต่าง ๆ ให้ชมมากกว่า 300 ชนิด ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว้างขวางซึ่งจัดสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยของสัตว์และให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ทั้งมีการนำชมสัตว์ในเวลากลางคืน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข