ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ (อังกฤษ: Sattahip Naval Base) เป็นฐานทัพของกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย มีหน้าที่ปกป้องน่านน้ำในสัตหีบและดูแลกองกำลังของกองทัพเรือในสัตหีบ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบคนปัจจุบันคือ พลเรือโท วราห์ แทนขำ[1]

ฐานทัพเรือสัตหีบ
ตราฐานทัพเรือสัตหีบ.jpg

ตราประจำฐานทัพเรือสัตหีบ
ประจำการ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2465 (98 ปี 136 วัน)
ประเทศ  ไทย
เหล่า กองทัพเรือ
รูปแบบ ฐานทัพเรือ
กองบัญชาการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
เพลงหน่วย มาร์ชฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน[1][2]
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ศิริชัย กาญจนบดี
พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์

ประวัติแก้ไข

ฐานทัพเรือสัตหีบก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในปี พ.ศ. 2457 พระองค์ได้ประพาสทางชลมารคโดยพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งมาที่สัตหีบเพื่อทอดพระเนตรการซ้อมรบที่จัดขึ้นโดยกองทัพเรือ โดยในขณะนั้นพระองค์ได้สั่งให้พื้นที่บริเวณสัตหีบเป็นที่พื้นที่สวงน

ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2465 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ได้ทูลพระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอนำพื้นที่ที่สงวนดังกล่าวมาตั้งเป็นฐานทัพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ความว่า

การที่จะเอาสัตหีบเป็นฐานทัพเรือนั้นก็ตรงตามความปรารถนาของเราอยู่แล้ว เพราะที่เราได้สั่งหวงห้ามที่ดินไว้ก็เพราะความตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น แต่เมื่อว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เป็นฐานทัพเรือและไม่อยากให้โจทย์วุ่น จึงได้กล่าวไปว่าจะต้องการที่ไว้ทำวัง สำหรับเผื่อจะมีผู้จับจองฝ่ายเทศธิบาลจะได้ตอบไม่อนุญาตโดนอ้างเหตุว่า พระเจ้าอยู่ต้องพระราชโปรด เมื่อบัดนี้ทหารเรือจะต้องการที่นั่นก็ยินดีอนุญาตให้ (สั่งไปทางมหาดไทยด้วย)— ราม ร.[a]

นับเป็นต้นมา ทหารเรือจึงได้ใช้พื้นที่ตั้งเป็นฐานทัพเรือจวบจนทุกวันนี้[3]

โครงสร้างหน่วยงานแก้ไข

ส่วนบัญชาการ หน่วยขึ้นตรง หน่วยสมทบ สวัสดิการภายใน
 • กองกำลังพลทหารฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กองยุทธการและข่าว
 • กองส่งกำลังบำรุง
 • กองการเงิน
 • กองโครงการและงบประมาณ
 • กองกิจการพลเรือฐานทัพเรือสัตหีบ
 • แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • แผนกพระธรรมนูญกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ
 • โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ
 • เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กรมขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กิจการไฟฟ้าฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กิจการประปาฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กิจการหินสวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ
 • สำนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ

หมายเหตุแก้ไข

 1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข