สถานีช้างเอราวัณ

สถานีช้างเอราวัณ (อังกฤษ: Chang Erawan Station, รหัส E17) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สายสุขุมวิท ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร ยกระดับเหนือถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร ตัวสถานีจะอยู่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ อันเป็นช่วงปลายของจุดสูงสุดของโครงการที่ความสูง 28 เมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ช้างเอราวัณ
Chang Erawan
BTS-Logo.svg
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ผู้ให้บริการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาย สายสุขุมวิท 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนสุขุมวิท
เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาแบบด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีBTS E17.svg
ทางออก6
บันไดเลื่อน4
ลิฟต์4
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00 น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ที่ตั้ง
แผนที่จากเว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส
หมายเหตุ
BTS E17 Traditional station sign (MRTA Standard).svg

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยสุขุมวิท 7 (เทศบาลนครสมุทรปราการ) ด้านทิศใต้ของสามแยกจุดบรรจบถนนทางรถไฟสายเก่า และทางแยกต่างระดับสุขุมวิท ถนนกาญจนาภิเษก ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เดิมทีสถานีแห่งนี้ใช้ชื่อในแผนงานและในระหว่างการก่อสร้างว่า สถานีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตามชื่อของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอันเป็นสัญลักษณ์เด่นของพื้นที่ตั้งสถานี ก่อนที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะมีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไขชื่อสถานีในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างเป็น สถานีเอราวัณ เพื่อให้ชื่อสถานีมีความเหมาะสม ซึ่งต่อมาบีทีเอสซีและกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ไขชื่อสถานีอีกครั้งเป็น สถานีช้างเอราวัณ ในปัจจุบัน

แผนผังของสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสุขุมวิท  มุ่งหน้า สถานีเคหะฯ
ชานชาลา 2  สายสุขุมวิท  มุ่งหน้า สถานีคูคต
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบมีชานชาลาอยู่ 2 ข้าง (side platform station) ขนาดมาตรฐาน ชั้นชานชาลากว้าง 17.75 เมตร ยาว 150 เมตร ชั้นจำหน่ายตั๋วกว้าง 19.55 เมตร ยาว 120 เมตร ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา มีประตูกั้นชานชาลาแบบ Half Height Platform Screen Doors

ทางเข้า-ออกแก้ไข

 • 1 สุขุมวิท ซอย 7 (อุดมเดช),พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
 • 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 • 3 สุขุมวิท ซอย 13 (โรงนมตรามะลิ), โรงงานนมตรามะลิ, โรงเรียนพร้านีลวัชระ (บันไดเลื่อน)
 • 4 เดอะ ทรัสต์ คอนโด แอท บีทีเอส เอราวัณ, อู่สากลการาจ, เจริญ มอเตอร์แอร์ (บันไดเลื่อน)
 • 5 สุขุมวิท ซอย 11 (ลิฟต์)
 • 6 สุขุมวิท ซอย 2 (ลิฟต์)

จุดรวมพล อยู่ที่ ทางออก 2 บริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี. เรดิเอเตอร์ เซอร์วิส และ ทางออก 4 บริเวณเดอะ ทรัสต์ คอนโด แอท บีทีเอส เอราวัณ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก้ไข

 • ลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง ขบวนรถ ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสุขุมวิท
ชานชาลาที่ 1
  เคหะฯ เต็มระยะ 05.19 00.41
ชานชาลาที่ 2
  คูคต เต็มระยะ 05.27 23.34
ปลายทางสำโรง - 23.56
ปลายทางห้าแยกลาดพร้าว - 00.12

สัญลักษณ์ของสถานีแก้ไข

เดิมกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปช้างสามเศียร สื่อถึงสถานที่สำคัญใกล้บริเวณสถานี คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ[1][2] แต่ปัจจุบันเน้นใช้สีเขียวอ่อน ตกแต่งรั้วและเสา บริเวณสถานี ชั้นชานชาลา ชั้นจำหน่ายตั๋ว ป้ายบอกทางและทางเข้าออกสถานี เพื่อบ่งบอกว่าเป็นสถานีด้านตะวันออก

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

 • ถนนสุขุมวิท รถขสมก. สาย 2 25 102 142 508 511 536  รถเอกชน สาย 365 1141

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

 • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
 • วัดบางด้วนใน
 • วัดไตรสามัคคี และโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 • โรงเรียนพร้านีลวัชระ

อ้างอิงแก้ไข

 1. เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน ครั้งที่ 2 งานออกแบบรายละเอียดโครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ จ.สมุทรปราการ
 2. สัญลักษณ์ประจำสถานี ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ , สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปู่เจ้า
มุ่งหน้า สถานีคูคต
   สายสุขุมวิท    สถานีโรงเรียนนายเรือ
มุ่งหน้า สถานีเคหะฯ