ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 สายชลบุรี–แกลง เป็นถนนที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยไม่ผ่านตัวเมืองระยอง เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสลับกับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจรตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุรีถึงหลัก กม.ที่ 25 (เลยแยกหนองชากมาประมาณ 2.5 กิโลเมตร) และถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรในช่วงที่เหลือจนถึงอำเภอแกลง เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี ผ่านถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี ทางแยกบ้านบึงพัฒนา (แยกเอ็ม 16) อำเภอบ้านบึง ทางแยกหนองปรือ และอำเภอหนองใหญ่ เข้าเขตจังหวัดระยอง ผ่านอำเภอวังจันทร์ สิ้นสุดที่ถนนสุขุมวิทบริเวณทางแยกภิบาลพัฒนา (แยกแกลง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 102.181 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 และ แขวงทางหลวงระยอง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344
ถนนเศรษฐกิจ
ถนนชลบุรี–บ้านบึง
ถนนบ้านบึง–แกลง
Thailand Highway 344 (1).jpg
ทางหลวงช่วงต่อเนื่องจากสะพานข้ามแยกหนองปรือ จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว102.181 กิโลเมตร (63.492 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2521–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.สุขุมวิท / ถ.อัคนิวาต ใน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
ปลายทางทิศใต้ ถ.สุขุมวิท /ถ.ธรรมมงคล ใน อ.แกลง จ.ระยอง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงสายนี้เป็นส่วนต่อขยายจากทางหลวงสายชลบุรี–บ้านบึงที่มีอยู่เดิม สันนิษฐานว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 อันเนื่องมาจากการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงสายบ้านบึง–แกลง ในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี[1][2] ซึ่งต่อมาในประกาศกระทรวงคมนาคม กำหนดให้ทางหลวงจังหวัดสายนี้เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน[3] ปัจจุบันทางหลวงเส้นนี้เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งที่ใช้เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางภาคตะวันออก เนื่องจากอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

ช่วงตั้งแต่แยกบ้านสวนถึงแยกบายพาสชลบุรี - บ้านบึง เป็นถนนท้องถิ่นมีชื่อว่า ถนนเศรษฐกิจ

รายชื่อทางแยก แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ทิศทาง: ชลบุรี - แกลง[4]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนเศรษฐกิจ (เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน)
ชลบุรี เมืองชลบุรี 0+000 แยกบ้านสวน เชื่อมต่อจาก:   ถนนอัคนิวาต จากเมืองชลบุรี
  ถนนสุขุมวิท ไป แยกเฉลิมไทย, อ.บางปะกง   ถนนสุขุมวิท ไป อ.ศรีราชา, พัทยา
  ชลบุรี - บ้านบึง
ชลบุรี เมืองชลบุรี 1+945 แยกบายพาส-บ้านบึง เชื่อมต่อจาก: ถนนเศรษฐกิจ จากเมืองชลบุรี
  ทล.361 ไป อ.พนัสนิคม, อ.บางปะกง   ทล.361 ไป บางแสน, พัทยา
4+611 ทางแยกต่างระดับชลบุรี       ทล.พ.7 ไป อ.พานทอง, กรุงเทพฯ       ทล.พ.7 ไป พัทยา, จ.ระยอง
บ้านบึง -   ถนนชลบุรี-บ้านบึงสายเก่า เข้าเมืองบ้านบึง ไม่มี
16+546 แยกบ้านบึงพัฒนา ถนนสถาวร เข้าเมืองบ้านบึง   ทล.3138 ไป อ.บ้านค่าย
- ถนนบ้านบึง-แกลงสายเก่า เข้าเมืองบ้านบึง ไม่มี
  บ้านบึง - แกลง
ชลบุรี บ้านบึง 22+434 แยกหนองชาก   ถนนจารุวร ไป อ.พนัสนิคม ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์ ไปเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ชบ.3059, บ.หัวกุญแจ
แยกอ่างเวียน   ทล.3289 ไป บ.อ่างเวียน, บ.เนินโมก, อ.บ่อทอง ไม่มี
31+451 แยกหนองปรือ     ทล.331 ไป อ.พนมสารคาม   ทล.331 ไป อ.สัตหีบ
หนองใหญ่ ≈46+700 แยกหนองใหญ่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไป อ.หนองใหญ่ ไม่มี
49+190 แยกหนองเสือช้าง   ทล.3245 ไป อ.บ่อทอง   ทล.3245 ไป อ.ปลวกแดง
ระยอง วังจันทร์ 79+136 แยกชุมแสง ถนน รพช. ไป อ.เขาชะเมา   ทล.3471 ไป อ.บ้านค่าย
แกลง ≈99+201 -   ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไป จ.จันทบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองแกลง ไป จ.ระยอง
102+181 แยกภิบาลพัฒนา (แยกแกลง)   ถนนสุขุมวิท ไป จ.จันทบุรี   ถนนสุขุมวิท ไป บ้านเพ, จ.ระยอง
ตรงไป: ถ.ธรรมมงคล เข้าเมืองแกลง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ระเบียงภาพ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายชลบุรี - บ้านบึง - หนองซาก - ป่ายุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ - อำเภอแกลง ตอนบ้านบึง - หนองซาก - ป่ายุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ - อำเภอแกลง พ.ศ. ๒๕๒๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (71 ก): 20–22. 14 กรกฎาคม 2521.
  2. "แก้คำผิด พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายชลบุรี - บ้านบึง - หนองซาก - ป่ายุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ - อำเภอแกง ตอนบ้านบึง - หนองซาก - ป่ายุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ - บ้านแกลง พ.ศ. ๒๕๒๑ ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๗๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (98 ง): 3147. 19 กันยายน 2521.
  3. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สายชลบุรี - บ้านบึง - หนองซาก - ป่ายุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ - อำเภอแกลง ตอนบ้านบึง - หนองซาก - ป่ายุบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ - อำเภอแกลง เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (132 ง): 4212. 28 พฤศจิกายน 2521.
  4. "แผนที่แสดงระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลบุรี". สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-11-18. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข