สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์[2] คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการแพทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเพิ่มวิทยาลัยการแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการและข้างเคียง รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Chakri Naruebodindra Medical Institute
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2554
สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเตียง124[1]
เว็บไซต์https://www.rama.mahidol.ac.th/cnmi/

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อชาวจังหวัดสมุทรปราการและข้างเคียง เพราะจะมีศูนย์กลางทางการแพทย์ในพื้นที่ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปรักษาในกรุงเทพมหานคร[3][4]

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฯ ตั้งอยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติ

แก้

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว อีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ได้[5]

โครงการนี้จึงเป็นโอกาสทองของประชาชนไทยที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกับที่เป็นโอกาสของบุคลากรรามาธิบดีที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นโครงการที่ชาวรามาธิบดีทุกหมู่เหล่า น้อมใจกายดำเนินโครงการเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาซึ่งสมพระเกียรติยศอย่างแท้จริง[6]

อาคารภายในสถาบัน

แก้
 1. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลและหอผู้ป่วยในขนาด 400 เตียง
 2. ศาลาประชาคม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
 3. ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 1
 4. ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2
 5. อาคารกายวิภาคทางคลินิก
 6. อาคารวิศวกรรม
 7. หอพักนักศึกษา และบุคลากร
 8. อาคารนันทนาการ
 9. หอพักเจ้าหน้าที่
 10. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 11. อาคารจอดรถ

การเดินทาง

แก้
 
รถโดยสารประจำทางสาย 3-26E (R26E เดิม) วิ่งระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โดยในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้มีการเปิดตัวรถเมล์มาตรฐานใหม่ 2 เส้นทาง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเส้นทางรถเมล์สาย R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ซึ่งมีบริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งในปัจจุบันรถเมล์สายนี้ได้เปิดให้บริการ มีจำนวนรถที่ให้บริการทั้งสิ้น 16 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยวต่อวัน โดยมีค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท ถึงสูงสุดที่ 27 บาท[7][8] (ปัจจุบันบริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ยุติการเดินรถไปแล้ว และ ขสมก. เข้ามาเดินรถแทนในสาย 3-26E ในระหว่างรอเปิดคัดเลือกผู้เดินรถรายใหม่[9])

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

แก้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แก้
 •   เส้นทางที่มีรถรองรับวีลแชร์
สายที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด เส้นทางขาไป (โรงพยาบาลรามาธิบดี) เส้นทางขากลับ (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) เวลาเดินรถเที่ยวแรก (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) เวลาเดินรถเที่ยวแรก (โรงพยาบาลรามาธิบดี) เวลาเดินรถเที่ยวสุดท้าย (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) เวลาเดินรถเที่ยวสุดท้าย (โรงพยาบาลรามาธิบดี) ประเภทของรถที่ให้บริการ ผู้ให้บริการ หมายเหตุ
3-26E (3) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
การเคหะบางพลี
ม.หัวเฉียว
เมกาบางนา
ศรีเอี่ยม
ซีคอนสแควร์
ตลาดเอี่ยมสมบัติ
พระราม 9
ทางด่วน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รพ.พระมงกุฎ
รพ.รามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรมแพทย์ทหารบก
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
สวนสันติภาพ
ป.ป.ส
ดินแดง
แยกอสมท.
ทางด่วน
พระราม 9
ตลาดเอี่ยมสมบัติ
ซีคอนสแควร์
ศรีเอี่ยม
เมกาบางนา
ม.หัวเฉียว
การเคหะบางพลี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

05:20 น. 05:30 น. 20:30 น. 22:00 น. 1.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีฟ้า (ใช้แก๊สธรรมชาติ) ขสมก.

อ้างอิง

แก้
 1. http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=41373&id=112572[ลิงก์เสีย]
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 3. พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - YouTube
 5. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ความหวังแห่งใหม่ของคนไทย - ไทยรัฐออนไลน์
 6. "ความเป็นมาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-01. สืบค้นเมื่อ 2018-01-13.
 7. ขบ.เปิดตัวรถเมล์มาตรฐานใหม่ ขึ้นฟรี 5 วัน เริ่ม 16 ม.ค. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-รามาธิบดี
 8. ขบ.เปิดตัวรถเมล์มาตรฐานใหม่ ขึ้นฟรี 5 วัน เริ่ม 16 ม.ค. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-รามาธิบดี - ผู้จัดการออนไลน์
 9. วันแรกของสาย 3-26E ขสมก., bangkokbusclub