สถานีศรีนครินทร์ (อังกฤษ: Srinagarindra Station, รหัส E20) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ส่วนต่อขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร ยกระดับเหนือถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะยกระดับคร่อมคลองบางปิ้งบริเวณสามแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการ ใกล้ปากซอยวัดชัยมงคล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ศรีนครินทร์
Srinagarindra
Platform 2 of Srinagarindra Station.jpg
ข้อมูลสถานี
เส้นทาง สายสุขุมวิท 

รหัสสถานีE20
ที่ตั้งเมืองสมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท
แผนที่เว็บไซต์ BTSC
ข้อมูลอื่น ๆ
วันที่เปิดให้บริการ6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00 น.
ผู้รับผิดชอบสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
ผู้ให้บริการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบสถานียกระดับ
รูปแบบชานชาลาแบบข้าง
จำนวนชานชาลา2
ทางออก4
บันไดเลื่อน3
ลิฟต์4
จุดเชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำทาง

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนสุขุมวิท บริเวณสะพานข้ามคลองบางปิ้งและสามแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (ตำบลปากน้ำ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

แผนผังของสถานีแก้ไข

 
ป้ายสถานีรถไฟฟ้า BTS ศรีนครินทร์
U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสุขุมวิท  มุ่งหน้า สถานีเคหะฯ
ชานชาลา 2  สายสุขุมวิท  มุ่งหน้า สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ซอยวัดชัยมงคล, สะพานข้ามคลองบางปิ้ง

รูปแบบสถานีแก้ไข

กว้าง 22.6 เมตร ยาว 150 เมตร มีช่วงพื้นที่รองรับรางรถไฟยาว 135 เมตร ประกอบด้วยชั้นจำหน่ายตั๋ว และชั้นชานชาลา มีประตูกั้นชานชาลาแบบ Half Height Platform Screen Doors

ทางเข้า-ออกแก้ไข

  • 1 สุขุมวิท ซอย 43,โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (บันไดเลื่อน)
  • 2 ซอยศิริราษฎร์ศรัทธา (วัดในสองวิหาร),โรงเรียนนพคุณวิทยา
  • 3 สุขุมวิท ซอย 45 (ลิฟต์)
  • 4 ซอยวัดชัยมงคล,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรปราการ,โรงพยาบาลสัตว์เทศบาลนครสมุทรปราการ (ลิฟต์)

จุดรวมพล อยู่ที่ ทางออก 2 บริเวณซอยศิริราษฎร์ศรัทธา และ ทางออก 4 บริเวณซอยวัดชัยมงคล

สิ่งอำนวยความสะดวกแก้ไข

  • ลิฟต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสุขุมวิท
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05.20 23.48 / 00.05 (สำโรง)
  เคหะฯ 05.26 00.40

สัญลักษณ์ของสถานีแก้ไข

เป็นรูปดาวสามแฉก สื่อถึงการเป็นจุดบรรจบที่สำคัญของถนนสายหลัก 2 สาย คือถนนศรีนครินทร์และถนนสุขุมวิท[1][2]

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน ครั้งที่ 2 งานออกแบบรายละเอียดโครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ จ.สมุทรปราการ
  2. สัญลักษณ์ประจำสถานี ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ , สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีปากน้ำ
มุ่งหน้า สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สายสุขุมวิท    สถานีแพรกษา
มุ่งหน้า สถานีเคหะฯ