โลตัส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โลตัส (Lotus) อาจหมายถึง

นอกจากนี้ความหมายในภาษาอังกฤษ สามารถหมายถึง

  • บัว พืชน้ำล้มลุกชนิดหนึ่ง