โลตัส 1-2-3 (อังกฤษ: Lotus 1-2-3) เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานสเปรดชีต ผลิตโดยโลตัสซอฟต์แวร์ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของไอบีเอ็ม) เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2526

โลตัส 1-2-3
Lotus 1-2-3
ผู้พัฒนาไอบีเอ็ม
รุ่นล่าสุด9.8 / 2545
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ประเภทสเปรดชีต
สัญญาอนุญาตProprietary software
เว็บไซต์www.ibm.com