ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364 หรือ ถนนเลี่ยงเมืองระยอง เป็นทางหลวงแผ่นดินในตัวอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีระยะทางสั้น ๆ ตลอดทั้งสาย 3.909 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4–6 ช่องจราจรไป–กลับ ตลอดทั้งสาย โดยเริ่มต้นที่ทางแยกขนส่ง ตัดกับถนนสุขุมวิท แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดระยอง แล้วไปสิ้นสุดที่ทางแยกเลี่ยงเมืองระยอง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระยอง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364
ทางเลี่ยงเมืองระยอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว3.909 กิโลเมตร (2.429 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ.สุขุมวิท ใน อ.เมืองฯ จ.ระยอง
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.36 ใน อ.เมืองฯ จ.ระยอง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 364 ทิศทาง: แยกขนส่ง–แยกเลี่ยงเมืองระยอง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ระยอง 0+000 แยกขนส่ง   ถนนสุขุมวิท ไปบ้านฉาง, สัตหีบ   ถนนสุขุมวิท เข้าระยอง
1+425 ทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดระยอง ซอยหมู่บ้านเพลินใจ 4 ไปหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง
3+909 แยกเลี่ยงเมืองระยอง     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ไปบางละมุง, ชลบุรี     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ไปแกลง, จันทบุรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้