สถานีรถไฟหัวหมาก

Bar Longdis Lightred.gif
หัวหมาก
Hua Mak
กิโลเมตรที่ 15.18
สุขุมวิท 71
Sukhumvit 71
-4.04 กม.
บ้านทับช้าง
Ban Thap Chang
+5.96 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก

สถานีรถไฟหัวหมาก เป็นสถานีรถไฟของรถไฟทางไกลสายตะวันออก สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ และในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน อีกทั้งเป็นช่วงเริ่มต้นระบบทางสามไปจนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทราด้วย

สถานีรถไฟหัวหมาก
รถไฟทางไกล
Hua Mak Railway station 02.jpg
สถานีรถไฟหัวหมาก
ที่ตั้งถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายตะวันออก
ชานชาลา2
การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (โครงการ)
การก่อสร้าง
รูปแบบสิ่งก่อสร้างระดับดิน

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หัวหมาก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ275 กรุงเทพ 05.55 06.43 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 11.17 มีเดินทุกวัน
ช376 รังสิต 05.35 07.11 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ธ283 กรุงเทพ 06.55 07.49 บ้านพลูตาหลวง 11.20 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
ธ285 กรุงเทพ 06.55 07.49 ชุมทางฉะเชิงเทรา 08.56 บชส.76-เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ281 กรุงเทพ 08.00 08.35 กบินทร์บุรี 11.35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ช367 กรุงเทพ 10:10 10.49 ชุมทางฉะเชิงเทรา 11:30 บชส.76-มีเดินทุกวัน
พช389 กรุงเทพ 12:10 12.44 ชุมทางฉะเชิงเทรา 13:30 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ279 กรุงเทพ 13.05 13.30 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 17.27 มีเดินทุกวัน
ธ277 กรุงเทพ 15.25 15.59 กบินทร์บุรี 18.20 บชส.76-มีเดินทุกวัน
พช389 กรุงเทพ 16:55 17.23 ชุมทางฉะเชิงเทรา 18:15 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช371 กรุงเทพ 17:40 18.18 ปราจีนบุรี 20:55 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช383 กรุงเทพ 18:25 19.02 ชุมทางฉะเชิงเทรา 20:05 กซข.74-มีเดินทุกวัน
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หัวหมาก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช380 หัวตะเข้ 06:00 06.22 กรุงเทพ 07:10 บชส.76-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ช384 ชุมทางฉะเชิงเทรา 05:45 06.50 กรุงเทพ 07:45 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช372 ปราจีนบุรี 05:00 07.28 กรุงเทพ 08:15 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช388 ชุมทางฉะเชิงเทรา 07:05 07.56 กรุงเทพ 08:35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ช378 หัวตะเข้ 08:05 08.34 กรุงเทพ 09:20 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ธ278 กบินทร์บุรี 06:00 09.39 กรุงเทพ 10:15
ธ280 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 06:58 11.29 กรุงเทพ 12:05 มีเดินทุกวัน
ช368 ชุมทางฉะเชิงเทรา 12:35 13.37 กรุงเทพ 14:10 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช390 ชุมทางฉะเชิงเทรา 14:05 14.56 กรุงเทพ 15:25 ดีเซลราง
ธ282 กบินทร์บุรี 13:25 16.33 กรุงเทพ 17:15 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ286 ชุมทางฉะเชิงเทรา 16:20 17.41 กรุงเทพ 18:25 เดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ284 บ้านพลูตาหลวง 13.35 17.41 กรุงเทพ 18.25 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
ธ276 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 13:53 19.06 กรุงเทพ 19:40 มีเดินทุกวัน
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข