สถานีหัวหมาก

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟหัวหมาก)

สถานีหัวหมาก (อังกฤษ: Hua Mak Station) เป็นสถานีรถไฟทางไกลสายตะวันออก, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์, รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ในพื้นที่แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สถานีรถไฟทางไกล สถานีหัวหมากแก้ไข

 
หัวหมาก
Hua Mak
กิโลเมตรที่ 15.18
สุขุมวิท 71
Sukhumvit 71
-4.04 กม.
บ้านทับช้าง
Ban Thap Chang
+5.96 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออก
สถานีรถไฟหัวหมาก
รถไฟทางไกล
 
สถานีรถไฟหัวหมาก
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนกำแพงเพชร 7 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายตะวันออก
ชานชาลา4
ราง4
การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน (โครงการ)
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (โครงการ)
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ระดับชานชาลา1
ที่จอดรถมี
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี3010 - ไทย: หม.
ประวัติ
เปิดให้บริการพ.ศ. 2450
สร้างใหม่พ.ศ. 2548
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร (2558) 229,516
ผู้โดยสาร (2559)  240,064
ผู้โดยสาร (2560)  256,684
ผู้โดยสาร (2561)  416,688
ผู้โดยสาร (2562)  404,660
หมายเหตุ
สถิติจากสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร[1]
 
อาคารสถานีรถไฟหัวหมากในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก

สถานีรถไฟหัวหมาก เป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 1 ของรถไฟทางไกลสายตะวันออก สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่สถานีสถานีหัวหมาก ในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน อีกทั้งเป็นช่วงเริ่มต้นระบบทางสามไปจนถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทราด้วย

ประวัติแก้ไข

สถานีรถไฟหัวหมาก เดิมชื่อ บ้านหัวหมาก เปิดให้บริการวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2450[2] แต่เดิมตัวสถานีเป็นอาคารไม้ ต่อมาได้มีการรื้อถอนเมื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้มีการสร้างอาคารสถานีใหม่ฝั่งทิศใต้ของชานชลา ปัจจุบันหัวหมากได้กลายเป็นหนึ่งในสถานีชานเมืองที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของสายตะวันออก

ตารางเวลาการเดินรถไฟทางไกลแก้ไข

นอกเหนือจากขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ แล้ว สถานีหัวหมากมีให้บริการเพียงรถไฟธรรมดา

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หัวหมาก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ275 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 05.55 06.43 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 11.17
ช376 รังสิต 05.35 07.11 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ธ283 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 06.55 07.49 บ้านพลูตาหลวง 11.20 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
ธ285 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 06.55 07.49 ชุมทางฉะเชิงเทรา 08.56 บชส.76-เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ281 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08.00 08.35 กบินทร์บุรี 11.35
ช367 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10:10 10.49 ชุมทางฉะเชิงเทรา 11:30 บชส.76-มีเดินทุกวัน
พช389 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12:10 12.44 ชุมทางฉะเชิงเทรา 13:30 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ธ279 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 13.05 13.30 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 17.27
ธ277 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 15.25 15.59 กบินทร์บุรี 18.20
พช389 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 16:55 17.23 ชุมทางฉะเชิงเทรา 18:15 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช371 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17:40 18.18 ปราจีนบุรี 20:55 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช383 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18:25 19.02 ชุมทางฉะเชิงเทรา 20:05 กซข.74-มีเดินทุกวัน
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หัวหมาก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช380 หัวตะเข้ 06:00 06.22 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 07:10 บชส.76-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ช384 ชุมทางฉะเชิงเทรา 05:45 06.50 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 07:45 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช372 ปราจีนบุรี 05:00 07.28 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08:15 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช388 ชุมทางฉะเชิงเทรา 07:05 07.56 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08:35 กซข.74-มีเดินทุกวัน
ช378 หัวตะเข้ 08:05 08.34 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09:20 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ธ278 กบินทร์บุรี 06.30 09.39 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10.15
ธ280 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 06:58 11.29 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12:05
ช368 ชุมทางฉะเชิงเทรา 12:35 13.37 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14:10 บชส.76-มีเดินทุกวัน
ช390 ชุมทางฉะเชิงเทรา 14:05 14.56 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 15:25 ดีเซลราง
ธ282 กบินทร์บุรี 13:25 16.33 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17:15
ธ286 ชุมทางฉะเชิงเทรา 16:20 17.41 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18:25 เดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ธ284 บ้านพลูตาหลวง 13.35 17.41 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18.15 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
ธ276 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก 13:53 19.06 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 19:40
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีหัวหมากแก้ไข

หัวหมาก
Hua Mak
 
 
ชานชาลาสถานีหัวหมาก
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
สาย สายซิตี้ 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกำแพงเพชร 7
เขต/อำเภอสวนหลวง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีA4
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ23 สิงหาคม 2553
หมายเหตุ

สถานีหัวหมาก (รหัส: A4) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Rail Link - SARL) ในระบบรถไฟฟ้าเอราวัน สายซิตี้ไลน์ ที่แวะจอดรายทางจากสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิ

ที่ตั้งแก้ไข

อยู่บนแนวเส้นทางรถไฟทางไกลสายตะวันออก ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ (จุดบรรจบถนนศรีนครินทร์ ถนนพระราม 9 และถนนมอเตอร์เวย์) ห่างจากทางแยกพัฒนาการ (จุดบรรจบถนนศรีนครินทร์และถนนพัฒนาการ) มาทางทิศเหนือประมาณ 400 เมตร ในพื้นที่แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้จะคร่อมคลองหัวหมาก ฝั่งตะวันออกของถนนศรีนครินทร์ ขณะที่สถานีรถไฟหัวหมากจะอยู่ฝั่งตะวันตกของถนน

สำหรับสถานีหัวหมากและสถานีรามคำแหงมีระยะห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร ส่วนสถานีหัวหมากถึงสถานีบ้านทับช้างมีระยะห่างกันประมาณ 5.7 กิโลเมตร

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลา 1  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
- ราง  HSR เชื่อม 3 สนามบิน 
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  มุ่งหน้า สถานีพญาไท
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก, ศูนย์บริการผู้โดยสาร
ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า, ทางเดินเชื่อมต่อ  สายนครวิถี  และ สายสีเหลือง 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, ลานจอดรถยนต์

ทางเข้า-ออกแก้ไข

เวลาให้บริการสายเชื่อมท่าอากาศยานฯแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายเชื่อมท่าอากาศยาน
ชานชาลาที่ 1
A1 สุวรรณภูมิ จันทร์ - ศุกร์ 05:42 00:12
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
05:41 00:20
ชานชาลาที่ 2
A8 พญาไท จันทร์ - ศุกร์ 05:43 00:15
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
05:44 00:22

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี สถานีหัวหมากแก้ไข

สถานีหัวหมาก (รหัสสถานี: RE06) เป็นสถานีรถไฟยกระดับในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน

หัวหมาก
Hua Mak
 
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สาย สายนครวิถี 
การเชื่อมต่อ สายสีเหลือง ,  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
ถนนกำแพงเพชร 7
เขต/อำเภอเขตสวนหลวง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีRE06
ทางออก-
บันไดเลื่อน-
ลิฟต์-
เวลาให้บริการ-
ที่ตั้ง
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

ที่ตั้งแก้ไข

บริเวณข้างสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ถนนกำแพงเพชร 7 ในพื้นที่แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 5  สายนครวิถี  มุ่งหน้า สถานีฉะเชิงเทรา
ชานชาลา 6  สายนครวิถี  มุ่งหน้า สถานีนครปฐม
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า,ทางเดินเชื่อม  สายสีเหลือง  และ  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง,ถนนกำแพงเพชร 7

รูปแบบสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาด้านข้าง (side platform station)

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีหัวหมากแก้ไข

หัวหมาก
Hua Mak
 
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ในฐานะทรัพย์สินของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
สาย สายสีเหลือง 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนศรีนครินทร์
เขต/อำเภอเขตสวนหลวง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี YL11 
ทางออก4
บันไดเลื่อน?
ลิฟต์4
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00 น.
ประวัติ
เปิดให้บริการพ.ศ. 2566

สถานีหัวหมาก (รหัส: YL11) เป็นโครงการสถานีรถไฟฟ้ารางเดี่ยวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโดยจะยกระดับเหนือถนนศรีนครินทร์ ใกล้กับแยกพัฒนาการ

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนศรีนครินทร์ ระหว่างซอยศรีนครินทร์ 16 และซอยศรีนครินทร์ 19 ในพื้นที่แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเดิมใช้ชื่อว่า "สถานีพัฒนาการ" ตามชื่อแขวงที่ตั้งและทางแยกที่อยู่ใกล้เคียง แต่ต่อมากรมการขนส่งทางราง ได้มีการประชุมและมีมติเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีหัวหมาก" ตามชื่อสถานีของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง[3]

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1  สายสีเหลือง  มุ่งหน้า สถานีสำโรง
ชานชาลา 2  สายสีเหลือง  มุ่งหน้า สถานีลาดพร้าว
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า,ทางเดินเชื่อม  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  และ  สายนครวิถี 
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง,ถนนศรีนครินทร์

ทางเข้า-ออกแก้ไข

  • 1 คอนโดมิเนียมเดอะ ริช พระราม 9-ศรีนครินทร์ และริช พาร์ค, ริช วอล์ก ไลฟ์สไตล์ มอลล์, โรงแรมเซย์น กรุงเทพ, มัสยิดดาริสลาม,  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  และ  สายนครวิถี  สถานีหัวหมาก, ป้ายรถประจำทางไปสวนหลวง
  • 2 แม็กซ์แวลู พัฒนาการ
  • 3 ซอยศรีนครินทร์ 16, อาคารพีเอสไอ, บจก. มิตซูยะ
  • 4 ซอยศรีนครินทร์ 12, โชว์รูมรถยนต์มือสองแพนด้าสปีด,  รฟท. ตะวันออก  สถานีรถไฟหัวหมาก, ป้ายรถประจำทางไปบางกะปิ

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

ถนนศรีนครินทร์ รถขสมก. สาย 11 145 206 207 519 รถเอกชน สาย 3-21(207) 133 R26E สาย 3-53

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. สถิติจราจรปี 2562 (Report). สำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร. p. 93.
  2. "เดือน ๒ จุลศักราช ๑๒๖๙". จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จศ.๑๒๖๙.
  3. เช็กเลย!รถไฟฟ้าเปลี่ยนชื่อสถานี 17 แห่ง อะไรบ้าง

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีรามคำแหง
มุ่งหน้า สถานีพญาไท
   แอร์พอร์ต เรล ลิงก์    สถานีบ้านทับช้าง
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สถานีศรีกรีฑา
มุ่งหน้า สถานีลาดพร้าว
   สายสีเหลือง    สถานีกลันตัน
มุ่งหน้า สถานีสำโรง
สถานีรามคำแหง
มุ่งหน้า สถานีนครปฐม
   สายนครวิถี    สถานีบ้านทับช้าง
มุ่งหน้า สถานีฉะเชิงเทรา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข