แผนผังชานชลาด้านข้างและสะพานลอย

ชานชาลาด้านข้าง เป็นรูปแบบชานชลาสถานีรถไฟซึ่งมี 2 ชานชลา ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน โดยมีรางรถไฟเป็นตัวแบ่ง ส่วนใหญ่มักใช้แบ่งเป็นชานชลารถเที่ยวขึ้น-ล่อง การก่อสร้างชานชลาลักษณะนี้ไม่ยุ่งยาก แต่มีประสิทธิภาพน้อย เพราะไม่สะดวกในการเปลี่ยนขบวนรถ หรือเปลี่ยนเส้นทาง

รูปแบบแก้ไข

 
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง

เนื่องจากข้ามชานชลาด้านข้างจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง ต้องผ่านทางรถไฟ ซึ่งบางครั้งการเดินข้ามรางอาจทำให้เกิดการอันตรายได้ จึงต้องมีวิธีการเดินผ่านที่แตกต่างกันดังนี้ ดังนี้

การใช้ในประเทศไทยแก้ไข

 
ชานชลาด้านข้างของสถานีหมอชิต
 
ชานชลาด้านข้างของสถานีรถไฟสามเสน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข