สถานีดอนเมือง

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟดอนเมือง)

สถานีดอนเมือง เป็นสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าและเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมือง ในพื้นที่แขวงดอนเมืองและแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมือง สายธานีรัถยา, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน ส่วนต่อขยายพญาไท-ดอนเมือง, รถไฟความเร็วสูงสายเหนือ รถไฟความเร็วสูงสายอีสาน และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และยังเป็นสถานีในเส้นทางรถไฟทางไกล ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง และสถานีรถไฟทางไกล สถานีดอนเมืองแก้ไข

ดอนเมือง
Don Mueang
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายธานีรัถยา 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกำแพงเพชร 6
เขต/อำเภอเขตดอนเมือง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาเกาะกลางแบบแยก (island platform)
จำนวนชานชาลา8
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก7
บันไดเลื่อน24
ลิฟต์7
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ที่ตั้ง
 
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
หมายเหตุ

สถานีดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Station; รหัสสถานี: RN08) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมือง สายธานีรัถยา และยังเป็นสถานีของรถไฟทางไกลในเส้นทางทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับเหนือถนนกำแพงเพชร 6 เปิดให้บริการเฉพาะส่วนสถานีรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยในส่วนของสถานีรถไฟทางไกลเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สถานีดอนเมืองเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 โดยตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับท่าอากาศยานกรุงเทพ แต่ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนวิภาวดีรังสิตและการก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ เมื่อ พ.ศ. 2508 จึงต้องสร้างสถานีขึ้นใหม่ฝั่งเดียวกับวัดดอนเมืองแทน และในคราวก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จึงมีการปรับตำแหน่งสถานีจากเดิมที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมอมารีดอนเมือง มายังบริเวณด้านหน้าตลาดใหม่ดอนเมืองแทน ทั้งนี้สถานีดอนเมืองเดิมยกเลิกการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากที่มีการย้ายรถไฟทางไกลขึ้นทางยกระดับร่วมกับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566[1]

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชั้นชานชาลาบน
(รถไฟฟ้าชานเมือง)
ชานชาลา 1  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีรังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 2  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีรังสิต
ชานชาลา 3  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 4  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
U3
ชั้นชานชาลาล่าง
(รถไฟทางไกล)
ชานชาลา 5  สายเหนือ   สายตะวันออกเฉียงเนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 6  สายเหนือ   สายตะวันออกเฉียงเนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
ชานชาลา 7  สายเหนือ   สายตะวันออกเฉียงเนือ  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 8  สายเหนือ   สายตะวันออกเฉียงเนือ  มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารในประเทศ), ตลาดใหม่ดอนเมือง,

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาเกาะกลางแบบแยก (island platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 18-20 เมตร ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา ชั้นชานชาลารถไฟทางไกลออกแบบให้มีการติดตั้งพัดลมดูดควัน สำหรับใช้ระบายควันจากรถจักรดีเซลออกสู่ปลายสถานีทั้งสองฝั่งอย่างรวดเร็ว

ทางเข้า-ออกแก้ไข

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 3 ถนนเชิดวุฒากาศ, ตลาดใหม่ดอนเมือง
  • 2, 4 ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนเชิดวุฒากาศ, ตลาดใหม่ดอนเมือง, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเชิดวุฒากาศ
  • 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าถนนพหลโยธิน)
  • 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าถนนพหลโยธิน),
  • 7 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ (สะพานเชื่อม)

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายธานีรัถยา
ชานชาลาที่ 1 และ 2
  รังสิต จันทร์ - อาทิตย์ 05:46 00:16
ชานชาลาที่ 3 และ 4
  กรุงเทพอภิวัฒน์ จันทร์ - อาทิตย์ 05:37 00:07

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีการเคหะ
มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
   สายธานีรัถยา    สถานีหลักหก (มหาวิทยาลัยรังสิต)
มุ่งหน้า สถานีรังสิต
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีปลายทาง
   สายเหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีปลายทาง
   สายตะวันออกเฉียงเนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย และ สถานีอุบลราชธานี

สถานีรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน สถานีท่าอากาศยานดอนเมืองแก้ไข

ดอนเมือง
Don Mueang
 
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด (ARL/EHSR)
ไชน่า เรลเวยส์ (NEHSR)
ยังไม่สรุป (NHSR)
สาย สายซิตี้ 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม
ถนนถนนวิภาวดี-รังสิต
เขต/อำเภอเขตดอนเมือง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีA10 / HE01 (ARL/EHSR)
HN02 / HNE02 (NHSR/NEHSR)
ทางออก-
ลิฟต์-
ที่ตั้ง
 

สถานีดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Station, รหัส HN02, HNE02) และสถานีท่าอากาศยานดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Airport Station, รหัส A10, HE01) เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย ยกระดับเหนือทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง

ที่ตั้งแก้ไข

เลียบทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลารถไฟความเร็วสูง
สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 11 HSR สายเหนือ และสายอีสาน มุ่งหน้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ชานชาลา 12 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่ และ HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U3
ชานชาลารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 9  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลา 10  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินไปสถานี  สายธานีรัถยา  และ  สายตะวันออกเฉียงเนือ 
ทางเดินเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   สายซิตี้    สถานีปลายทาง
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีปลายทาง
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีปลายทาง
  HSR สายอีสาน   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีปลายทาง
  HSR สายเหนือ   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ดีเดย์ 'ศักดิ์สยาม' นำทีมเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์สถานีกลางฯ-มธ.รังสิต". ไทยโพสต์. 2023-01-19. สืบค้นเมื่อ 2023-01-19.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)