ชานชาลายื่น

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ชานชาลายื่น เป็นชานชาลารูปแบบหนึ่ง นิยมใช้ในสหราชอาณาจักรและประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นจุดสิ้นสุดของชานชาลาของสถานีรถไฟ[1] ชานชาลายื่น จะมีขนาดสั้นกว่าชานชาลาแบบอื่น ๆ ตัวอย่างของชานชาลารูปแบบนี้ในประเทศไทย ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ชานชาลายื่นที่สถานีรถไฟนอตทิงแฮม
สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

อ้างอิงแก้ไข

  1. Mortimer, Simon (2007). Baywatch (4th edition). Kentrail Enthusiasts Group.

http://forum.bkktrains.com/index.php?topic=50.0