สถานีรถไฟหลักสี่

Bar Longdis Darkred.gif
หลักสี่
Lak Si
กิโลเมตรที่ 17.57
ทุ่งสองห้อง
Thung Song Hong
-2.76 กม.
การเคหะ กม.19
Kan Kheha KM.19
+1.90 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง


สถานีรถไฟหลักสี่ ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟย่านชานเมือง

หลักสี่
Lak Si
สถานีระดับที่ 1
Lak Si Railway Station.JPG
ที่พักผู้โดยสารชั่วคราว
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา2 ชานชาลาราง
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1015
หลักสี่
Lak Si
SRT Bangkok Commuter Rail Dark Red Line Logo.svg
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รถไฟสายภูมิภาค
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ถนนเลียบโครงการโฮปเวลล์
เขต/อำเภอแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ประวัติ
เปิดให้บริการภายใน พ.ศ. 2559
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
แผนที่ทางเดินรถ
รังสิต
หลักหก (ม.รังสิต)
ดอนเมือง
การเคหะ
หลักสี่
ตลิ่งชัน
ทุ่งสองห้อง
บางบำหรุ
บางเขน
แม่น้ำเจ้าพระยา
วัดเสมียนนารี
บางซ่อน
จตุจักร
กลางบางซื่อ
สัญลักษณ์

สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
เอ็มอาร์ที
รถไฟทางไกล
ท่าอากาศยาน
หมายเหตุ
RAILWAYLOGO2019.png

แผนผังสถานีแก้ไข

ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1 รถไฟทางไกลเที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 2 รถไฟทางไกลเที่ยวล่อง มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
อาคารสถานี พื้นที่ขายบัตรโดยสาร ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ระดับถนน - ป้ายรถประจำทาง


ตารางเวลาเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หลักสี่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ 04.20 04.53 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 05.47 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.18 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.30 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 07.42 เด่นชัย 16.30
น921 กรุงเทพ 06.40 07.48 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ด75 กรุงเทพ 08.20 08.58 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.05 เชียงใหม่ 19.30

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ201 กรุงเทพ 09.25 10.22 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.43 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.31 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.04 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.18 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.37 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 13.45 14.26 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ 14.05 14.48 นครสวรรค์ 19.35
ร145 กรุงเทพ 15.20 16.02 อุบลราชธานี 03.15
ช301 กรุงเทพ 16.30 17.14 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:00 17.40 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.05 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 18.49 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
ช313 กรุงเทพ 18:20 19.05 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ด77 กรุงเทพ 18.35 19.16 หนองคาย 03.45 *งดเดินรถจากสถานการ์โควิด-19
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.33 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 20.14 เชียงใหม่ 08.40 *มีการพ่วงตู้โดยสารชั้น3 จากสถานการโควิด/ทดแทนขบวน51
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 20.41 หนองคาย 06.25 *งดเดินรถจากสถานการ์โควิด-19
ร107 กรุงเทพ 20.10 20.52 เด่นชัย 05.15
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 21.03 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.23 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 21.33 ศิลาอาสน์ 04.40
ด67 กรุงเทพ 21.30 22.02 อุบลราชธานี 07.50
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.41 เชียงใหม่ 12.10 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ร141 กรุงเทพ 22.45 23.17 อุบลราชธานี 10.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง หลักสี่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 03.17 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 03.44 กรุงเทพ 04.35 *งดเดินรถจากสถานการ์โควิด-19
ร142 อุบลราชธานี 17.35 04.11 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 04.21 กรุงเทพ 05.10
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 04.33 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด52 เชียงใหม่ 15.30 04.37 กรุงเทพ 05.25 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ร134 หนองคาย 18:50 04.48 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 05.10 กรุงเทพ 06.00 *งดเดินรถจากสถานการ์โควิด-19
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 05.26 กรุงเทพ 06.15 *มีการพ่วงตู้โดยสารชั้น3 จากสถานการโควิด/ทดแทนขบวน52
ด68 อุบลราชธานี 19.30 05.56 กรุงเทพ 06.40
ช376 รังสิต 05.35 05.58 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 06.05 กรุงเทพ 06.50

ทดแทนขบวนที่ 2

ร140 อุบลราชธานี 20.30 06.31 กรุงเทพ 07.20
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 06.39 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช302 ลพบุรี 04.40 07.22 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 07.43 กรุงเทพ 08:40
ช318 ลพบุรี 06.00 08.08 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.31 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 09.48 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.25 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.25 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.19 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.32 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.58 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 14.10 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[2]
ด76 หนองคาย 07:45 16.27 กรุงเทพ 17:10
ร112 เด่นชัย 07.30 17.10 กรุงเทพ 18.00
ร136 อุบลราชธานี 07.00 17.48 กรุงเทพ 18.40
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 18.46 กรุงเทพ 19.25

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[3]

ธ210 บ้านตาคลี 16.00 19.55 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 20.20 กรุงเทพ 21.10
ร146 อุบลราชธานี 09.30 20.24 กรุงเทพ 21.10
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 22.21 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส : 1015
  • ชื่อภาษาไทย : หลักสี่
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Lak Si
  • ชื่อย่อภาษาไทย : ลส.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
  • ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1
  • ระบบอาณัติสัญญาณ :
  • พิกัดที่ตั้ง :
  • ที่อยู่ : แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′04″N 100°34′51″E / 13.884348°N 100.580793°E / 13.884348; 100.580793