สถานีสามเสน

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟสามเสน)

สถานีสามเสน (อังกฤษ: Sam Sen Station, รหัส SSN, RS02) เป็นสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าในเขตดุสิตและเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในเส้นทาง  สายเหนือ ,  สายตะวันออกเฉียงเนือ  (เฉพาะขบวนรถธรรมดา รถชานเมือง และรถนำเที่ยว) และ สายธานีรัถยา 

สถานีรถไฟทางไกล สถานีสามเสนแก้ไข

สามเสน
รถไฟทางไกล
รถไฟชานเมือง
 
สถานีรถไฟสามเสน
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต และแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายรถไฟทางไกล (เฉพาะขบวนรถธรรมดา รถชานเมือง และรถนำเที่ยว) และรถไฟฟ้า ของ รฟท.
 
 สายเหนือ 
 สายตะวันออกเฉียงเนือ 
 สายใต้ 
ชานชาลาชานชาลาด้านข้าง 2 ชานชาลา แบ่งเป็น
• เที่ยวขึ้นชานชาลาที่ 1
• เที่ยวล่องชานชาลาที่ 2
รางราง 100 ปอนด์ขนาด 1 เมตร
จำนวน 2 ทาง
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1004 - ไทย: สส - อังกฤษ: SSN
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร ()3,000-5,000 คน
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า   รฟท.   สถานีต่อไป
ที่หยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี
มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
  สายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
สายใต้
  ป้ายหยุดรถประดิพัทธ์
มุ่งหน้า สถานีชุมทางบางซื่อ
สามเสน
Sam Sen
กิโลเมตรที่ 4.80
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Ramathibodhi Hospital
–1.50 กม.
ประดิพัทธ์
Pradiphat
+1.57 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
ที่ตั้ง
 

สถานีรถไฟสามเสน เป็นสถานีรถไฟที่สำคัญสถานีหนึ่ง เพราะอยู่ในย่านชุมชนใจกลางย่านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านคือ ขบวนรถธรรมดา รถชานเมือง และรถนำเที่ยว ของทางรถไฟสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ เดิมมีอาคารทรงดอกเห็ดที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม ได้รับการออกแบบโดยอภัย เผดิมชิต แต่ต่อมารื้อลงเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการวางตอม่อโครงการโฮปเวลล์

 
การก่อสร้างที่ชานชลาสถานีรถไฟสามเสน ต้นปี พ.ศ. 2560

สถานีรถไฟสามเสนตั้งอยู่ริมถนนเทอดดำริ มีพื้นที่อยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ในพื้นที่ชานชลาฝั่งไปสถานีชุมทางบางซื่อ (ตัวอาคารสถานี) และบางส่วนอยู่ในแขวงพญาไท เขตพญาไท ในพื้นที่ชานชลาฝั่งไปสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

แผนผังสถานีแก้ไข

ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 1 รถไฟทางไกล (รถธรรมดา รถชานเมือง และรถนำเที่ยว) เที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 2 รถไฟทางไกล (รถธรรมดา รถชานเมือง และรถนำเที่ยว) เที่ยวล่อง มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
อาคารสถานี พื้นที่ขายบัตรโดยสาร ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ระดับถนน - ป้ายรถประจำทาง

ตารางเวลาเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง สามเสน ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 04.20 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 05:20 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ261 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09.20 หัวหิน 14.15
ธ201 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09.30 พิษณุโลก 17.55
ธ209 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11.15 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11:30 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12.55 ตะพานหิน 19.15
ธ207 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.10 14.26 นครสวรรค์ 19.35
ช301 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 16.30 16.51 ลพบุรี 20.05 เฉพาะวันหยุดราชการ
ช355 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 16.40 16.59 สุพรรณบุรี 20.04
ช341 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17:00 17.19 ชุมทางแก่งคอย 20:00
ช317 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17.25 17.45 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18:20 18.43 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง สามเสน ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช376 รังสิต 05.35 06.23 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 07.02 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช356 สุพรรณบุรี 04.00 07.37 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08.05
ช302 ลพบุรี 04.40 07.44 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08.15 เฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:30 08.06 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08:35
ช318 ลพบุรี 06.00 08.34 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.54 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10.15
ช304 ลพบุรี 08:00 10.05 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.40 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.44 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.40 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.50 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14:25
ธ262 หัวหิน 14.30 18.35 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 20.20
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 20.14 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 20.35
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สถานีสามเสนแก้ไข

สามเสน
Sam Sen
 
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย สายธานีรัถยา 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รถไฟสายภูมิภาค
ถนนเทอดดำริ
เขต/อำเภอเขตดุสิต, เขตพญาไท
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างใต้ดิน
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
ที่ตั้ง
 
เว็บไซต์รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

สถานีสามเสน (อังกฤษ: Sam Sen Station; รหัสสถานี: RS02) เป็นสถานีรถไฟยกระดับในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม

ที่ตั้งแก้ไข

ทางเข้า-ออกแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

G
ระดับถนน
- ถนนสามเสน
B1
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
ร้านค้า,
B2
ชานชาลา
ชานชาลา 9  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 10  สายธานีรัถยา  มุ่งหน้า สถานีมหาชัย

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 9
RN14 ธรรมศาสตร์รังสิต จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ชานชาลาที่ 10
RN01 บางซื่อ จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ขบวนสุดท้ายเชื่อมต่อสายสีแดงอ่อน -

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟสามเสน ตรงจุดตัดของถนนเศรษฐศิริกับถนนกำแพงเพชร 5 ใช้เป็นที่ชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม–4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (พรบ.นิรโทษกรรม) ผู้กระทำผิดทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปชุมนุมต่อที่ถนนราชดำเนิน[1] [2] และกลายมาเป็นคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในที่สุด

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รปภ.เข้มประชุมสภาฯถก'นิรโทษ'". คมชัดลึก.
  2. "ม็อบสามเสน ถึงราชดำเนินแล้ว ส่วนจุดหมายยังไม่แน่ชัด". เนชั่นแชนแนล.[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′49″N 100°31′48″E / 13.780304°N 100.530062°E / 13.780304; 100.530062