จตุจักร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

จตุจักร อาจหมายถึง

คำว่า "จตุจักร"
เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง 4 รอบพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ตามพระราชประสงค์ ในปี พ.ศ 2518