ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟสุพรรณบุรี)

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี เป็นทางรถไฟสายหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมทางรถไฟสายเหนือและทางรถไฟสายใต้เข้าด้วยกัน โดยเริ่มสำรวจแนวทางการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2496 และเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2497 ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2501 - 2504 ทางรถไฟสายนี้ไม่ได้รับงบประมาณจึงหยุดการก่อสร้างชั่วคราว หลังจากนั้นเมื่อได้รับงบประมาณจึงทำการก่อสร้างต่อและเปิดเดินรถเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
ไฟล์:RAILWAYLOGO2019.png
Suphanburi stn.jpg
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟระหว่างเมือง
ระบบรถไฟชานเมือง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานะเปิดให้บริการ
ที่ตั้งจังหวัดราชบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลายทางชุมทางหนองปลาดุก
สุพรรณบุรี
มาลัยแมน
จำนวนสถานี1
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ16 มิถุนายน พ.ศ. 2506
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง78 กม. (48.47 ไมล์)
รางกว้างราง 1 เมตร ทางเดี่ยว
ที่หยุดรถไฟกำแพงแสน

ในอดีตทางรถไฟสายนี้มีสถานีรายทางมากถึง 11 สถานี (ไม่รวมชุมทางหนองปลาดุก) ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้ได้ยุบสถานีรายทางเหลือเพียงสถานีเดียว คือ สถานีสุพรรณบุรี ที่เหลือมีฐานะเป็นเพียงที่หยุดรถ และป้ายหยุดรถ ประกอบด้วย ป้ายหยุดรถไฟทุ่งบัว ที่หยุดรถไฟโรงเรียนการบิน ที่หยุดรถไฟศรีสำราญ ป้ายหยุดรถไฟดอนทอง และที่หยุดรถไฟมาลัยแมนในเส้นทางนี้มีขบวนรถไฟเพียงวันละ 2 ขบวน คือ ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กรุงเทพ[1]

หมายเหตุ : ขบวนรถชานเมืองที่ 355 ปลายทางสุพรรณบุรี วันอาทิตย์ , ขบวนรถชานเมืองที่ 356 ต้นทางสุพรรณบุรี วันจันทร์ ในวันที่เหลือต้นทาง/ปลายทางที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก

รายชื่อสถานีรถไฟ สายสุพรรณบุรีแก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก Nong Pla Duk Junction 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี แยกไปสายใต้ กับสายน้ำตก
- ยางประสาท Yang Prasat 4022 71.60 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ยะ. - - บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม เข้าเขตจังหวัดนครปฐม, เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2519[2]

ฝ่ายการช่างโยธา

  • ที่ทำการนายตรวจทางยางประสาท (นตท.ยะ.)
- ดอนขุนวิเศษ Don Khun Wiset 4024 80.50 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) - - ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520[3]
- กำแพงแสน Kamphaeng Saen 4025 85.30 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) กำ. - - เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519[4]
26/20 ทุ่งบัว Thung Bua 4026 87.86 กม. ที่หยุดรถ วบ. - - รางพิกุล
- หนองฟัก Nong Fak 4027 93.00 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) นฟ. - - ทุ่งบัว เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2515[5]
27/21 โรงเรียนการบิน Flying Training School 4028 96.40 กม. ที่หยุดรถ ริ. - - กระตีบ เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531
- บ้านโพธิ์งาม ฺBan Pho Ngam 4029 96.69 กม. ยุบเลิก พง. - - เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513
- ทะเลบก Talae Bok 4030 99.10 กม. ยุบเลิก ทะ. - - เคยเป็นสถานี

ตั้งเป็นสถานีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2514 และยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520[3]

- หนองวัลย์เปรียง Nong Wan Priang 4031 104.97 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) หเ. - - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี, เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2509
- สะพังเขิน Sa Phang Khoen 4032 106.00 กม. ยุบเลิก - - - ดอนมะนาว เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2509
28/22 ศรีสำราญ Sri Samran 4033 113.30 กม. ที่หยุดรถ สญ. - - สองพี่น้อง ตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง,ลงที่นี่สามารถไปอำเภอสองพี่น้องได้สะดวก, เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อปี 2528
- ดอนสงวน Dan Sa Nguan 4035 118.97 ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ดน. หัวโพธิ์ เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2508
29/23 ดอนทอง Don Thong 4036 122.31 กม. ที่หยุดรถ ดถ. - - วัดโบสถ์ บางปลาม้า
- หนองผักชี Nong Phak Chi 4037 125.50 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ผช. - -
- บ้านมะขามล้ม Ban Makham Lom 4039 131.35 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) มข. - - มะขามล้ม เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522
- สะแกย่างหมู Sakae Yang Mu 4040 135.35 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ส ู. - - เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515[6]
30/24 สุพรรณบุรี SUPHAN BURI 4042 141.60 กม. 2 สพ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สถานีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นสถานีเพียงแห่งเดียวของทางสายนี้

ฝ่ายการช่างโยธา

  • ที่ทำการนายตรวจทางสุพรรณบุรี (นตท.สพ.)
31/25 มาลัยแมน Ma Lai Maen - 142.66 กม. ที่หยุดรถ - - - เปิดเมื่อ 5 มกราคม 2539 เป็นจุดสิ้นสุดทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.railway.co.th/Ticket/TrainStopStation_Time_All.asp?IdTrain=355
  2. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519
  3. 3.0 3.1 "ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
  4. "ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
  5. "ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
  6. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515