สถานีรถไฟนครสวรรค์

สถานีรถไฟนครสวรรค์ เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 245.78 กิโลเมตร [1] ตั้งอยู่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์
Nakhon Sawan
กิโลเมตรที่ 245.78
เขาทอง
Khao Thong
-10.29 กม.
ปากน้ำโพ
Pak Nam Pho
+4.78 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ


นครสวรรค์
Nakhon Sawan
สถานีระดับที่ 1
สถานีรถไฟนครสวรรค์.JPG
สถานีรถไฟนครสวรรค์
ที่ตั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
ชานชาลาย่าน
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1082

หมายเหตุ เป็นย่านขบวนรถสินค้าแก๊ส ปตท.


ประวัติสถานีรถไฟนครสวรรค์แก้ไข

เดิมสถานีรถไฟนครสวรรค์มีชื่อว่าสถานีรถไฟหนองปลิง ต่อมาได้มีการย้ายสถานีรถไฟประจำจังหวัดนครสวรรค์จากสถานีรถไฟปากน้ำโพมาอยู่ที่สถานีรถไฟหนองปลิง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟนครสวรรค์

เกร็ด สถานีนครสวรรค์มีทางแยกเข้าคลังแก๊ส(ตอนนี้คลังแก๊สได้ปิดตัวลงแล้ว)

หน่วยงานสำคัญภายในบริเวณสถานีรถไฟนครสวรรค์แก้ไข

  1. สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ (สดร.นว.) สังกัด กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ภาคเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
  2. สารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ (สบท.นว.) สังกัด วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
  3. สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (สสญ.นว.) สังกัด วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1 ศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  4. วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ (วบข.นว.) สังกัด ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณแก้ไข

ประแจกลไฟฟ้า ชนิดแบบบังคับด้วยรีเลย์ และสัญญาณไฟสี ( ก.1ก)

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง นครสวรรค์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร107 กรุงเทพ 20.10 00.06 เด่นชัย 05.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร105 กรุงเทพ 21.00 00.50 ศิลาอาสน์ 04.40
ด51 กรุงเทพ 22.00 02.24 เชียงใหม่ 12.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ท407 นครสวรรค์ 05.00 ต้นทาง เชียงใหม่ 14.35
ท401 ลพบุรี 06.00 08.11 พิษณุโลก 10.55
ร111 กรุงเทพ 07.00 11.24 เด่นชัย 16.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 11.40 เชียงใหม่ 19.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ดพ3 กรุงเทพ 10.50 14.07 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ201 กรุงเทพ 09.25 15.11 พิษณุโลก 17.55
ธ211 กรุงเทพ 12.55 17.53 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 06.00 18.27 เชียงใหม่ 19.30 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ธ207 กรุงเทพ 14.05 ปลายทาง นครสวรรค์ 19.35
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 22.17 เชียงใหม่ 07.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)

ดพ13 กรุงเทพ 19.35 23.31 เชียงใหม่ 08.40 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง นครสวรรค์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร108 เด่นชัย 19.05 00.48 กรุงเทพ 05.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ด52 เชียงใหม่ 15.30 01.14 กรุงเทพ 05.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 01.59 กรุงเทพ 06.15 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 02.41 กรุงเทพ 06.50 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ทดแทนขบวนที่ 2

ธ208 นครสวรรค์ 05.00 ต้นทาง กรุงเทพ 10.20
ธ212 ตะพานหิน 05.30 07.01 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 08.35 กรุงเทพ 14.05
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 10.49 กรุงเทพ 14.40
ร112 เด่นชัย 07.30 12.42 กรุงเทพ 18.00 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร102 เชียงใหม่ 06.30 15.56 ชุมทางบางซื่อ 19.25 +ปรับสถานีปลายทาง/เวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ท402 พิษณุโลก 13.45 16.30 ลพบุรี 18.45
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 16.22 กรุงเทพ 19.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[2]

ท408 เชียงใหม่ 09.30 ปลายทาง นครสวรรค์ 19.55
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 00.06 กรุงเทพ 04.00
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายเหนือ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-04-01. สืบค้นเมื่อ 2008-04-01.
  2. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573