สถานีรถไฟนครสวรรค์

สถานีรถไฟนครสวรรค์ เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 245.78 กิโลเมตร [1] ตั้งอยู่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์
Nakhon Sawan
กิโลเมตรที่ 245.78
เขาทอง
Khao Thong
-10.29 กม.
ปากน้ำโพ
Pak Nam Pho
+4.78 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ


นครสวรรค์
Nakhon Sawan
สถานีระดับที่ 1
สถานีรถไฟนครสวรรค์.JPG
สถานีรถไฟนครสวรรค์
ที่ตั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
ชานชาลาย่าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสถานี1082

หมายเหตุ เป็นย่านขบวนรถสินค้าแก๊ส ปตท.


ประวัติสถานีรถไฟนครสวรรค์แก้ไข

เดิมสถานีรถไฟนครสวรรค์มีชื่อว่าสถานีรถไฟหนองปลิง ต่อมาได้มีการย้ายสถานีรถไฟประจำจังหวัดนครสวรรค์จากสถานีรถไฟปากน้ำโพมาอยู่ที่สถานีรถไฟหนองปลิง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟนครสวรรค์

เกร็ด สถานีนครสวรรค์มีทางแยกเข้าคลังแก๊ส(ตอนนี้คลังแก๊สได้ปิดตัวลงแล้ว)

หน่วยงานสำคัญภายในบริเวณสถานีรถไฟนครสวรรค์แก้ไข

  1. สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ (สดร.นว.) สังกัด กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ภาคเหนือ ฝ่ายการเดินรถ
  2. สารวัตรแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ (สบท.นว.) สังกัด วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
  3. สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (สสญ.นว.) สังกัด วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1 ศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  4. วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ (วบข.นว.) สังกัด ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณแก้ไข

ประแจกลไฟฟ้า ชนิดแบบบังคับด้วยรีเลย์ และสัญญาณไฟสี ( ก.1ก)

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง นครสวรรค์ ออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร107 กรุงเทพ 20.10 00.06 เด่นชัย 05.15
ร105 กรุงเทพ 21.00 00.50 ศิลาอาสน์ 04.40
ด51 กรุงเทพ 22.00 02.24 เชียงใหม่ 12.10
ท407 นครสวรรค์ 05.00 ต้นทาง เชียงใหม่ 14.35
ท401 ลพบุรี 06.00 08.11 พิษณุโลก 10.55
ร111 กรุงเทพ 07.00 11.24 เด่นชัย 16.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 11.40 เชียงใหม่ 19.30 ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 14.07 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ201 กรุงเทพ 09.25 15.11 พิษณุโลก 17.55
ธ211 กรุงเทพ 12.55 17.53 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 13.45 18.27 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ 14.05 ปลายทาง นครสวรรค์ 19.35
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 22.17 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 23.31 เชียงใหม่ 08.40
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง นครสวรรค์ ออก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร108 เด่นชัย 19.05 00.48 กรุงเทพ 05.10
ด52 เชียงใหม่ 15.30 01.14 กรุงเทพ 05.25
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 01.59 กรุงเทพ 06.15
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 02.41 กรุงเทพ 06.50 ทดแทนขบวนที่ 2
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 ต้นทาง กรุงเทพ 10.20
ธ212 ตะพานหิน 05.30 07.01 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 08.35 กรุงเทพ 14.05
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 10.49 กรุงเทพ 14.40
ร112 เด่นชัย 07.30 12.42 กรุงเทพ 18.00
ร102 เชียงใหม่ 06.30 15.56 กรุงเทพ 21.10
ท402 พิษณุโลก 13.45 16.30 ลพบุรี 18.45
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 16.22 กรุงเทพ 19.25 ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[2]
ท408 เชียงใหม่ 09.30 ปลายทาง นครสวรรค์ 19.55
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 00.06 กรุงเทพ 04.00
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข