สถานีรถไฟพิษณุโลก

สถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 และเป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางสายเหนือที่ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดตู้ควบคุมพร้อมเครื่องทางสะดวก (รีเลย์)

พิษณุโลก
Phitsanulok
Phitsanulok Station.JPG
สถานีรถไฟพิษณุโลก
ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
พิษณุโลก
Phitsanulok
กิโลเมตรที่ 389.28
บึงพระ
Bung Phra
-7.41 กม.
บ้านเต็งหนาม
Ban Tengnam
+4.47 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ

ปัจจุบันมีหัววรถจักรไอน้ำรุ่น E Class หมายเลข 181 ที่สร้างขึ้นตามแบบจำลองพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ตั้งแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถานีรถไฟพิษณุโลก มีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ประมาณ 389 กิโลเมตร

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง พิษณุโลก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท407 นครสวรรค์ 05.00 07.28 เชียงใหม่ 14.35
ท403 พิษณุโลก 05.55 ต้นทาง ศิลาอาสน์ 07.40
ท401 ลพบุรี 06.00 ปลายทาง พิษณุโลก 10.55
ร111 กรุงเทพ 07.00 13.43 เด่นชัย 16.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 13.12 เชียงใหม่ 19.30

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ201 กรุงเทพ 09.25 ปลายทาง พิษณุโลก 17.55
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 15.59 ศิลาอาสน์ 19.15
ร109 กรุงเทพ 06.00 20.35 เชียงใหม่ 19.30 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ดพ9 กรุงเทพ 18.10 00.15 เชียงใหม่ 07.15

ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)

ดพ13 กรุงเทพ 19.35 01.47 เชียงใหม่ 08.40 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ร107 กรุงเทพ 20.10 02.36 เด่นชัย 05.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร105 กรุงเทพ 21.00 03.06 ศิลาอาสน์ 04.40
ด51 กรุงเทพ 22.00 04.37 เชียงใหม่ 12.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง พิษณุโลก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ202 พิษณุโลก 06.05 ต้นทาง กรุงเทพ 14.05
ร102 เชียงใหม่ 06.30 13.16 กรุงเทพ 19.35 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการมาตรการสถานการณ์โควิด19

ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 08.53 กรุงเทพ 14.40
ร112 เด่นชัย 07.30 10.01 กรุงเทพ 18.00 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 14.34 กรุงเทพ 19.25

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[1]

ท408 เชียงใหม่ 09.30 17.22 นครสวรรค์ 19.55
ท402 พิษณุโลก 13.45 ต้นทาง ลพบุรี 18.45
ด52 เชียงใหม่ 15.30 22.58 กรุงเทพ 05.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ท410 ศิลาอาสน์ 16.30 ปลายทาง พิษณุโลก 18.10
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 23.53 กรุงเทพ 06.15 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 00.47 กรุงเทพ 06.50

ทดแทนขบวนที่ 2

ร108 เด่นชัย 19.05 22.07 กรุงเทพ 05.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 21.26 กรุงเทพ 04.00
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข