สถานีรถไฟพิษณุโลก

สถานีรถไฟในจังหวัดพิษณุโลก

สถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 และเป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางสายเหนือที่ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดตู้ควบคุมพร้อมเครื่องทางสะดวก (รีเลย์)

พิษณุโลก

Phitsanulok
สถานีระดับที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
พิกัด16°48′54″N 100°15′56″E / 16.81500°N 100.26556°E / 16.81500; 100.26556
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
สาย
ชานชาลา3
ราง7
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1118 (พล.)
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
บึงพระ สายเหนือ บ้านเต็งหนาม
มุ่งหน้า เชียงใหม่
พิษณุโลก
Phitsanulok
กิโลเมตรที่ 389.28
บึงพระ
Bung Phra
−7.41 กม.
บ้านเต็งหนาม
Ban Tengnam
+4.47 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ
ที่ตั้ง
แผนที่

ปัจจุบันมีหัววรถจักรไอน้ำรุ่น E Class หมายเลข 181 ที่สร้างขึ้นตามแบบจำลองพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร ตั้งแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถานีรถไฟพิษณุโลก มีระยะทางห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ประมาณ 389 กิโลเมตร

ตารางเวลาการเดินรถ

แก้

เที่ยวขึ้น

แก้
ขบวนรถ ต้นทาง พิษณุโลก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท407 นครสวรรค์ 05.00 07.28 เชียงใหม่ 14.35
ท403 พิษณุโลก 05.55 ต้นทาง ศิลาอาสน์ 07.40
ท401 ลพบุรี 06.00 ปลายทาง พิษณุโลก 10.55
ร111 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.30 13.43 เด่นชัย 16.30
ดพ7 กรุงเทพอภิวัฒน์ 09.05 13.12 เชียงใหม่ 19.30
ธ201 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09.30 ปลายทาง พิษณุโลก 17.55
ดพ3 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.50 15.59 ศิลาอาสน์ 19.15 งดเดินรถ
ร109 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.15 20.35 เชียงใหม่ 04.05
ดพ9 กรุงเทพอภิวัฒน์ 18.40 00.15 เชียงใหม่ 07.15
ดพ13 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.05 01.47 เชียงใหม่ 08.40
ร107 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.45 02.36 เด่นชัย 05.15
ร105 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.45 03.06 ศิลาอาสน์ 05.15 งดเดินรถ
ด51 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.30 04.37 เชียงใหม่ 12.10
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

เที่ยวล่อง

แก้
ขบวนรถ ต้นทาง พิษณุโลก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ202 พิษณุโลก 06.05 ต้นทาง กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.05
ร102 เชียงใหม่ 06.30 13.16 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.25
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 08.53 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.10 งดเดินรถ
ร112 เด่นชัย 07.30 10.01 กรุงเทพอภิวัฒน์ 17.20
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 14.34 กรุงเทพอภิวัฒน์ 18.55
ท408 เชียงใหม่ 09.30 17.22 นครสวรรค์ 19.55
ท402 พิษณุโลก 13.45 ต้นทาง ลพบุรี 18.45
ด52 เชียงใหม่ 15.30 22.58 กรุงเทพอภิวัฒน์ 05.10
ท410 ศิลาอาสน์ 16.30 ปลายทาง พิษณุโลก 18.10
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 23.53 กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.10
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 00.47 กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.50
ร108 เด่นชัย 19.05 22.07 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.30
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 21.26 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.00 งดเดินรถ
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

อ้างอิง

แก้