สถานีรังสิต

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟรังสิต)

สถานีรังสิต (อังกฤษ: Rangsit Station; รหัสสถานี: RN10) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม และยังเป็นสถานีของรถไฟทางไกลในเส้นทางทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนช้างเอราวัณ 1 ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รังสิต
Rangsit
SRT Bangkok Commuter Rail Dark Red Line Logo.svg
Rangsit Station 03.jpg
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สาย สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนช้างเอราวัณ 1
เขต/อำเภออำเภอธัญบุรี
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีSRT RN10.svg
ทางออก4
บันไดเลื่อน8
ลิฟต์8
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
แผนที่ทางเดินรถ
รังสิต
หลักหก (ม.รังสิต)
ดอนเมือง
การเคหะ
หลักสี่
ตลิ่งชัน
ทุ่งสองห้อง
บางบำหรุ
บางเขน
แม่น้ำเจ้าพระยา
วัดเสมียนนารี
บางซ่อน
จตุจักร
กลางบางซื่อ
สัญลักษณ์

สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
เอ็มอาร์ที
รถไฟทางไกล
ท่าอากาศยาน
หมายเหตุ
SRT RN10 Traditional station sign.svg

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนช้างเอราวัณ 1 ใกล้กับถนนรังสิต-ปทุมธานี ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ เทศบาลนครรังสิต (อำเภอธัญบุรี) จังหวัดปทุมธานี

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลาบน
(รถไฟชานเมือง)
ชานชาลา 1  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 2  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 3  สายสีแดงเข้ม  สถานีปลายทาง
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 4  สายสีแดงเข้ม  สถานีปลายทาง
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ชานชาลาล่าง
(รถทางไกล)
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง, จุดรับส่งผู้โดยสาร, ถนนช้างเอราวัณ 1
ชานชาลา 5  รฟท. เหนือ  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 6  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 7  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 8  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีหนองคาย, สถานีอุบลราชธานี
- ป้ายรถประจำทาง, ถนนรังสิต-ปทุมธานี, สถานีวัดความดันและควบคุมปริมาณก๊าซรังสิต ปตท.

รูปแบบของสถานีแก้ไข

 
สถานีรถไฟรังสิต(ชานชาลารถไฟทางไกล)ในปัจจุบัน

เป็นแบบชานชาลาเกาะกลางแบบแยก (island platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 18 เมตร ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา ชั้นชานชาลารถไฟทางไกลที่ตั้งอยู่ระดับดินออกแบบให้มีการติดตั้งพัดลมดูดควัน สำหรับใช้ระบายควันจากรถจักรดีเซลออกสู่ปลายสถานีทั้งสองฝั่งอย่างรวดเร็ว

ทางเข้า-ออกแก้ไข

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 2 ทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 3, 4 ถนนช้างเอราวัณ 1, ซอยรังสิต-ปทุมธานี 16

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

รถไฟฟ้าแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 1 และ 2
  บางซื่อ จันทร์ - อาทิตย์ 06:00 19:30

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
น921 กรุงเทพ 06.40 07.34 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.08 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช311 กรุงเทพ 04:40 05.25 รังสิต 05:25 ไม่จอดสถานีรถไฟระหว่างทาง
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.02 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.36 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.48 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.00 เด่นชัย 16.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ด75 กรุงเทพ 08.20 09.11 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.20 เชียงใหม่ 19.30

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ201 กรุงเทพ 09.25 10.41 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.58 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.48 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.21 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.32 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.53 ตะพานหิน 19.15
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.06 นครสวรรค์ 19.35
ร109 กรุงเทพ 06.00 15.26 เชียงใหม่ 19.30 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ร145 กรุงเทพ 15.20 16.18 อุบลราชธานี 03.15
ช315 กรุงเทพ 16.10 17.13 ลพบุรี 19.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช301 กรุงเทพ 16.30 17.36 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 18:20 17.58 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:00 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช343 กรุงเทพ 17:25 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.27 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ11 กรุงเทพ 18.00 18.54 เชียงใหม่ 06.20 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
ดพ1 กรุงเทพ 18.10 19.06 เชียงใหม่ 07.15 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 19.06 เชียงใหม่ 07.15

ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)

ช305 กรุงเทพ 18:20 19.24 อยุธยา 20:10 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ด77 กรุงเทพ 18.35 19.26 หนองคาย 03.45
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.51 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 20.30 เชียงใหม่ 08.40 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ด69 กรุงเทพ 20.00 21.00 หนองคาย 06.45 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 21.00 หนองคาย 06.25 ทดแทนขบวนที่ 69
ร107 กรุงเทพ 20.10 21.08 เด่นชัย 05.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 21.20 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.40 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 21.49 ศิลาอาสน์ 04.40
ร115 กรุงเทพ 20.55 22.00 พิษณุโลก 05.23 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[2]
ด67 กรุงเทพ 21.30 22.18 อุบลราชธานี 07.50
ด73 กรุงเทพ 21.50 22.43 ศีขรภูมิ 05.50 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559[3]
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.57 เชียงใหม่ 12.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร141 กรุงเทพ 22.45 23.18 อุบลราชธานี 10.20
ร143 กรุงเทพ 23.40 00.34 อุบลราชธานี 11.50 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[4]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 03.01 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 03.48 กรุงเทพ 04.35
ร142 อุบลราชธานี 17.35 03.52 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 04.02 กรุงเทพ 05.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 04.15 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด52 เชียงใหม่ 15.30 04.19 กรุงเทพ 05.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร134 หนองคาย 18:50 04.30 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 04.49 กรุงเทพ 06.00 ทดแทนขบวนที่ 70
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 05.06 กรุงเทพ 06.15 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ช376 รังสิต 05.35 05.35 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ด68 อุบลราชธานี 19.30 05.37 กรุงเทพ 06.40
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 05.45 กรุงเทพ 06.50

ทดแทนขบวนที่ 2

ร140 อุบลราชธานี 20.30 06.12 กรุงเทพ 07.20
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 06.16 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช316 ลพบุรี 04.40 06.56 กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช302 ลพบุรี 04.40 06.57 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 07.18 กรุงเทพ 08:40
ช318 ลพบุรี 06.00 07.49 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.12 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 09.32 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.11 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.08 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.02 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.13 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.42 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 13.53 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[5]
ด76 หนองคาย 07:45 16.09 กรุงเทพ 17:10
น926 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 14.20 16.43 กรุงเทพ 17.45 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ร112 เด่นชัย 07.30 16.50 กรุงเทพ 18.00 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร136 อุบลราชธานี 07.00 17.25 กรุงเทพ 18.40
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 18.30 กรุงเทพ 19.25

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[6]

ธ210 บ้านตาคลี 16.00 19.37 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 20.00 กรุงเทพ 19.35 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการมาตรการสถานการณ์โควิด19

ร146 อุบลราชธานี 09.30 20.06 กรุงเทพ 21.10
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 22.08 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


สถานที่ใกล้เคียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°59′27″N 100°36′07″E / 13.990697°N 100.602057°E / 13.990697; 100.602057

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีหลักหก (มหาวิทยาลัยรังสิต)
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีปลายทาง
สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   รฟท. เหนือ    สถานีคลองหนึ่ง
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีดอนเมือง
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีคลองหนึ่ง
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย และ สถานีอุบลราชธานี


อ้างอิงแก้ไข