สถานีรังสิต

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟรังสิต)

สถานีรังสิต (อังกฤษ: Rangsit Station, รหัส RSI, RN10) เป็นสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในเส้นทาง  รฟท. เหนือ  , รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  และ สายสีแดงเข้ม 

สถานีรถไฟทางไกล สถานีรังสิตแก้ไข

 
รังสิต
Rangsit
กิโลเมตรที่ 29.75
คลองรังสิต
Khlong Rangsit
-1.27 กม.
คลองหนึ่ง
Khlong Nhung
+4.90 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
รังสิต
Rangsit
สถานีระดับที่ 1
 
สถานีรถไฟรังสิต
ที่ตั้งถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. เหนือ 
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานชาลา2 ชานชาลาราง (รางจากชานชาลา 1, 4, 5 ถูกรื้อไปแล้ว)
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1021

สถานีรังสิต เป็นสถานีชั้น 1 ที่สร้างขึ้น เพื่อทดแทนสถานีคลองรังสิตซึ่งถูกลดชั้น เป็นที่หยุดรถ เปิดใช้งานเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สถานีดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของ ทางรถไฟรางที่ 3 ซึ่งสร้างจาก รังสิตไปยังสถานีชุมทางบ้านภาชี เปิดใช้งานทางที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2543 และเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
น921 กรุงเทพ 06.40 07.34 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.08 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช311 กรุงเทพ 04:40 05.25 รังสิต 05:25 ไม่จอดสถานีรถไฟระหว่างทาง
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.02 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.36 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.48 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.00 เด่นชัย 16.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ด75 กรุงเทพ 08.20 09.11 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.20 เชียงใหม่ 19.30 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)

ธ201 กรุงเทพ 09.25 10.41 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.58 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.48 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.21 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.32 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.53 ตะพานหิน 19.15
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.06 นครสวรรค์ 19.35
ร109 กรุงเทพ 06.00 15.26 เชียงใหม่ 19.30 +ปรับเวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ร145 กรุงเทพ 15.20 16.18 อุบลราชธานี 03.15
ช315 กรุงเทพ 16.10 17.13 ลพบุรี 19.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช301 กรุงเทพ 16.30 17.36 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 18:20 17.58 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:00 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช343 กรุงเทพ 17:25 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.27 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ11 กรุงเทพ 18.00 18.54 เชียงใหม่ 06.20 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
ดพ1 กรุงเทพ 18.10 19.06 เชียงใหม่ 07.15 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 19.06 เชียงใหม่ 07.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)

ช305 กรุงเทพ 18:20 19.24 อยุธยา 20:10 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ด77 กรุงเทพ 18.35 19.26 หนองคาย 03.45
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.51 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 20.30 เชียงใหม่ 08.40 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ด69 กรุงเทพ 20.00 21.00 หนองคาย 06.45 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 21.00 หนองคาย 06.25 ทดแทนขบวนที่ 69
ร107 กรุงเทพ 20.10 21.08 เด่นชัย 05.15 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 21.20 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.40 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 21.49 ศิลาอาสน์ 04.40
ร115 กรุงเทพ 20.55 22.00 พิษณุโลก 05.23 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[2]
ด67 กรุงเทพ 21.30 22.18 อุบลราชธานี 07.50
ด73 กรุงเทพ 21.50 22.43 ศีขรภูมิ 05.50 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559[3]
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.57 เชียงใหม่ 12.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร141 กรุงเทพ 22.45 23.18 อุบลราชธานี 10.20
ร143 กรุงเทพ 23.40 00.34 อุบลราชธานี 11.50 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[4]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 03.01 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 03.48 กรุงเทพ 04.35
ร142 อุบลราชธานี 17.35 03.52 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 04.02 กรุงเทพ 05.10 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 04.15 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ด52 เชียงใหม่ 15.30 04.19 กรุงเทพ 05.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร134 หนองคาย 18:50 04.30 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 04.49 กรุงเทพ 06.00 ทดแทนขบวนที่ 70
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 05.06 กรุงเทพ 06.15 *งดเดินรถเนื่องจากมาตรการของรัฐ
ช376 รังสิต 05.35 05.35 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ด68 อุบลราชธานี 19.30 05.37 กรุงเทพ 06.40
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 05.45 กรุงเทพ 06.50 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ทดแทนขบวนที่ 2

ร140 อุบลราชธานี 20.30 06.12 กรุงเทพ 07.20
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 06.16 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช316 ลพบุรี 04.40 06.56 กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช302 ลพบุรี 04.40 06.57 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 07.18 กรุงเทพ 08:40
ช318 ลพบุรี 06.00 07.49 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 09.12 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 09.32 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.11 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 11.08 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 13.02 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 13.13 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.42 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 13.53 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[5]
ด76 หนองคาย 07:45 16.09 กรุงเทพ 17:10
น926 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 14.20 16.43 กรุงเทพ 17.45 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ร112 เด่นชัย 07.30 16.50 กรุงเทพ 18.00 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ร136 อุบลราชธานี 07.00 17.25 กรุงเทพ 18.40
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 18.30 กรุงเทพ 19.25 *งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[6]

ธ210 บ้านตาคลี 16.00 19.37 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 20.00 ชุมทางบางซื่อ 19.25 +ปรับสถานีปลายทาง/เวลาการเดินรถใหม่

เนื่องการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด19

ร146 อุบลราชธานี 09.30 20.06 กรุงเทพ 21.10
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 22.08 กรุงเทพ 22.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สถานีรังสิตแก้ไข

รังสิต
Rangsit
สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รถไฟสายภูมิภาค
ถนนถนนรังสิต-ปทุมธานี
เขต/อำเภออำเภอธัญบุรี
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีRN10
ทางออก-
บันไดเลื่อน-
ลิฟต์-
ประวัติ
เปิดให้บริการ
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.

สถานีรังสิต (อังกฤษ: Rangsiti Station; รหัสสถานี: RN10) เป็นสถานีรถไฟยกระดับในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม โดยอบจปทุมธานีมีแนวคิดจะสร้างโมโนเรลต่อจากสถานีรังสิตเดิมโดยผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลาะเข้าคลองเจ็ดตัดเข้าสวนสัตว์ดุสิต(ธัญบุรี) รวมถึงสร้างจุดเชื่อมระหว่างสายสีเขียว สถานีแยก คปอ. ให้สามารถเชื่อมต่อกับสายสีแดง [7]

ที่ตั้งแก้ไข

ทางเข้า-ออกแก้ไข

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 9
RN14 ธรรมศาสตร์รังสิต จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ชานชาลาที่ 10
RN01 บางซื่อ จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ขบวนสุดท้ายเชื่อมต่อสายสีแดงอ่อน -
 
สถานีรถไฟรังสิต(ชานชาลารถไฟทางไกล)ในปัจจุบัน

แผนผังสถานีแก้ไข

U3
ชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง
ชานชาลา 9  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 10  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
ชานชาลา 9  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 10  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ชานชาลารถไฟทางไกล
ชานชาลา 1  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีกรุงเทพ
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 2  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีกรุงเทพ
ชานชาลา 3  รฟท. เหนือ  ปลายทาง สถานีเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลายทาง สถานีหนองคาย, สถานีอุบลราชธานี
G
ระดับถนน
- ป้ายรถประจำทาง

หมายเหตุ

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445121583733/?type=3&theater
  2. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573
  3. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985444711583774/?type=3&theater
  4. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573
  5. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985445141583731/?type=3&theater
  6. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573
  7. matichon (2021-06-30). "ภารกิจพลิกโฉมเมือง'ปทุมธานี' เนรมิตรถไฟฟ้า4สายใหม่ แก้รถติด เชื่อม'กรุงเทพฯ'ไร้รอยต่อ". มติชนออนไลน์.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°59′27″N 100°36′07″E / 13.990697°N 100.602057°E / 13.990697; 100.602057