รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟแผ่นดินทอง)

รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มสถานีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการเดินรถอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยส่วนทับซ้อนจากเส้นทางสายต่าง ๆ โดยรายชื่อสถานี มีดังนี้[1]

หมายเหตุ: ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี

รถเร็ว จะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน

รายชื่อสถานีรถไฟแก้ไข

กรุงเทพ (หัวลำโพง)—ชุมทางบางซื่อ (กท.—บซ.)แก้ไข

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพ - ชุมทางบางซื่อ
กรุงเทพ (หัวลําโพง) Bangkok 1001 0.00 กม. พิเศษ กท. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มต้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางสาม ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายตะวันออก

ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไปรถไฟสายเหนือที่เข้า-ออกจากสถานีนี้จะมีเฉพาะขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเท่านั้น
ยมราช Yommaraj 1002 2.17 กม. ป้ายหยุดรถ ยช. - - สวนจิตรลดา ดุสิต

เดิมชื่อ"หอประแจกลยมราช"

มีทางแยกไปสายตะวันออกและสายแม่น้ำเป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขตทางคู่
ทุ่งพญาไท ราชเทวี
จิตรลดา Chit Lada 1003 3.29 กม. พิเศษ (เขตพระราชฐาน) จล. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ สวนจิตรลดา ดุสิต

เดิมชื่อ"หอประแจกลจิตรลดา"

รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯ ได้เปิดใช้ “ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา
โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodhi Hospital 1232 3.46 กม. ป้ายหยุดรถ รธ. - - ทุ่งพญาไท ราชเทวี
เปิดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีจิตรลดา
สามเสน Sam Sen 1004 4.80 กม. 1 สส. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ นครไชยศรี ดุสิต
สามเสนใน พญาไท
ชุมทางบางซื่อ Bang Sue Junction 1007 7.833 กม. 1 บซ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บางซื่อ บางซื่อ

มีทางแยกไปสายใต้ ไปยังสถานีบางบำหรุ (บำ.) และมีทางแยกไปย่านสินค้าพหลโยธิน

ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เมื่อขบวนรถวิ่งทางเดิมจนถึงสถานีชุมทางบางซื่อ และจะวิ่งขึ้นทางยกระดับตรงจตุจักร จอดระหว่างทางคือ ดอนเมือง / รังสิต

กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางบ้านภาชี (กภ.-ภช.)แก้ไข

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางบ้านภาชี
กลางกรุงเทพอภิวัฒน์ Krung Thep Aphiwat Central 1000 7.833 กม. พิเศษ กภ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (ETCS) บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีนี้ ที่ชานชาลาหมายเลข 1 และ 2
ดอนเมือง Don Mueang 1017 22.21 กม. 1 ดม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (ETCS) สนามบิน ดอนเมือง
เมื่อออกจากสถานีกลางกรุงเทพฯ รถไฟจะวิ่งบนทางรถไฟฟ้า  สายธานีรัถยา  โดยไม่จอดรับผู้โดยสารรายทาง ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสถานีรายทางต้องเปลี่ยนไปใช้  สายธานีรัถยา  แทน
รังสิต Rangsit 1021 29.75 กม. 1 รต. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
เข้าเขตจังหวัดปทุมธานี, เริ่มเขตทางสาม รังสิต-บ้านภาชี, ตัวสถานีเดิมตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกในเขตตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี หลังจากสร้างสถานีรถไฟฟ้ารังสิตในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม สถานีมีพื้นที่ครอบคลุมในเขตตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี[2] และตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี[3] โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
คลองหนึ่ง Khlong Nueng 1223 33.84 กม. ป้ายหยุดรถ ลห. - - คลองหนึ่ง คลองหลวง
เชียงราก Chiang Rak 1022 37.47 กม. 2 ชร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University 1230 40.19 กม. ที่หยุดรถ ธส. - -
นวนคร Nava Nakhon 1023 44.12 กม. ที่หยุดรถ วะ. - -
เชียงรากน้อย Chiang Rak Noi 1024 46.01 กม. 2 ชน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
คลองพุทรา Khlong Phutsa 1026 51.88 กม. 3 พซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บางกระสั้น
บางปะอิน Bang Pa-In 1028 58.00 กม. 1 บอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บางเลน
บ้านโพ Ban Pho 1029 62.75 กม. 3 บพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บ้านโพ
อยุธยา Ayutthaya 1031 71.08 กม. 1 อย. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ กะมัง พระนครศรีอยุธยา
ในอดีตเคยมีขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำของทุกวันสำคัญที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ ในภายหลัง การรถไฟฯ ได้ย้ายเส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำ 2 เส้นทางในวันสำคัญคือ วันแม่แห่งชาติ (นครปฐม) และ วันพ่อแห่งชาติ (ชุมทางฉะเชิงเทรา) ดังนั้น ขบวนรถจักรไอน้ำที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ คือวันสถาปนากิจการรถไฟ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันปิยมหาราช ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 การรถไฟฯ เคยมีขบวนรถจักรไอน้ำ C56 ทำขบวนไปที่สถานีแห่งนี้ ก่อนที่จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบัน, เขตตำบลกะมัง และตำบลคลองสวนพลู ใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายเหนือแบ่งเขต สถานีตั้งอยู่ในเขตตำบลกะมัง[4] ส่วนย่านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลคลองสวนพลู
บ้านม้า Ban Ma 1032 74.69 กม. 3 มา. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บ้านเกาะ
มาบพระจันทร์ Map Phra Chan 1033 78.98 กม. 3 บจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ หนองปลิง นครหลวง
ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 1 บ้านมาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง[5][6] โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายเหนือ แบ่งเขตกับตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย โดยพื้นที่บริเวณรางหลีก (เดิม) อยู่ในเขตตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
บ้านดอนกลาง Ban Don Klang 1034 82.31 กม. ป้ายหยุดรถ ลก. - -
ตัวที่หยุดรถตั้งอยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านดอนกลาง ตำบลหนองปลิง[5][7] โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายเหนือ แบ่งเขตกับตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย โดยพื้นที่บริเวณชานชลาที่ 2 และป้ายที่หยุดรถ อยู่ในเขตตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
ข้าวเม่า อุทัย
พระแก้ว Phra Kaeo 1035 85.44 กม. 3 พก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ กระจิว ภาชี
ชุมทางบ้านภาชี Ban Phachi Junction 1036 89.95 กม. 1 ภช. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ภาชี
แยกกับทางรถไฟสายเหนือ และสุดเขตทางสาม ณ ที่นี่

สายอีสานตอนล่าง (ชุมทางบ้านภาชี–อุบลราชธานี)แก้ไข

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี
ชุมทางบ้านภาชี Ban Phachi Junction 1036 89.95 กม. 1 ภช. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 18 8 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
สุดเขตทางสาม เริ่มทางคู่
หนองกวย Nong Kuai 2001 94.62 กม. 3 นก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 ดอนหญ้านาง
เริ่มเขตทางคู่
หนองแซง Nong Saeng 2002 98.04 กม. 2 นซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 4 หนองแซง หนองแซง สระบุรี

เข้าเขตจังหวัดสระบุรี

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางหนองแซง (นตท.นซ.)
หนองสีดา Nong Sida 2003 103.34 กม. 3 นด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 4 หนองสีดา
บ้านป๊อกแป๊ก Ban Pokpaek 2005 107.65 กม. 2 ปป. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 โคกสว่าง เมืองสระบุรี
มีทางแยก หน่วยจ่ายน้ำมันทางรถไฟ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
สระบุรี Saraburi 2007 113.26 กม. 1 ะร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 5 ปากเพรียว

เดิมชื่อ สถานีปากเพรียว , เคยมีทางแยกบ่อย่อยศิลาเขาคูบา และเขาเทเลอร์

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางสระบุรี (นตท.ะร.)
ชุมทางหนองบัว Nong Bua Junction 2009 119.24 กม. 3 นบ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 4 ตลิ่งชัน
มีโรงงานทำหมอนรองรางรถไฟคอนกรีตของบริษัทไทยพีคอนและอุตสาหกรรม , มีทาง Chord line ที่เป็นทางแยกออกขวาไปเชื่อมกับสายชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแกงคอย ที่สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ
ชุมทางแก่งคอย Kaeng Khoi Junction 2011 125.10 กม. 1 กค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 9 + 6 รางสินค้า + 6 รางโรงรถจักร 5 แก่งคอย แก่งคอย

มีทางแยกซ้ายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในเส้นทาง ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่ เชื่อมต่อกับเส้นทาง ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ , มีทางรถไฟสาย ชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่แยกจากเส้นทาง กรุงเทพฯ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก หรือสายตะวันออกเหนือที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้ามาเชื่อมบรรจบที่สถานีแห่งนี้ด้วย , สุดเขตทางคู่ ในเส้นทางชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ ณ สถานีนี่

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางแก่งคอย (นตท.กค.)
มาบกะเบา Map Kabao 2082 134.30 กม. 2 มบ. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 3 ทับกวาง
สุดเขตทางคู่ในเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - นครราชสีมา - อุบลราชธานี , มีโรงปูนตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆสถานี , เริ่มแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงที่ 1 คือช่วง มาบกะเบา - คลองขนานจิตร
ผาเสด็จ Pha Sadet 2083 138.95 กม. 2 ผด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1
หินลับ Hin Lap 2084 144.29 กม. 3 หล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 7 1 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
มีทางแยกซ้ายเที่ยวล่องเข้าโรงงานปูนซีเมนต์ TPI
มวกเหล็ก(แห่งใหม่) Muak Lek (New place) - 148.01 กม. - - ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ - -
เป็นสถานีในอนาคต ใช้ทดแทนสถานีรถไฟมวกเหล็กแห่งเดิม หลังจากสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ , มีการก่อสร้างเป็นทางคู่ยกระดับข้ามเมืองไปยังสถานีรถไฟกลางดง
มวกเหล็ก Muak Lek 2086 152.30 กม. 1 มล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 2 มิตรภาพ

ในอนาคตเมื่อสถานีมวกเหล็กแห่งใหม่สร้างเสร็จพร้อมกับทางคู่ยกระดับ สถานีมวกเหล็กแห่งเดิมนี้จะถูกรื้อออก , ตำบลมิตรภาพและตำบลมวกเหล็กใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแนวแบ่งเขต ตัวอาคารสถานีจึงตั้งอยู่ในเขตตำบลมิตรภาพ ส่วนด้านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางมวกเหล็ก (นตท.มล.)
กลางดง Klang Dong 2088 160.03 กม. 2 าง. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
เข้าเขตจังหวัดนครราชสีมา, -เริ่มต้นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงที่ 1 กลางดง - ปางอโศก[8], ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 12 บ้านกลางดง ตำบลกลางดง[9]
ปางอโศก Pang Asok 2089 165.19 กม. 2 โศ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1

สิ้นสุดแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ช่วงที่ 1 กลางดง - ปางอโศก[8]


** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางปางอโศก (นตท.โศ.)
บันไดม้า Bandai Ma 2091 173.64 กม. 2 ได. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 ปากช่อง
ปากช่อง Pak Chong 2093 179.93 กม. 1 ปช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 8 2
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางปากช่อง (นตท.ปช.)
ซับม่วง Sap Muang 2095 187.89 กม. 3 ซม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 จันทึก
จันทึก Chanthuek 2096 195.50 กม. 3 จท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1
คลองขนานจิตร Khlong Khanan Chit 2097 202.20 กม. 3 ขจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2496[10] ตั้งอยู่ริมเขื่อนลำตะคอง ด้านตรงข้ามกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 , สิ้นสุดแนวก่อสร้างทางคู่ช่วง มาบกะเบา - คลองขนานจิตร , มีการสร้างสถานีแห่งใหม่บริเวณด้านหลังสถานีเดิม โดยสถานีเดิมจะถูกรื้อออกและแทนที่ด้วยทางคู่ใหม่ , มีการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแห่งที่ 3 ในโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วง มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ระหว่าง คลองขนานจิตร - คลองไผ่ ความยาว 1.4 กม.
คลองไผ่ Khlong Phai 2100 206.21 กม. 3 คผ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 คลองไผ่ สีคิ้ว
ลาดบัวขาว Lat Bua Khao 2101 209.41 กม. 3 ลข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 ลาดบัวขาว
บ้านใหม่สำโรง Ban Mai Samrong 2102 214.90 กม. 3 สำ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1
หนองน้ำขุ่น Nong Nam Khun 2103 218.27 กม. 3 นข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1
สีคิ้ว Sikhiu 2105 223.79 กม. 2 สค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 สีคิ้ว
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางสีคิ้ว (นตท.สค.)
โคกสะอาด Khok Sa-at 2106 228.99 กม. ที่หยุดรถ อา. 1 1
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2497[11] และยุบเป็นที่หยุดรถเหมือนเดิมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
สูงเนิน Sung Noen 2107 233.87 กม. 2 สน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 สูงเนิน สูงเนิน
กุดจิก Kut Chik 2109 241.15 กม. 3 กจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 กุดจิก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางกุดจิก (นตท.กจ.)
โคกกรวด Khok Kruat 2111 249.94 กม. 3 คก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
ภูเขาลาด Phu Khao Lat 2113 257.44 กม. 3 ขล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 บ้านใหม่
นครราชสีมา Nakhon Ratchasima 2114 263.65 กม. 1 รส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 15 5 ในเมือง

มีโรงรถจักรนครราชสีมาตั้งอยู่ , มีทางรถไฟแยกไปกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) ปัจจุบันยังใช้งานอยู่

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางนครราชสีมา (นตท.นร.)
ชุมทางถนนจิระ Thanon Chira Junction 2115 266.28 กม. 1 จร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 6 5
มีทางแยกไปสายอีสานเหนือ ในเส้นทาง ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง และในระหว่างทางจะมีทางรถไฟสาย ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่ ที่แยกจากเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี ที่สถานีชุมทางแก่งคอยมาเชื่อมบรรจบที่สถานีชุมทางบัวใหญ่อีกด้วย , เป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี หรือสายอีสานใต้ ที่ใช้สัญญาณไฟสีชนิดบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ และไฟสีชนิดบังคับด้วยแผงสวิตช์ หลังจากนี้จะใช้สัญญาณชนิดหางปลา บังคับด้วยสายลวด
บ้านพะเนา Ban Phanao 2211 276.35 กม. 3 พเ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 พะเนา
บ้านพระพุทธ Ban Phra Phut 2212 280.10 กม. ที่หยุดรถ ะท. 1 1 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
เดิมเป็นที่หยุดรถชื่อ "บ้านพุทธ" และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2496[12] และยุบเป็นที่หยุดรถเหมือนเดิมในภายหลัง
ท่าช้าง Tha Chang 2213 285.40 กม. 3 ชา. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ท่าช้าง
หนองมโนรมย์ Nong Manorom 2215 293.26 กม. 3 มโ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 1 ทองหลาง จักราช
จักราช Chakkarat 2217 300.15 กม. 2 จช. หางปลา มีเฉพาะเข้าเขตใน มือโยก 3 1 จักราช
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางจักราช (นตท.จช.)
บ้านหินโคน Ban Hin Khon 2220 309.75 กม. 3 หโ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 4 1 หินโคน
หินดาษ Hin Dat 2222 316.90 กม. 3 ดา. หางปลา มีเฉพาะเข้าเขตใน มือโยก 3 1 หินดาด ห้วยแถลง
ห้วยแถลง Huai Thalaeng 2224 325.65 กม. 2 ถล. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 ทับสวาย

เขตตำบลทับสวายและตำบลห้วยแถลง ใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเขต อาคารสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 8 บ้านสุขสันต์ ตำบลทับสวาย[13][14] ส่วนย่านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลห้วยแถลง

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางห้วยแถลง (นตท.ถล.)
หนองกระทิง Nong Krathing 2227 337.50 กม. 3 ทง. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
เข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์ , ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 1 บ้านหนองกะทิง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ[15] โดยใช้ทางเกวียน (เดิม) แบ่งเขตกับตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง โดยพื้นที่หลังสถานีบางส่วนอยู่ในเขตตำบลกงรถ[16]
ลำปลายมาศ Lam Plai Mat 2229 345.70 กม. 1 ลำ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 ลำปลายมาศ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางลำปลายมาศ (นตท.ลำ.)
ทะเมนชัย Thamen Chai 2231 354.85 กม. 2 มช. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 ทะเมนชัย
บ้านแสลงพัน Ban Salaeng Phan 2233 363.30 กม. 3 งพ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 แสลงพัน
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2495[17]
บ้านหนองตาด Ban Nong Tat 2234 366.50 กม. 3 ตา. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ Buri Ram 2236 376.02 กม. 1 รย. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 2 ในเมือง

มีทางรถไฟแยกไปลานหินเขากระโดง ปัจจุบันยังใช้งานอยู่

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบุรีรัมย์ (นตท.รย.)
บ้านตะโก Ban Tako 2237 380.35 กม. ที่หยุดรถ ตโ. 1 1 บ้านยาง
ห้วยราช Huai Rat 2239 385.51 กม. 2 หร. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 ห้วยราชา ห้วยราช
เขตตำบลห้วยราชาและตำบลห้วยราช ใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเขต อาคารสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 9 บ้านห้วยราชา ตำบลห้วยราชา[18][19] ส่วนย่านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลห้วยราช
กระสัง Krasang 2243 398.65 กม. 2 ะส. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 1 กระสัง กระสัง
หนองเต็ง Nong Teng 2244 405.50 กม. 3 เต. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 หนองเต็ง
เดิมชื่อสถานีบ้านหนองเต็ง
ลำชี Lam Chi 2246 412.00 กม. 2 ลช. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 4 3 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
สุรินทร์ Surin 2248 419.75 กม. 1 สร. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 4 2 ในเมือง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางสุรินทร์ (นตท.สร.)
บุฤๅษี Bu Ruesi 2250 428.60 กม. 3 บุ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 บุฤๅษี
เมืองที Muang Thi 2252 437.16 กม. 3 อท. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 เมืองที
กะโดนค้อ Kadon Kho 2254 445.50 กม. 3 ดค. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ช่างปี่ ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ Sikhoraphum 2256 452.39 กม. 1 รภ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 ระแงง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางศีขรภูมิ (นตท.รภ.)
บ้านกะลัน Ban Kalan 2258 460.25 กม. 3 ลน. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ยาง
ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 15 บ้านกะลัน (ตลาด) ตำบลยาง[20] โดยใช้ทางเกวียน (เดิม) แบ่งเขตกับตำบลนารุ่ง โดยพื้นที่บริเวณสถานีทั้งหมดอยู่ในเขตตำบลยาง[21]
สำโรงทาบ Samrong Thap 2261 471.00 กม. 2 สบ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 2 หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ

ตัวสถานีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสำโรงทาบ[22] ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองไผ่ล้อม[23]

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางสำโรงทาบ (นตท.สบ.)
ห้วยทับทัน Huai Thap Than 2264 481.50 กม. 2 ทท. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 2 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
หนองแคน Nong Khaen 2266 489.04 กม. ที่หยุดรถ หค. 1 1 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
อุทุมพรพิสัย Uthomphon Phisai 2267 494.45 กม. 1 อุ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 กำแพง
บ้านแต้ Ban Tae 2268 498.27 กม. ที่หยุดรถ แต. 1 1 แต้
เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
บ้านเนียม Ban Niam 2270 504.00 กม. 3 นเ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ขะยูง
ศรีสะเกษ Si Sa Ket 2273 515.09 กม. 1 เก. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ

เขตตำบลเมืองเหนือและตำบลเมืองใต้ ใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเขต อาคารสถานีตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองเหนือ[24][25] ส่วนย่านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลเมืองใต้

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางศรีสะเกษ (นตท.เก.)
เฉลิมกาญจนา Chaloem Kanchana 2276 522.28 กม. ที่หยุดรถ 1 1 โพธิ์
หนองแวง Nong Waeng 2277 527.19 กม. 3 อว. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 โพนเขวา
บ้านคล้อ Ban Khlo 2279 534.20 กม. 3 าค. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 ดู่ กันทรารมย์
กันทรารมย์ Kanthararom 2281 542.18 กม. 2 าร. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 2 ดูน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางกันทรารมย์ (นตท.าร.)
บ้านโนนผึ้ง Ban Non Phung 2283 546.86 กม. ที่หยุดรถ นผ. 1 1 โนนสัง
ห้วยขยุง Huai Khayung 2285 553.99 กม. 3 ขย. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี
บ้านถ่อน Ban Thon 2286 557.70 กม. ที่หยุดรถ บถ. 1 1 ท่าลาด
บุ่งหวาย Bung Wai 2288 566.20 กม. 3 งห. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 บุ่งหวาย
เคยมีทางแยกไปสถานีรถไฟบ้านโพธิ์มูล ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว
อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 2290 575.10 กม. 1 อน. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 5 3 วารินชำราบ

สุดทางรถไฟสายอีสานใต้ที่สถานีนี้ และเป็นต้นทาง/ปลายทางของขบวนรถปูนซีเมนต์ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ 527/528 ระหว่างสถานีรถไฟอุบลราชธานี - สถานีรถไฟหินลับ

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางอุบลราชธานี (นตท.อน.)

สายอีสานตอนบน (ชุมทางถนนจิระ–หนองคาย)แก้ไข

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง
ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง
ชุมทางถนนจิระ Thanon Chira Junction 2115 266.28 กม. 1 จร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 6 5 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เริ่มต้นทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
บ้านเกาะ Ban Ko 2117 272.50 กม. 3 กะ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 บ้านเกาะ
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2496[26]
บ้านกระโดน Ban Kradon 2120 284.67 กม. 3 กโ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 4 หนองไข่น้ำ
เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519[27] และยกฐานะเป็นสถานีเหมือนเดิม (ลำดับที่ 445) มี Container Yard (CY-ลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์) และเป็นที่ตั้งโครงการท่าเรือบก (Dry Port)
บ้านหนองกันงา Ban Nong Kan Nga 2291 288.12 กม. ป้ายหยุดรถ ก้. 2 1
หนองแมว Nong Maeo 2121 289.79 กม. 3 นง. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 ด่านคล้า โนนสูง
โนนสูง Non Sung 2122 295.08 กม. 1 นโ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 โนนสูง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางโนนสูง (นตท.นโ.)
บ้านดงพลอง Ban Dong Phlong 2124 302.19 กม. 3 ดพ. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 หลุมข้าว
บ้านมะค่า Ban Makha 2126 308.20 กม. 3 มค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 มะค่า
เนินถั่วแปบ Noen Thua Paep 2127 311.38 กม. ที่หยุดรถ ถป. 2 2 พลสงคราม
พลสงคราม Phon Songkhram 2128 315.65 กม. 3 พค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4
บ้านดอนใหญ่ Ban Don Yai 2129 320.35 กม. 3 ดญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 ดอนใหญ่ คง
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2497[11]
เมืองคง Mueang Khong 2131 326.80 กม. 1 งค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 เมืองคง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางเมืองคง (นตท.งค.)
บ้านไร่ Ban Rai 2132 333.67 กม. ที่หยุดรถ นไ. 2 1 โนนทองหลาง บัวใหญ่
โนนทองหลาง Non Thong Lang 2133 335.71 กม. 3 นท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2496[26]
ห้วยระหัด Huai Rahat 2135 342.50 กม. ที่หยุดรถ ยร. 2 1 บัวใหญ่
เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2496[26] และยุบเป็นที่หยุดรถอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515[28]
ชุมทางบัวใหญ่ Bua Yai Junction 2136 345.50 กม. 1 วญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 5

เป็นย่านจุดพักเติมเชื้อเพลิง , มีทางรถไฟสาย ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่ ที่แยกจากเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - นครราชสีมา - อุบลราชธานี มาเชื่อมบรรจบที่สถานีแห่งนี้ด้วย

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบัวใหญ่ (นตท.วญ.)
เนินสวัสดิ์ Noen Sawat 2137 351.20 กม. ที่หยุดรถ เว. 2 2
หนองบัวลาย Nong Bua Lai 2139 357.36 กม. 3 งบ. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 2 บัวลาย บัวลาย
ศาลาดิน Sa La Din 2140 362.43 กม. ป้ายหยุดรถ ดิ. 2 1 โนนจาน
หนองมะเขือ Nong Makhuea 2142 370.04 กม. 3 งอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
เข้าเขตจังหวัดขอนแก่น, สถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองมะเขือ[29]
เมืองพล Muang Phon 2144 377.66 กม. 1 อล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 5 เมืองพล
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางหนองบัวลายที่เมืองพล (นตท.งบ.)
บ้านหัน Ban Han 2149 396.82 กม. 2 าห. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 5 บ้านหัน โนนศิลา

ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 1 บ้านหัน ตำบลบ้านหัน[30] โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเขต[31] โดยพื้นที่บริเวณรางหลีก (เดิม) อยู่ในเขตตำบลโนนศิลา

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านหัน (นตท.าห.)
บ้านไผ่ Ban Phai 2152 407.72 กม. 1 บผ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บ้านไผ่ บ้านไผ่

หลังจากสร้างสถานีรถไฟชั้น 1 (พิเศษ) ยกระดับสถานีรถไฟบ้านไผ่ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น สถานีมีพื้นที่ครอบคลุมในเขตตำบลในเมือง (ฝั่งตะวันออก) และตำบลบ้านไผ่ (ฝั่งตะวันตก)[32][33]โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านไผ่ (นตท.บผ.)
ในเมือง
บ้านแฮด Ban Haet 2156 423.60 กม. 3 ฮด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บ้านแฮด บ้านแฮด
ท่าพระ Tha Phra 2160 439.81 กม. 3 พะ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 2 ท่าพระ เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น Khon Kaen 2163 449.75 กม. 1 ขอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 ในเมือง

สถานีรถไฟชั้น 1 (พิเศษ) ยกระดับ , สิ้นสุดเขตทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น , สิ้นสุดการใช้อาณัติสัญญาณไฟสีที่สถานีนี้ , มีคลังน้ำมันด้านล่างสถานี

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางขอนแก่น (นตท.ขอ.)
สำราญ Samran 2166 460.71 กม. 2 าญ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 ศิลา
โนนพยอม Non Phayom 2170 474.93 กม. 3 พอ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 6 1 ม่วงหวาน น้ำพอง

เป็นย่านแหล่งขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่สถานีแห่งนี้ และมีโครงการก่อสร้างท่าเรือบก

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางโนนพยอม (นตท.พอ.)
บ้านวังชัย Ban Wang Chai 2171 480.45 กม. ที่หยุดรถ วช. 1 1 วังชัย
น้ำพอง Nam Phong 2172 484.21 กม. 2 อง. ไฟสีสามท่า สายลวด 3 1
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางน้ำพอง (นตท.อง.)
ห้วยเสียว Huai Siao 2174 489.95 กม. 3 ยว. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 น้ำพอง
เขาสวนกวาง Khao Suan Kwang 2177 500.51 กม. 3 สง. ไฟสีสามท่า สายลวด 3 1 คำม่วง เขาสวนกวาง
โนนสะอาด Non Sa-at 2181 514.45 กม. 3 โอ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
เข้าเขตจังหวัดอุดรธานี 
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางโนนสะอาด (นตท.โอ.)
ห้วยเกิ้ง Huai Koeng 2183 523.40 กม. 3 ยก. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
กุมภวาปี Kumphawapi 2186 532.50 กม. 1 วป. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 พันดอน
ห้วยสามพาด Huai Sam Phat 2188 542.75 กม. 3 หพ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
หนองตะไก้ Nong Takai 2190 550.65 กม. 3 งต. ไฟสีสามท่า สายลวด 5 1 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี

เป็นย่านแหล่งขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่สถานีแห่งนี้

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางหนองตะไก้ (นตท.งต.)
คำกลิ้ง Kham Kling 2193 562.05 กม. ที่หยุดรถ ลค. 1 1 หนองขอนกว้าง
เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528[34]
หนองขอนกว้าง Nong Khon Kwang 2194 565.40 กม. 3 ออ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 4 1
เดิมเป็นที่หยุดรถ ยกฐานะเป็นสถานีในวันที่ 1 ธันวาคม 2495[35] ตั้งอยู่ในเขตค่ายทหาร , มีศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ TPI ที่สถานีแห่งนี้ และเป็นต้นทาง/ปลายทางของขบวนรถปูนซีเมนต์ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ 517/518 และ 519/520 ระหว่างสถานีรถไฟหนองขอนกว้าง- สถานีรถไฟหินลับ
อุดรธานี Udon Thani 2195 568.84 กม. 1 รด. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 6 3 หมากแข้ง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางอุดรธานี (นตท.รด.)
นาพู่ Na Phu 2200 593.00 กม. 3 ภู. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 นาพู่ เพ็ญ
เคยถูกยกเลิก แต่ฟื้นฟูมาเป็นสถานีเหมือนเดิม
นาทา Na Tha 2207 617.84 กม. 3 ยน. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 5 3 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย

เดิมเป็นที่ตั้งของสถานี "หนองคาย" ได้แปรสภาพเป็นสถานี "นาทา"[36] ในวันที่ 10 มกราคม 2501เนื่องจากสถานีหนองคายได้ย้ายไปตั้งที่ กม. 624 แทน

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางนาทา (นตท.ยน.)
หนองคาย Nong Khai 2208 621.10 กม. 1 นค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-เครื่องกลสายลวด 4 3 มีชัย
สุดทางรถไฟสายอีสานเหนือที่สถานีนี้ และเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายในเขตประเทศไทย ก่อนเข้าสู่เขตประเทศลาวที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง , มือคันกลับประแจแบบประแจกลสายลวด-สัญญาณไฟสี แต่ไม่มีลวดโยงนอกสถานี , มีทางแยกไปตลาดหนองคาย ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกใช้งานแล้ว
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ชายแดนไทย-ลาว กม. 623+756.00
ท่านาแล้ง Thanaleng 7201 627.25 กม. 2 ลล. ป้ายเขตสถานี มือโยก 5 3 บ้านดงโพสี หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์
สถานีรถไฟแรกของ สปป.ลาว
คำสะหวาด(รอเปิดบริการ) ຄຳສະຫວັນ

Khamsawat

635.06 กม. 1 ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บ้านคำสะหวาด ไชยเชษฐา
สิ้นสุดรถไฟไทย - ลาว

สายอีสานตอนกลาง ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ (กค.-วญ.)แก้ไข

ทางช่วงนี้ไม่มีการใช้ห่วงตราทางสะดวก แต่ใช้เครื่องทางสะดวกสัมพันธ์สัญญาณประจำที่แทน

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง
ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
ชุมทางแก่งคอย Kaeng Khoi Junction 2011 125.10 กม. 1 กค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 9 + 6 รางสินค้า + 6 รางโรงรถจักร 5 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
ตรงไปในเส้นทางเดิม คือ สายอีสานใต้ สุดเส้นทางที่สถานีอุบลราชธานี , มีทางรถไฟสาย ชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่แยกจากเส้นทาง กรุงเทพฯ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก หรือสายตะวันออกเหนือที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้ามาเชื่อมบรรจบที่สถานีแห่งนี้ด้วย
บ้านช่องใต้ Ban Chong Tai 2012 128.80 กม. 3 ชต. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 5 1 บ้านป่า
เขาคอก Khao Khok 2013 134.37 กม. ที่หยุดรถ ขก. 1 1 ท่าตูม
เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528[37]
เขาหินดาด Khao Hin Dat 2015 141.85 กม. ที่หยุดรถ ดด. 1 1 ท่าคล้อ
เปิดเมื่อ 20 กันยายน 2502
หินซ้อน Hin Son 2017 147.90 กม. 3 หซ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 4 2 หินซ้อน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางหินซ้อน (นตท.หซ.)
เขาสูง Khao Sung 2018 152.30 กม. ที่หยุดรถ ขส. 1 1
แก่งเสือเต้น Kaeng Suea Ten 2020 159.65 กม. 3 แส. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Pa Sak Jolasid Dam 2301 162.38 กม. ที่หยุดรถ ขธ. 1 1
ลงที่นี่สามารถเดินเข้าไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้, ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 75/76 (กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ) จะหยุดรับส่งผู้โดยสารในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ, ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม จะมีขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธ์มาจอดที่นี่
บ้านหนองบัว Ban Nong Bua 2022 165.96 กม. ที่หยุดรถ าบ. 1 1
โคกสลุง Khok Salung 2024 176.55 กม. 2 คุ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 โคกสลุง
ตั้งอยู่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, ช่วงเดือนพฤษจิกายน-มกราคม จะมีขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธ์มาจอดที่นี่
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางโคกสลุง (นตท.คุ.)
สุรนารายณ์ Suranarai 2026 185.80 กม. 3 ะน. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 ม่วงค่อม ชัยบาดาล
เดิมชื่อว่า "สุระนารายณ์",ตั้งชื่อสถานีตามชื่อของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายบ้านหมี่–สามแยกสุรนารายณ์ (ถนนสุรนารายณ์) ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีเพียง 0.94 กิโลเมตร และห่างจากแยกม่วงค่อม ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายสามแยกพุแค – เลย เพียง 2.9 กิโลเมตร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ Assumption Convent School 2028 193.93 กม. ที่หยุดรถ 1 1 ห้วยหิน
เขายายกะตา Khao Yai Ka Ta 2030 198.95 กม. ที่หยุดรถ เย. 1 1 ชัยนารายณ์
เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519[27]
ตลาดลำนารายณ์ Talat Lam Narai 2032 207.38 กม. ที่หยุดรถ รน. 1 1
ลำนารายณ์ Lam Narai 2033 208.80 กม. 1 ลา. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 4 2 ลำนารายณ์

เขตตำบลลำนารายณ์และตำบลชัยนารายณ์ ใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเขต อาคารสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 10 บ้านรถไฟพัฒนา ตำบลลำนารายณ์[38][39] ส่วนย่านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลชัยนารายณ์

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางลำนารายณ์ (นตท.ลา.)
บ้านเกาะรัง Ban Ko Rang 2036 220.35 กม. ที่หยุดรถ รง. 1 1 เกาะรัง
แผ่นดินทอง Phaendin Thong 2038 226.45 กม. 3 แง. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 หนองยายโต๊ะ
บ้านจงโก Ban Chongko 2040 236.65 กม. ที่หยุดรถ จโ. 1 1 หนองรี ลำสนธิ
โคกคลี Khok Khli 2042 240.87 กม. 3 คี. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางโคกคลี (นตท.คี.)
เข้าอุโมงค์เขาพังเหย ยาว 230.60 เมตร กม.ที่ 248.80-249.03
ช่องสำราญ Chong Samran 2045 250.64 กม. 3 อช. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 1 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) Ban Wa Tabaek (Thep Sa Thit) 2049 263.14 กม. 2 แบ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านวะตะแบก (นตท.แบ.)
ห้วยยายจิ๋ว Huai Yai Chiu 2052 273.13 กม. 3 จย. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 ห้วยยายจิ๋ว
บ้านปากจาบ Ban Pak Chap 2054 279.97 กม. ที่หยุดรถ จบ. 1 1 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์
เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2519[40]
บำเหน็จณรงค์ Bamnet Narong 2057 290.53 กม. 2 าจ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1 บ้านเพชร
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบำเหน็จณรงค์ (นตท.าจ.)
บ้านกลอย Ban Kloi 2058 293.25 กม. ป้ายหยุดรถ ย้. 1 1
วังกะอาม Wang Ka-am 2059 297.30 กม. ที่หยุดรถ วอ. 1 1 บ้านตาล
เปิดเป็นที่หยุดรถในวันที่ 1 ธันวาคม 2514[41]
โนนคร้อ Non Khro 2060 302.10 กม. ที่หยุดรถ น้. 1 1 บ้านขาม จัตุรัส
เป็นที่หยุดรถตั้งแต่แรก ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถเหมือนเดิม
จัตุรัส Chatturat 2062 310.19 กม. 1 จต. หางปลา สายลวด และมีประแจมือเข้ารางหลีกที่ 3 จำนวน 2 ตัว เข้ารางสินค้าที่ 4-6 จำนวน 3 ตัว 3 + 3 รางสินค้า 1 บ้านกอก

ลงสถานีนี้สามารถเดินทางไปสู่ตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 40 กิโลเมตร

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางจัตุรัส (นตท.จต.)
หนองฉิม Nong Chim 2066 322.85 กม. 3 ฉม. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 หนองฉิม เนินสง่า
บ้านตาเนิน Ban Ta Noen 2068 330.15 กม. ที่หยุดรถ บต. 1 1 ตาเนิน
บ้านหนองขาม Ban Nong Kham 2069 334.05 กม. ที่หยุดรถ บ้. 1 1
บ้านเหลื่อม Ban Lueam 2072 341.18 กม. 2 นเ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา

เข้าเขตจังหวัดนครราชสีมา, เขตตำบลบ้านเหลื่อมและตำบลวังโพธิ์ ใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเขต อาคารสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านตลาดบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม[42][43] ส่วนย่านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลวังโพธิ์และตำบลโคกกระเบื้อง

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • ที่ทำการนายตรวจทางบ้านเหลื่อม (นตท.นเ.)
บ้านโคกกระเบื้อง Ban Khok Krabuang 2073 346.16 กม. ที่หยุดรถ ะอ. 1 1 โคกกระเบื้อง
บ้านหนองปรือโป่ง Ban Nong Pru Pong 2075 351.83 กม. ที่หยุดรถ นป. 1 1
หนองพลวง Nong Phluang 2076 355.19 กม. 3 งว. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
บ้านกระพี้ Ban Kraphi 2303 358.20 กม. ที่หยุดรถ พี. 1 1
บ้านเก่างิ้ว Ban Kao Ngiu 2077 360.17 กม. ป้ายหยุดรถ งิ. 1 1
บ้านสระครก Ban Sa Khrok 2078 362.14 กม. ที่หยุดรถ ะค. 1 1
บ้านโสกรัง Ban Sok Rang 2079 366.50 กม. ที่หยุดรถ บั. 1 1
ชุมทางบัวใหญ่ Bua Yai Junction 2136 375.90 กม. 1 วญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 5 บัวใหญ่
เป็นย่านจุดพักเติมเชื้อเพลิง , เชื่อมบรรจบกับเส้นทาง ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง หรือสายอีสานเหนือที่สถานีแห่งนี้ด้วย

กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

สถานี 339 21 135 409 311 111 7 201 3 209 211
ชานเมือง ด่วนพิเศษ เร็ว
ต้นทาง-ปลายทาง กท.-กค. กท.-อน. กท.-อน.
กรุงเทพ 04:20 04:40 07:00 08:30 09:25 10:50 11:20 12:55
ยมราช - - - - - - - -
จิตรลดา
โรงพยาบาลรามาธิบดี - - - - - - - 13:04
สามเสน 04:30 - 07:13 08:40 09:37 11:01 11:31 13:07
ประดิพัทธ์
ชุมทางบางซื่อ 04:35 - 07:21 08:48 09:46 11:11 11:40 13:16
นิคมรถไฟ กม.11 04:41 - 07:27 - 10:08 11:18 11:46 13:23
บางเขน 04:46 - 07:33 08:59 10:14 11:24 11:52 13:30
ทุ่งสองห้อง - - - - - - 11:55 -
หลักสี่ 04:53 - 07:41 09:06 10:22 11:31 12:01 13:37
การเคหะ กม.19 - - - - - - - -
ตลาดใหม่ดอนเมือง
ดอนเมือง 04:59 - 07:48 09:12 10:29 11:38 12:07 13:44
รังสิต 05:08 05:25 07:57 09:20 10:40 11:47 12:18 13:53
คลองหนึ่ง - - - - - - -
เชียงราก 05:15 08:05 - 10:48 - 12:26 -
ม.ธรรมศาสตร์ - - - 10.52 - 12:30 -
นวนคร - - - - - - -
เชียงรากน้อย 05:22 - - 10:59 - 12:37 -
คลองพุทรา 05:28 - - 11:06 - 12:44 -
บางปะอิน 05:35 08:24 - 11:13 - 12:50 14:18
บ้านโพ 05:40 - - 11:18 - 12:56 -
อยุธยา 05:48 06:00 08:37 09:47 11:27 12:15 13:04 14:31
บ้านม้า 05:54 06:04 - - - - 13:09 -
มาบพระจันทร์ 05:59 06:10 - - 11:36 - 13:15 -
บ้านดอนกลาง 06:04 06:14 - - - - - -
พระแก้ว 06:08 06:19 08:51 - 11:43 - 13:22 -
ชุมทางบ้านภาชี 06:15 06:26 08:58 - 11:51 - 13:29 14:53
หนองกวย 06:21 - - - - - 13:35 -
หนองแซง 06:25 06:35 09:05 - 11:58 - 13:39 15:00
หนองสีดา 06:29 06:39 - - - - 13:43 -
บ้านป๊อกแป๊ก 06:34 06:44 09:12 - 12:04 - 13:48 15:07
สระบุรี 06:41 06:50 09:19 - 12:11 - 13:55 15:14
ชุมทางหนองบัว 06:47 06:57 09:27 - 12:19 - 14:03 15:22
ชุมทางแก่งคอย 06:53 07:03 - - 12:25 - 14:09 -
มาบกะเบา 06:59 07:09 - - 12:32 - 14:16 -
ผาเสด็จ 06:00 07:05 07:15 09:42 10:28 12:39 12:59 14:23 15:37
หินลับ 06:04 - - 12:47 - 14:28 -
มวกเหล็ก 06:10 - - 12:54 - 14:41 15:49
กลางดง 06:17 - - 13:01 - 14:48 -
ปางอโศก 06:23 - - 13:06 - 14:54 -
บันไดม้า 06:29 10:05 - 13:13 - 15:00 16:04
ปากช่อง 06:39 - - - - 15:06 -
ซับม่วง 06:44 - - 13:32 - 15:12 16:13
จันทึก - - - - - - 16:17
คลองขนานจิตร 06:49 10:17 - 13:38 - 15:17 16:20
คลองไผ่ 06:53 - - - - 15:21 -
ลาดบัวขาว 06:58 10:23 - 13:45 - 15:26 16:33
บ้านใหม่สำโรง 07:05 - - - - - -
หนองน้ำขุ่น 07:09 - - - - 15:35 16:44
สีคิ้ว 07:14 10:35 - 14:06 - 15:40 16:50
โคกสะอาด 07:20 - - 14:15 - -
สูงเนิน 07:26 - - 14:22 - 17:10
กุดจิก 07:33 10:50 - 14:31 - 17:18
โคกกรวด 07:39 - - 14:38 - 17:24
ภูเขาลาด 07:47 - - 14:46 - 17:30
นครราชสีมา 07:57 - - 14:57 - 17:41
ชุมทางถนนจิระ 05:00 08:06 11:21 11:37 15:08 14:04 17:51
บ้านพะเนา 05:04 08:17 11:28 - 15:17 - 17:58
บ้านพระพุทธ 05:10 08:34 - - - - 18:07
ท่าช้าง 05:17 08:41 11:40 - 15:30 - 18:14
หนองมโนรมย์ 05:25 08:48 - - 15:42 - 18:22
จักราช 05:34 08:56 11:53 - 15:55 14:29 18:31
บ้านหินโคน 05:44 09:05 - - 16:08 - 18:41
หินดาษ 05:52 09:12 12:22 - 16:15 14:41 18:49
ห้วยแถลง 06:00 09:19 - - 16:22 - 18:56
หนองกระทิง 06:07 09:25 - - 16:29 - 19:04
ลำปลายมาศ 06:16 09:35 12:41 12:25 16:39 14:56 19:15
ทะเมนชัย 06:22 09:41 - - 16:45 -
บ้านแสลงพัน 06:29 09:55 12:53 - 16:53 -
บ้านหนองตาด 06:35 10:02 13:00 - 17:01 -
บุรีรัมย์ 06:42 10:09 13:07 12:45 17:08 15:24
บ้านตะโก 06:54 10:16 - - 17:16 -
ห้วยราช 07:02 10:24 13:21 - 17:24 -
กระสัง 07:07 10:32 - - 17:29 -
หนองเต็ง 07:15 10:41 - - 17:38 -
ลำชี 07:21 10:48 - - - -
สุรินทร์ 05:55 07:28 10:55 13:43 13:12 17:55 15:59
บุฤๅษี 05:59 07:33 - - -
เมืองที 06:05 07:39 - - -
กะโดนค้อ 06:11 07:44 - - -
ศีขรภูมิ 06:20 07:51 14:04 - -
บ้านกะลัน
สำโรงทาบ 06:38 08:07 - - -
ห้วยทับทัน
หนองแคน 06:53 08:25 14:39 - 16:50
อุทุมพรพิสัย 07:00 08:32 - - -
บ้านแต้ 07:05 08:36 14:51 - 17:01
บ้านเนียม 17:23
ศรีสะเกษ 17:46
เฉลิมกาญจนา 07:10 08:40 14:56 - 18:50
หนองแวง 07:18 08:48 15:05 - 18:56
บ้านคล้อ 07:26 08:56 - - -
กันทรารมย์ 07:34 09:04 15:21 14:22 19:07
บ้านโนนผึ้ง 07:40 09:09 15:27 14:30 19:15
ห้วยขยุง 09:20 - -
บ้านถ่อน 09:27 15:40 -
บุ่งหวาย 09:40 15:55 -
อุบลราชธานี 09:51 - -
บ้านช่องใต้ 09:57 16:14 -
เขาคอก 10:02 - -
เขาหินดาด 10:05 - -
หินซ้อน 10:12 16:30 15:23
เขาสูง 10:17 -
แก่งเสือเต้น 10:27 -
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10:39 -
บ้านหนองบัว 10:49 15:56
โคกสลุง 11:09 -
สุรนารายณ์ 11:14 -
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 11:29 -
เขายายกะตา 11:43 -
ตลาดลำนารายณ์ 11:53 -
ลำนารายณ์ 12:02 -
บ้านเกาะรัง 12:11 -
แผ่นดินทอง 12:18 -
บ้านจงโก 12:27 -
โคกคลี 12:33 17:30
ช่องสำราญ 12:45 -
บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) 12:52 -
ห้วยยายจิ๋ว 13:00 -
13:10 -
13:29 18:22
13:42 -
13:50 -
14:00 -
14:15 19:14
14:20 -
14:28 -
14:35 19:30

อ้างอิงแก้ไข

 1. "รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-26. สืบค้นเมื่อ 2009-10-26.
 2. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 3. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 4. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 5. 5.0 5.1 "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 6. "สถานที่สำคัญในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : บ้านมาบพระจันทร์หมู่ที่ 1 และสถานีรถไฟมาบพระจันทร์". องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 7. "สถานที่สำคัญในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : วัดดอนกลาง และสถานีรถไฟบ้านดอนกลาง". องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 8. 8.0 8.1 รถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ช่วงที่ 1 (กลางดง - ปางอโศก) คืบหน้า 28% คาดว่าแล้วเสร็จตุลาคมนี้ - จส.100
 9. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565
 10. "คำสั่งยกที่หยุดรถคลองขนานจิตร เป็นสถานีทางสะดวก มีหลีกยาว 504.56 เมตร". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-14. สืบค้นเมื่อ 2023-02-14. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
 11. 11.0 11.1 "คำสั่งยกที่หยุดรถดอนใหญ่ และ โคกสะอาด เป็นสถานีไม่มีทางสะดวก". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-14. สืบค้นเมื่อ 2023-02-14. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497
 12. "คำสั่งยกที่หยุดรถบ้านพุทธเป็นสถานี". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
 13. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 119 ง): 85–111. วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 15. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอสูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (120 ง): 3100–3136. วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 17. "คำสั่งยกที่หยุดรถบ้านแสลงพัน เป็นสถานีทางสะดวก มีหลีกยาว 501.10 เมตร". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-14. สืบค้นเมื่อ 2023-02-14. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2495
 18. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 19. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 98 ง): 292–325. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2541
 20. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศีขรภูมิ อำเภอปราสาท อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (49 ง): 912–927. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2524
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (35 ง): 1001–1002. วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506
 23. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565
 24. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 25. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 96 ง): 1–39. วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 26. 26.0 26.1 26.2 "คำสั่งยกที่หยุดรถบ้านเกาะ กุดกว้าง ดงทองหลาง บ้านกระนวน ห้วยระหัด โจดหนองแก หนองเม็ก สายหนองคายฯ เป็นสถานีไม่มีทางสะดวก". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-14. สืบค้นเมื่อ 2023-02-14. วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2496
 27. 27.0 27.1 "ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
 28. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 29. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 30. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 31. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 121 ง): 263–272. วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 32. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในเทศบาลตำบลบ้านไผ่ (ตำบลในเมืองและตำบลบ้านไผ่) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 33. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (ตอนพิเศษ 27 ง): 1–26. วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2542
 34. "ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
 35. "คำสั่งยกที่หยุดหนองขอนกว้าง เป็นสถานีทางสะดวก มีหลีกยาว 200 เมตร รางตันยาว 54 เมตร". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-14. สืบค้นเมื่อ 2023-02-14. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2495
 36. "คำสั่งเปิดที่หยุดรถหนองคาย ที่ กม. 624 พร้อมท่าแพขนานยนต์อย่างไม่เป็นทางการ ส่วนสถานีหนองคาย ให้แปรสภาพเป็น สถานีนาทา". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2501
 37. "ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
 38. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 39. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 60 ง): 148–194. วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
 40. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519
 41. "ด้วยการรถไฟฯได้จัดสร้างที่หยุดรถขึ้นที่ กม.297/30 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ กับสถานีโนนคร้อ ในทางสายลำนารายณ์ แต่ที่หยุดรถดังกล่าวยังไม่มีชื่อ จึงได้ตั้งชื่อที่หยุดรถที่สร้างขึ้นใหม่ตามที่กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2514". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2508
 42. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 43. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (ตอนพิเศษ 115 ง): 206–214. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541