สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี

สถานีชุมทางบ้านภาชี (อังกฤษ: Ban Phachi Junction Railway Station) เป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอภาชี อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 มีจำนวนทาง 18 ทาง เป็นทางหลัก 3 ทาง ทางหลีก 15 ทาง เป็นรางติดชานชาลา 8 ทาง โดยเป็นสถานีชุมทางแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ที่ระดับสถานี 1 ในจังหวัดอยุธยา โดยมีสถานีอยุธยา สถานีบางปะอิน สถานีชุมทางบ้านภาชี และสถานีท่าเรือ ทางเหนือของสถานีเป็นทางคู่แยกระหว่างสายเหนือ กับสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลี้ยวซ้ายเป็นเส้นทางสายเหนือไปสถานีหนองวิวัฒน์ จนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่กับสถานีรถไฟสวรรคโลก โดยสุดทางคู่ที่สถานีรถไฟลพบุรีแล้วใช้ทางเดี่ยวไปตลอดทาง ส่วนทางตรงเป็นเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือไปสถานีรถไฟหนองกวย จนถึงสถานีรถไฟหนองคายกับสถานีรถไฟอุบลราชธานี โดยสุดทางคู่ที่สถานีรถไฟมาบกะเบาแล้วใช้ทางเดี่ยวไปตลอดทาง ส่วนทางใต้ของสถานีเป็นทางสามไปสถานีรถไฟพระแก้ว จนถึงสถานีรถไฟกรุงเทพ โดยสุดทางสามที่สถานีรถไฟรังสิตแล้วใช้ทางคู่ไปตลอดทาง และเป็น 1 ใน 18 สถานีชุมทางรถไฟในประเทศไทยในปัจจุบัน

สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนเทศบาล 5 บ้านตลาด หมู่ที่ 5 ตำบลภาชี อำเภอภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย
ชานชาลา8
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ระดับชานชาลา1
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1036 (ภช.)
เขตค่าโดยสารช่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีรถไฟ
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440 (126 ปี)
ผู้โดยสาร
ไม่ต่ำกว่า 100 คน /วัน
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
พระแก้ว สายเหนือ ดอนหญ้านาง
มุ่งหน้า เชียงใหม่
สายตะวันออกเฉียงเหนือ หนองกวย
มุ่งหน้า อุบลราชธานี หรือ หนองคาย
ชุมทางบ้านภาชี
Ban Phachi Junction
กิโลเมตรที่ 89.95
ดอนหญ้านาง
Don Yha Nang
+3.63 กม.
พระแก้ว
Phra Kaeo
–4.51 กม.
หนองกวย
Nong Kuai
+4.67 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง

ประวัติ

แก้

สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เปิดใช้งานครั้งแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2440 หรือคริสต์ศักราช 1897 ในส่วนต่อขยายเส้นทางจากอยุธยา ผ่านชุมทางบ้านภาชี ถึงสถานีชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 53 กิโลเมตร ของเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทย(กรุงเทพ-นครราชสีมา)

ต่อมาสถานีชุมทางบ้านภาชีก็ได้ถูกระเบิดพังเสียหายสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้มีการสร้างสถานีรถไฟใหม่ขึ้นทดแทนสถานีเก่า ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2490 และดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2492 หลังจากสร้างเสร็จได้ทำการเปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีนายพิเชษฐ์ มีลาภ เป็นนายสถานีรถไฟคนแรกของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี อาคารสถานีหลังใหม่(ปัจจุบัน)เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาไม้ถือปูน มีเนื้อที่ ยาว 30 เมตร กว้าง 15 เมตร อายุการใช้งานของอาคารสถานีหลังนี้จนถึงปัจจุบันมีอายุมากกว่า 70 ปี

สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีได้ทำการสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดทางรถไฟขึ้นก่อนปี พุทธศักราช 2490 โดยทำการ สร้างอุโมงค์พร้อมการสร้างสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีหลังจากสถานีเก่าได้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอุโมงค์ที่ด้านบนเป็นรางรถไฟเพื่อให้รถไฟแล่นผ่าน ส่วนตัวอุโมงค์เป็นทางเดินและเป็นที่หลบ ภัยจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันอุโมงค์นี้ไม่ได้ใช้งาน นายสถานีรถไฟได้ทำรั้วล้อมรอบไว้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปเพราะอาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากภายในอุโมงค์มีน้ำขังและมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพภายนอกมองไม่เห็นร่องรอยของอุโมงค์เลย

สะพานข้ามทางรถไฟชุมทางบ้านภาชี สร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แทนอุโมงค์รถไฟที่ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากเสียหายมากยากแก่การบรูรณะ จึงได้สร้างสะพานข้ามทางรถไฟแทน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณนั้น เพราะในแต่ละวันจะมีรถไฟผ่านเป็นจำนวนมาก สะพานข้าทางรถไฟข้ามทางรถไฟนี้สร้างด้วยไม้ และเหล็ก ยาวประมาณ 100 เมตร กว้าง 2 เมตร จะมีทางลงหลายทาง ปัจจุบันยังพอใช้การได้แต่มีผู้ใช้งานน้อย เนื่องจากการรถไฟได้สร้างสะพานลอยคอนกรีตเสริมเหล็กมีหลังคาขึ้นมาแทนสะพานเดิม ในขณะเดี่ยวกันยังมีถนนข้ามทางรถไฟ เพื่อให้รถผ่านได้ตรงตลาดภาชีไปยังวัดภาชี ตรงกับอุโมงค์รถไฟและบ้านพักรถไฟ ทำให้คนหันไป ใช้ทางข้ามเป็นส่วนใหญ่

สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี เป็นชุมทางรถไฟที่แยกไปภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรถไฟผ่านขาขึ้น-ขาลง วันละประมาณ 140 ขบวน รถไฟที่จอดสถานีนี้มากที่สุดคือรถไฟบรรทุกน้ำมัน มีผู้โดยสารใช้งานในปัจจุบันส่วนมาก เป็นนักเรียน และผู้ที่ทำงาน วันละไม่ต่ำกว่า 100คน ปัจจุบันมีนายนิวัฒน์ สายสุดใจ เป็นนายสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีคนปัจจุบัน

รายนามนายสถานีชุมทางบ้านภาชี

แก้
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
คนที่ ชื่อ เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา หมายเหตุ
1 นายพิเชษฐ มีลาภ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 31 สิงหาคม พ.ศ. 2495 2 ปี 10 เดือน 4 สัปดาห์ 2 วัน ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก
2 นายประเทือง พิทักษ์ธรรม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2495 30 กันยายน พ.ศ. 2497 1 ปี 11 เดือน 4 สัปดาห์ 1 วัน
3 นายจันทร์ สุวรรณ์ผ่อง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2497 25 กันยายน พ.ศ. 2499 1 ปี 11 เดือน 1 สัปดาห์ 3 วัน
4 นายสุดใจ โพธิ์โต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2499 15 มีนาคม พ.ศ. 2503 3 ปี 5 เดือน 2 สัปดาห์
5 นายฉัตร กรมเหลี่ยมสาระ 20 เมษายน พ.ศ. 2503 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 9 ปี 5 เดือน 1 สัปดาห์ 4 วัน
6 นายสมัย เศตะพราหมณ์ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 2 ปี 2 สัปดาห์ 6 วัน
7 นายทองสุข เกิดผล 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 23 มีนาคม พ.ศ. 2516 1 ปี 4 เดือน 1 สัปดาห์
8 นายวิศิษฐ ปัญญาสาร 24 มกราคม พ.ศ. 2516 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 1 ปี 9 เดือน 1 สัปดาห์ 6 วัน
9 นายชุ่ม สุวิภาส 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 18 กันยายน พ.ศ. 2518 10 เดือน 1 สัปดาห์ 4 วัน
10 นายสุเทพ ชาวสวนเจริญ 19 กันยายน พ.ศ. 2518 6 ตุลาคม พ.ศ. 2525 7 ปี 2 สัปดาห์ 3 วัน
11 นายชูชาติ วัจนะรัตน์ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2525 29 กันยายน พ.ศ. 2527 1 ปี 11 เดือน 3 สัปดาห์ 1 วัน
12 นายเอก ปิ่นกระจาย 30 กันยายน พ.ศ. 2527 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 1 ปี 1 เดือน 2 สัปดาห์
13 นายสมบูรณ์ เหล็กกล้า 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 29 มีนาคม พ.ศ. 2532 3 ปี 4 เดือน 2 สัปดาห์ 1 วัน
14 นายเสน่ห์ เชื้อเอี่ยมพันธ์ 13 เมษายน พ.ศ. 2532 4 มีนาคม พ.ศ. 2533 10 เดือน 2 สัปดาห์ 5 วัน
15 นายผจญ วิทยาบำรุง 5 มีนาคม พ.ศ. 2533 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 2 ปี 7 เดือน 2 สัปดาห์ 1 วัน
16 นายถวิล มณฑาทอง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 25 เมษายน พ.ศ. 2538 2 ปี 6 เดือน 4 วัน
17 นายมนตรี เที่ยงพูนวงค์ 26 เมษายน พ.ศ. 2538 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 7 เดือน 1 สัปดาห์ 2 วัน ดำรงตำแหน่งระยะเวลาสั้นาที่สุด
18 นายเฉลิมชาติ อนุศักดิ์พิทยา 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 3 ปี 1 สัปดาห์ 3 วัน
19 นายนิยม ประสมทรัพย์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 1 ปี 11 เดือน 1 สัปดาห์ 3 วัน
20 นายสมัคร มั่นล้วน 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545 1 ปี 8 เดือน 4 สัปดาห์ 2 วัน
21 นายบุญเลิศ ประดับรส 14 มกราคม พ.ศ. 2546 15 เมษายน พ.ศ. 2550 4 ปี 3 เดือน 1 วัน
22 นายวิรัตน์ ไตรเดชา 18 กันยายน พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2553 3 ปี 1 สัปดาห์ 5 วัน
23 นายนิวัฒน์ สายสุดใจ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - - ดำรงตำแหน่งเป็นคนปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งระยะเวลามากที่สุด

*อ้างอิงจากแผ่นป้ายรายนามนายสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ที่ติดอยู่กับอาคารสถานีทางด้านหลัง

*ในระยะเวลาที่เว้นว่างจากการมีนายสถานี จะมีพนักงานท่านอื่นรักษาการแทน

ขบวนรถโดยสาร

แก้

เที่ยวไปมีจำนวน 33 ขบวน หยุดสถานี 23 ขบวน เที่ยวกลับมีจำนวน 32 ขบวน หยุดสถานี 22 ขบวน รวมมี 65 ขบวน หยุดสถานี 45 ขบวน

เที่ยวไป

แก้

สายเหนือ

แก้

มีจำนวน 18 ขบวน หยุดสถานี 13 ขบวน

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านภาชี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 04.15 06.17 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช409 อยุธยา 06.00 06.26 ลพบุรี 07.25 เฉพาะวันหยุดราชการ
ร111 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.30 08.59 เด่นชัย 16.30
ธ201 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 09.30 11.47 พิษณุโลก 17.55
ธ209 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11.15 13.30 บ้านตาคลี 15.40
ธ211 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12.55 14.51 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.15 15.37 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.10 16.18 นครสวรรค์ 19.35
ช301 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 16.30 19.09 ลพบุรี 19.40
ช317 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17.30 19.31 ลพบุรี 20.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 18.20 20.45 เป็นสถานีปลายทาง ชุมทางบ้านภาชี 20.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร107 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.45 22.03 เด่นชัย 05.15
ร105 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.45 22.38 ศิลาอาสน์ 05.15 งดเดินรถ
ดพ7 กรุงเทพอภิวัฒน์ 09.05 ไม่จอดสถานีนี้ เชียงใหม่ 19.30
ดพ3 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.50 ไม่จอดสถานีนี้ ศิลาอาสน์ 19.15 งดเดินรถ
ดพ9 กรุงเทพอภิวัฒน์ 18.40 ไม่จอดสถานีนี้ เชียงใหม่ 07.15
ดพ13 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.05 ไม่จอดสถานีนี้ เชียงใหม่ 08.40
ด51 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.30 ไม่จอดสถานีนี้ เชียงใหม่ 12.10
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้

มีจำนวน 15 ขบวน หยุดสถานี 10 ขบวน

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านภาชี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช339 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 05.05 07.10 ชุมทางแก่งคอย 08.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร135 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.10 08.47 อุบลราชธานี 18.00
ด71 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.35 11.43 อุบลราชธานี 19.50
ธ233 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11.30 13.24 สุรินทร์ 20.00
ร145 กรุงเทพอภิวัฒน์ 15.50 17.24 อุบลราชธานี 03.15 งดเดินรถ
ช341 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 17.00 19.27 ชุมทางแก่งคอย 20.00
ร139 กรุงเทพอภิวัฒน์ 19.25 20.47 อุบลราชธานี 06.15
ร141 กรุงเทพอภิวัฒน์ 23.05 00.36 อุบลราชธานี 10.20
ดพ21 กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.10 ไม่จอดสถานีนี้ อุบลราชธานี 14.00
ดพ23 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.05 ไม่จอดสถานีนี้ อุบลราชธานี 06.35
ด67 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.30 ไม่จอดสถานีนี้ อุบลราชธานี 07.50 งดเดินรถ
ด75 กรุงเทพอภิวัฒน์ 08.45 09.59 หนองคาย 17.30
ร133 กรุงเทพอภิวัฒน์ 21.25 22.37 หนองคาย 07.55
ด77 กรุงเทพอภิวัฒน์ 19.05 ไม่จอดสถานีนี้ หนองคาย 03.45 งดเดินรถ
ดพ25 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.25 ไม่จอดสถานีนี้ หนองคาย 06.25
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

เที่ยวกลับ

แก้

สายเหนือ

แก้

มีจำนวน 17 ขบวน หยุดสถานี 12 ขบวน

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านภาชี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร108 เด่นชัย 19.05 03.02 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.30
ช302 ลพบุรี 04.30 05.37 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 07.35
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04.45 05.00 เป็นสถานีต้นทาง กรุงเทพ (หัวลําโพง) 06.50 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช318 ลพบุรี 06.00 06.46 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08.50 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 08.02 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10.15
ช304 ลพบุรี 08.00 08.43 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 10.30
ธ212 ตะพานหิน 05.30 10.08 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 11.53 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.05
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 12.52 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.10 งดเดินรถ
ร112 เด่นชัย 07.30 15.29 กรุงเทพอภิวัฒน์ 17.20
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 18.24 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 18.55 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.25
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.00 งดเดินรถ
ด52 เชียงใหม่ 15.30 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 05.10
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.10
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.50
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 18.55
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้

มีจำนวน 15 ขบวน หยุดสถานี 10 ขบวน

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางบ้านภาชี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร142 อุบลราชธานี 17.35 02.54 กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.10
ร140 อุบลราชธานี 20.30 05.07 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.10
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05.30 05.52 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 08.30
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08.45 09.24 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 11.10 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ234 สุรินทร์ 05.20 12.19 กรุงเทพ (หัวลําโพง) 14.25
ด72 อุบลราชธานี 05.40 12.57 กรุงเทพอภิวัฒน์ 14.30
ร136 อุบลราชธานี 07.00 16.09 กรุงเทพอภิวัฒน์ 17.55
ร146 อุบลราชธานี 09.30 19.00 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.45 งดเดินรถ
ด76 หนองคาย 07.45 15.18 กรุงเทพอภิวัฒน์ 16.35
ร134 หนองคาย 18.50 03.22 กรุงเทพอภิวัฒน์ 05.30
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 04.50
ด68 อุบลราชธานี 19.30 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 06.40 งดเดินรถ
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.35
ด78 หนองคาย 18.30 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 03.50 งดเดินรถ
ดพ26 หนองคาย 19.40 ไม่จอดสถานีนี้ กรุงเทพอภิวัฒน์ 05.50
หมายเหตุขบวนรถ: = สายเหนือ / = สายตะวันออกเฉียงเหนือ / = สายใต้ / = สายตะวันออก / = สายแม่กลอง
ดพ = รถด่วนพิเศษ / ด = รถด่วน / ร = รถเร็ว / ธ = รถธรรมดา / ช = รถชานเมือง / พช = รถพิเศษชานเมือง / ท = รถท้องถิ่น / น = รถนำเที่ยว / ส = รถสินค้า

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

14°27′03″N 100°43′17″E / 14.450866°N 100.721500°E / 14.450866; 100.721500