บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (อังกฤษ: S.R.T. Electrified Train Co., Ltd.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอีก 2 สาย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
S.R.T. Electrified Train Co., Ltd.
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2553 (14 ปี)
เขตอำนาจกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
สำนักงานใหญ่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เลขที่ 10 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์www.srtet.co.th

ประวัติ แก้

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เดินรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยจัดตั้งขึ้นเริ่มแรกในนามบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ที่บริษัทเดินรถไฟฟ้าจะต้องเป็นเอกชนอย่างเดียวเท่านั้น โดยความเห็นในการจัดตั้งบริษัทนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่ยินยอมของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด ร.ฟ.ท. ที่ลงความเห็นไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของ พรบ. และแสดงทีท่าว่าไม่ยินยอมที่จะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในรูปแบบการว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาเดินรถ และต้องการที่จะนำโครงการมาดำเนินการด้วยตนเอง

หลังจากจัดตั้งบริษัทได้ไม่นานก็เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา ทั้งผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง และบริษัทเจ้าของรถไฟฟ้าที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนั้น ไม่ยินยอมลงนามมอบอำนาจให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท เดินรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มาดำเนินโครงการต่อไป เพราะเห็นว่าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างฉุกเฉิน และยังไม่มีประสบการณ์พอที่จะสามารถดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องใช้เวลาอย่างมากในการไกล่เกลี่ยกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง จนในที่สุดก็ลงความเห็นที่จะจัดตั้ง บริษัท เดินรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขึ้น โดยมีบริษัท Deutsche Bahn AG จำกัด จากประเทศเยอรมนี เป็นผู้ดูแล โดยมีทุนจดเพียงทะเบียน 1 ล้านบาท

หลังจากเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบที่จะยก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่ โดยจัดให้อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% เต็ม ทั้งนี้กระทรวงการคลังมีประสงค์เพื่อที่จะปรับสภาพการเงินภายในบริษัทให้คล่องตัวมากขึ้น และเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าแข่งขันในเส้นทางกับเอกชนรายอื่น ๆ ได้

ต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบให้พัฒนาบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ปรับปรุงแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการหารายได้และทำกำไร และให้กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าเอกชน เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยไม่เป็นภาระของภาครัฐในอนาคต[2]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. คณะผู้บริษัท[ลิงก์เสีย]
  2. ประชาชาติธุรกิจ (15 พฤษภาคม 2562). "คนร.ไฟเขียวตั้งบริษัทลูกของ รฟท. 2 บริษัท เพื่อบริหารสินทรัพย์และเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง". www.prachachat.net. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)