ชานชาลาเกาะกลาง

ชานชาลาเกาะกลางของสถานีปูฮัง ในเส้นทางรถไฟใต้ดินเปียงยาง

ชานชาลาเกาะกลาง (อังกฤษ: Island platform) เป็นรูปแบบชานชลาสถานีรถไฟซึ่งมีชานชาลาเดียว ตั้งอยู่ตรงกลาง โดยมีรางรถไฟขนาบอยู่สองข้าง การก่อสร้างชานชาลาลักษณะนี้ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้รางรถไฟคู่เบี่ยงออกจากกัน แต่มีประสิทธิภาพสูง เพราะสะดวกในการเปลี่ยนขบวนรถ หรือเปลี่ยนเส้นทาง แต่ไม่เหมาะกับสถานีที่มีความหนาแน่นของผู้โดยสารสูงทั้งสองทิศทางพร้อมกัน เนื่องจากผู้โดยสารทั้งสองทิศทางจะใช้พื้นที่ร่วมกันและเกิดความสับสนในชั่วโมงเร่งด่วนได้

รูปแบบแก้ไข

ชานชาลาเกาะกลาง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ชานชาลาเกาะกลางแบบชั้นเดียว คือ ชานชาลาที่มีรถไฟผ่านเพียงเส้นทางเดียว ชานชาลาลักษณะนี้ในประเทศไทย ได้แก่ ชานชาลาสถานีส่วนใหญ่ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
  • ชานชาลาเกาะกลางแบบสองชั้น คือ ชานชาลาที่มีรถไฟผ่านสองเส้นทางในแนวเดียวกัน ซึ่งต้องสร้างทางวิ่งซ้อนกัน เป็นเหตุทำให้การก่อสร้างยุ่งยาก ชานชาลาลักษณะนี้ในประเทศไทยมีเพียงสถานีเดียว คือสถานีสยาม
  • ชานชาลาเกาะกลางแบบผสมผสานกับชานชาลาด้านข้าง คือ ชานชาลาที่มีรถไฟผ่านสองเส้นทางโดยตัดกันเป็นเครื่องหมาย + หรือ T จะมีชานชาลาเกาะกลาง 1 ชั้น และชานชาลาด้านข้าง 1 ชั้น เพื่อความสะดวกในการติดตั้งสาธารณูปโภคและการจราจรภายในสถานี ชานชาลาลักษณะนี้ในประเทศไทยได้แก่สถานีเตาปูนและสถานีท่าพระ
  • เนื่องจากชานชาลาเกาะกลางเป็นชานชาลาเดี่ยว จึงไม่จำเป็นต้องมีวิธีในการเดินข้ามชานชาลาเหมือนกับชานชาลาด้านข้าง

การใช้ในประเทศไทยแก้ไข

 
ชานชาลาเกาะกลางของสถานีสยาม ใช้เปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิทและสายสีลม

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข