สถานีสุราษฎร์ธานี

(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)

สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี หรือเดิมชื่อ สถานีรถไฟพุนพิน เปิดเมื่อปี 2458 แต่ได้เปลี่ยนชื่อในราวๆ ปี 2505 เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อจังหวัด เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

สุราษฎร์ธานี
Surat Thani
กิโลเมตรที่ 635.02
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
Ban Thung Pho Junction
−4.02 กม.
เขาหัวควาย
Khao Hua Kwai
+6.49 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

อาคารสถานีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นใช้อาคารสถานีเป็นที่ทำการหน่วยทหาร อาคารสถานีถูกระเบิดทำลายทั้งหมด โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2488 พร้อมกับสะพานจุลจอมเกล้า ที่ข้ามแม่น้ำตาปี

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2521 คนร้ายก่อเหตุปล้นรถไฟเหตุเกิดที่สถานีรถไฟพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสังหาร ร.ต.อ. ไสว พลชนะ ก่อนขโมยเงินมูลค่า 1200000 บาท ทางการตั้งข้อหานาย สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

กรมรถไฟหลวง (ปัจจุบันคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้สร้างสถานีชั่วคราวขึ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตาปี ตรงกันข้ามกับสถานีเดิม ใช้ชื่อว่า สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 2 เมื่อมีการก่อสร้างอาคารสถานีหลังใหม่ บนพื้นที่เดิม จึงได้รื้อถอนสถานีรถไฟชั่วคราวลง

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง สุราษฎร์ธานี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 ปลายทาง สุราษฎร์ธานี 16.30
ร171 กรุงเทพ 13:00 00.22 สุไหงโก-ลก 10:45
ดพ35 กรุงเทพ 14:45 00.46 บัตเตอร์เวอร์ธ 12:55 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ดพ31 กรุงเทพ 14.45 01.23 ชุมทางหาดใหญ่ 06.35
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 02.00 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 02.00 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
(ขบวนที่ 35 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 37
ร169 กรุงเทพ 15:35 03.45 ยะลา 11:20
ด83 กรุงเทพ 17.05 04.24 ตรัง 07.55
ร173 กรุงเทพ 17.35 05.48 นครศรีธรรมราช 09.55
ร167 กรุงเทพ 18.20 06.23 กันตัง 11.20
ด85 กรุงเทพ 19.30 07.06 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 ปลายทาง สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 08.05 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
ท447 สุราษฎร์ธานี 06:20 ต้นทาง สุไหงโก-ลก 17.35
ท445 ชุมพร 06:35 09.43 ชุมทางหาดใหญ่ 16:35
ท489 สุราษฎร์ธานี 16:55 ต้นทาง คีรีรัฐนิคม 17:55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง สุราษฎร์ธานี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ท448 สุไหงโก-ลก 06:30 ปลายทาง สุราษฎร์ธานี 17:50
ท446 ชุมทางหาดใหญ่ 06:20 13:25 ชุมพร 16:30
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 ต้นทาง กรุงเทพ 19.45
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 16:47 กรุงเทพ 05.10
ร168 กันตัง 12.40 17:38 กรุงเทพ 05.30
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 18:37 กรุงเทพ 06.30
ร170 ยะลา 12:10 20:14 กรุงเทพ 08:05
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 ต้นทาง กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ดพ42 ยะลา 14.55 20:41 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ด84 ตรัง 17.30 21:04 กรุงเทพ 08.45
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 21:26 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 23:28 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
23:28 กรุงเทพ 10.30 (ขบวนที่ 36 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 38
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 18.45 23:57 กรุงเทพ 10.30
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 
อาคารสถานี
  • รหัส  : 4239
  • ชื่อภาษาไทย  : สุราษฎร์ธานี
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Surat Thani
  • ชื่อย่อภาษาไทย : รท.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : SRN
  • ชั้นสถานี  : สถานีชั้น 1
  • ระบบอาณัติสัญญาณ : หางปลา มีสัญญาณออก
  • พิกัดที่ตั้ง  : กม.ที่ 635+020
  • ที่อยู่  : ทล. 4008 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
  • โทร  : 0-7731-1213

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข