สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat
กิโลเมตรที่ 816.02
มะม่วงสองต้น
Mamuang Son Ton
-5.14 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ ถนนยมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีปลายทางที่แยกมาจากสถานีชุมทางเขาชุมทอง เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวไปแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง นครศรีธรรมราช ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร173 กรุงเทพ 17.35 ปลายทาง นครศรีธรรมราช 09.55
ด85 กรุงเทพ 19.30 ปลายทาง นครศรีธรรมราช 10.55
ท451 นครศรีธรรมราช 06.00 ปลายทาง สุไหงโก-ลก 14.45
ท455 นครศรีธรรมราช 09.38 ปลายทาง ยะลา 17.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวกลับแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง นครศรีธรรมราช ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 ต้นทาง กรุงเทพ 05.10
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 ต้นทาง กรุงเทพ 06.30
ท456 ยะลา 06.32 ต้นทาง นครศรีธรรมราช 13.55
ท452 สุไหงโก-ลก 08:55 ต้นทาง นครศรีธรรมราช 17:55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส : 4308
  • ชื่อภาษาไทย : นครศรีธรรมราช
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Nakhon Si Thammarat
  • ชื่อย่อภาษาไทย : ธำ.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : NST
  • ชั้นสถานี : สถานีชั้น 1
  • ระบบอาณัติสัญญาณ : หางปลา มีสัญญาณออก
  • พิกัดที่ตั้ง : 816+020
  • ที่อยู่ : ถนนยมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข