รถด่วนพิเศษทักษิณ

รถด่วนพิเศษทักษิณ (อังกฤษ: Thaksin Special Express; ทักษิณ แปลว่าภาคใต้; รหัสขบวน: 37/38) เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผู้โดยสารระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่มีระยะทางทำการไกลที่สุดในประเทศไทย ซึ่งไกลเท่ากับระยะทำการของขบวนรถเร็วที่ 171/172 ซึ่งมีต้นทาง และปลายทางเป็นสถานีเดียวกัน[1] ชนิดรถที่ให้บริการได้แก่ รถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งและชั้นสอง (บนอ.ป. และ บนท.ป.) รถนั่งชั้นสองและชั้นสาม (บชท. และ บชส.) และรถเสบียง (บกข. หรือ บสข.) ปัจจุบันพ่วงการโดยสารร่วมกับรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่ 45/46 เดิมทีขบวนนี้เปิดเดินในนามของขบวน 19/20 และมีจุดหมายปลายทางที่สถานียะลา ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเดินรถใหม่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ขยายปลายทางขบวนรถไปจนถึงสถานีสุไหงโกลก และให้ขบวน 11/15 12/16 ปลายทางบัตเตอร์เวอร์ธและสุไหงโกลกเดิมที่วิ่งวันเว้นวัน ให้กลายเป็นขบวน 11/12 ปลายทางบัตเตอร์เวอร์ธและมีเดินทุกวัน

รถด่วนพิเศษทักษิณ
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทรถด่วนพิเศษ
สถานะเปิดให้บริการ
ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส
ให้บริการครั้งแรก17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (37 ปีก่อน)
2 มกราคม พ.ศ. 2565 (2 ปีก่อน) ;รถด่วนพิเศษสายใต้
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
เส้นทาง
ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์
สุไหงโก-ลก
จอด24
ระยะทาง1,142.99 km (710.22 mi)
เวลาเดินทาง21 ชั่วโมง 45 นาที
ความถี่ให้บริการ2 เที่ยวต่อวัน (เที่ยวไป/เที่ยวกลับ)
เลขขบวน37 (เที่ยวไป)
38 (เที่ยวกลับ)
ในเส้นทางทางรถไฟสายใต้
บริการบนขบวน
ชั้นชั้น 1-3
ผู้พิการเข้าถึงได้มีบริการ
ที่นั่งรถนั่งชั้น 2
รถนั่งชั้น 3
ที่นอนรถนั่งและนอนชั้น 1
รถนั่งและนอนชั้น 2
บริการอาหารตู้เสบียง
ข้อมูลทางเทคนิค
รางกว้าง1,000 mm (3 ft 3 38 in)
ความเร็ว100 km/h (62 mph)

ภาพรวม

แก้

รถไฟขบวนนี้ผ่านหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ผังขบวน

แก้
หมายเลขตู้ขบวน 37 - - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หมายเลขตู้ขบวน 38 - - 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
ชั้น บชส. โถง บพห. บนท.ป บชส. บชท. บกข. บนท.ป บนอ.ป
จำนวนที่นั่ง - - 40 40 76 76 76 48 - 40 40 40 24
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
- - สุขา สุขา สุขา สุขา สุขา สุขา - สุขา สุขา สุขา สุขา
ห้องอาบน้ำ
  • หมายเหตุ ขบวน 37 จะพ่วงรถปรับอากาศนั่งและนอนของขบวน 45 ไว้ทางตอนหน้าของขบวน และขบวน 38 จะพ่วงรถปรับอากาศนั่งและนอนของขบวน 46 ไว้ตอนท้ายขบวน ซึ่งทั้งสองขบวนนี้จะแยกจากกัน(ขบวน 37 และ 45) และพ่วงรวมกัน (ขบวน 38 และ 46) ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำหนดเวลาเดินรถเที่ยวล่อง

แก้
ขบวนที่ 37
(กรุงเทพอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
กรุงเทพอภิวัฒน์ ต้นทาง 16.10 -
บางบำหรุ 15.47 15.48 -
ศาลายา 16.08 16.09 -
นครปฐม 16.36 16.46 -
บ้านโป่ง 17.05 17.06 -
ราชบุรี 17.37 17.47 -
เพชรบุรี 18.42 18.52 -
หัวหิน 19.45 19.55 -
ประจวบคีรีขันธ์ 21.08 21.09 -
บางสะพานใหญ่ 22.10 22.11 -
ชุมพร 23.50 00.21 -
สุราษฎร์ธานี 3.35 3.49 -
ชุมทางทุ่งสง 5.35 5.45 -
ชะอวด 6.39 6.40 -
พัทลุง 5.46 5.48 -
บางแก้ว 7.47 7.48 -
ชุมทางหาดใหญ่ 8.41 9.06 -
จะนะ 9.36 9.37 -
ปัตตานี 10.15 08.17 -
ยะลา 10.45 10.55 -
รือเสาะ 11.23 11.24 -
ตันหยงมัส 11.47 11.49 -
สุไหงปาดี 12.14 12.15 -
สุไหงโก-ลก 12.30 ปลายทาง -


กำหนดเวลาเดินรถเที่ยวขึ้น

แก้
ขบวนที่ 38
(สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์)
สถานี ถึง ออก หมายเหตุ
สุไหงโก-ลก ต้นทาง 14.20 -
สุไหงปาดี 14.32 14.33 -
ตันหยงมัส 15.02 15.04 -
รือเสาะ 15.30 15.31 -
ยะลา 16.01 16.11 -
ปัตตานี 16.40 16.42 -
จะนะ 17.21 17.22 -
ชุมทางหาดใหญ่ 17.55 18.15 -
บางแก้ว 19.08 19.09 -
พัทลุง 19.32 19.34 -
ชะอวด 20.15 20.16 -
ชุมทางทุ่งสง 21.08 21.18 -
สุราษฎร์ธานี 23.04 23.14 -
ชุมพร 1.32 1.42 -
บางสะพานใหญ่ 3.41 3.42 -
ประจวบคีรีขันธ์ 5.18 5.19 -
หัวหิน 6.59 7.09 -
เพชรบุรี 8.23 8.33 -
ราชบุรี 9.29 9.34 -
บ้านโป่ง 10.16 10.17 -
นครปฐม 10.48 10.53 -
ศาลายา 11.29 11.30 -
บางบำหรุ 11.53 11.54 -
กรุงเทพอภิวัฒน์ 12.05 ปลายทาง -


อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้