สถานีรถไฟเพชรบุรี

สถานีรถไฟเพชรบุรี ตั้งอยู่ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

เพชรบุรี
Phetchaburi
กิโลเมตรที่ 150.49
บางจาก
Bang Chak
−6.59 กม.
เขาทโมน
Khao Thamon
+9.83 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้
สถานีรถไฟเพชรบุรี
Phetchaburi
สถานีรถไฟทางไกล
Phetchaburi Railway Station.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พิกัด13°06′58″N 99°56′29″E / 13.11600°N 99.94138°E / 13.11600; 99.94138
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายใต้
ชานชาลา2ไป-กลับ รางคู่
รางรางประธาน 1 ราง

รางหลีก 4 ราง (ปัจจุบันถูกรื้อออก 2 ราง เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่)

รางตัน 1 ราง (เดิมใช้ขนส่งสินค้า ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว)
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับชานชาลาสูง
ระดับชานชาลา1
ที่จอดรถด้านหน้าและด้านข้างสถานี
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี4101
ประวัติ
เปิดให้บริการ19 มิถุนายน 2446
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร ()ไม่ต่ำกว่า 200 คนต่อวัน

30 ขบวนต่อวัน (วันธรรมดา)

32 ขบวนต่อวัน (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ประวัติแก้ไข

ในอดีตเมื่อเริ่มแรกสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายใต้ (สถานีรถไฟธนบุรี-สถานีรถไฟเพชรบุรี ) [1][2] โดยในสมัยนั้นเรียกว่า "ทางรถไฟสายเพชรบุรี" [3]

สถานีรถไฟเพชรบุรี เปิดเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446[4] โดยมีสถานีต้นทางอยู่สถานีรถไฟบางกอกน้อย ปลายทางไปที่สถานีรถไฟเพชรบุรี [5]

แต่แล้วในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการสร้างต่อไปยังสุไหงโกลก

ขบวนรถไฟแก้ไข

ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

 • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่
 • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 35 กรุงเทพ-บัตเตอร์เวอร์ธ (ยกเลิกแล้ว)
 • ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 36 บัตเตอร์เวอร์ธ-กรุงเทพ (ยกเลิกแล้ว)
 • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก
 • ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 38 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41 กรุงเทพ-ยะลา
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 42 ยะลา-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์
 • ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 ปาดังเบซาร์-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ-ตรัง
 • ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง-กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช
 • ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ-กันตัง
 • ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง-กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 169 กรุงเทพ-ยะลา
 • ขบวนรถเร็วที่ 170 ยะลา-กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก
 • ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช
 • ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 177 ธนบุรี-หลังสวน (ยกเลิกแล้ว)
 • ขบวนรถเร็วที่ 178 หลังสวน-ธนบุรี (ยกเลิกแล้ว)
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 251 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 254 หลังสวน-ธนบุรี
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพ-หัวหิน
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 262 หัวหิน-กรุงเทพ
 • ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 กรุงเทพ-สวนสนประดิพันธ์ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 912 สวนสนประดิพันธ์-กรุงเทพ (มีเดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ตารางเวลาเดินรถแก้ไข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ระบบติดตามขบวนรถ สถานีรถไฟเพชรบุรี[ลิงก์เสีย]

เที่ยวลงใต้แก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง เพชรบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ39 กรุงเทพ 22.05 01.28 สุราษฎร์ธานี 09.25
ดพ41 กรุงเทพ 22.05 01.28 ยะลา 14.45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
น911 กรุงเทพ 06:30 09.44 สวนสนประดิพัทธ์ 11:33 มีเดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ธ255 ธนบุรี 08:15 10.30 หลังสวน 09:15
ดพ43 กรุงเทพ 07.50 10.40 สุราษฎร์ธานี 18.50
ธ261 กรุงเทพ 09.20 12.34 หัวหิน 14.15
ร171 กรุงเทพ 12:30 16.10 สุไหงโก-ลก 10:50
ธ251 ธนบุรี 13.10 16.45 ประจวบคีรีขันธ์ 20.00
ดพ31 กรุงเทพ 14.30 17.46 ชุมทางหาดใหญ่ 07.25
ดพ35 กรุงเทพ 14:45 17.46 บัตเตอร์เวอร์ธ 12:55 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 18.14 สุไหงโก-ลก 12.30
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 18.14 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
*งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร169 กรุงเทพ 15:35 19.09 ยะลา 11:45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ด83 กรุงเทพ 17.00 20.10 ตรัง 08.50
ร173 กรุงเทพ 17.35 20.53 นครศรีธรรมราช 10.50 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร167 กรุงเทพ 18.30 21.35 กันตัง 12.05
ร177 ธนบุรี 19.15 22.13 หลังสวน 04.40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ด85 กรุงเทพ 19.30 22.35 นครศรีธรรมราช 12.05
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นกรุงเทพ/ธนบุรีแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง เพชรบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร174 นครศรีธรรมราช 12.45 01.51 กรุงเทพ 05.40 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร168 กันตัง 12.55 02.16 กรุงเทพ 07.35
ด86 นครศรีธรรมราช 15.20 02.57 กรุงเทพ 08.25
ดพ42 ยะลา 15.10 03.08 กรุงเทพ 09.10 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 21.05 03.08 กรุงเทพ 09.10
ด84 ตรัง 17.00 05.17 กรุงเทพ 10.05
ร170 ยะลา 12:35 05.31 กรุงเทพ 08:55 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร172 สุไหงโก-ลก 12:00 05.57 กรุงเทพ 11:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 07.03 กรุงเทพ 12.45
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
07.03 กรุงเทพ 10.30 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.50 07.16 ธนบุรี 11.45
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 17.45 07.27 กรุงเทพ 11.30
ดพ36 บัตเตอร์เวอร์ธ 14:10 07.27 กรุงเทพ 10:05 ยกเลิกตั้งแต่
3 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ธ254 หลังสวน 06:20 12.56 ธนบุรี 18:30
ธ262 หัวหิน 14.30 15.09 กรุงเทพ 20.20
น912 สวนสนประดิพัทธ์ 16:28 16.31 กรุงเทพ 21:40 มีเดินเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.25 16.46 กรุงเทพ 21.10
ร178 หลังสวน 19.55 3.04 ธนบุรี 06.00 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • รหัส  : 4101
 • ชื่อภาษาไทย  : เพชรบุรี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Phetchaburi
 • ชื่อย่อภาษาไทย : พบ.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :phetchaburi
 • ชั้นสถานี  : สถานีชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟ 3 สี 3 ท่า ชนิดบังคับด้วยรีเลย์
 • พิกัดที่ตั้ง  : 150+490
 • ที่อยู่  : ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 • รางรถไฟ  : รางประธาน 1 ราง รางหลีก 4 ราง (ปัจจุบันถูกรื้อออก 2 ราง เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่) รางตัน 1 ราง (เดิมใช้ขนส่งสินค้า ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว)

อ้างอิงแก้ไข

 1. สะพานจุฬาลงกรณ์ กับ ประวัติศาสตร์ที่สาบสูญ
 2. ประกาศกระทรวงโยธาธิการ เรื่องที่ดินสร้างทางรถไฟสายเพชรบุรี เล่ม 16 ตอนที่ 16 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 1899 หน้า 202
 3. พระราชดำรัสเปิดทางรถไฟเพชรบุรี เล่มที่ 20 ตอนที่ 13 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2446 หน้าที่ 191
 4. การเปิดรถไฟเพชรบุรี เล่มที่ 20 ตอนที่ 13 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2446 หน้า 188
 5. รถไฟสายใต้ช่วงแรกจากบางกอกน้อยถึงเพชรบุรี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข