เปิดเมนูหลัก

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

[1]

ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan
กิโลเมตรที่ 302.33
คั่นกระได
Khan Kradai
-7.57 กม.
หนองหิน
Nong Hin
+8.04 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

[2]

srt สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ srt
Prachuap Khiri Khan Station.JPG
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสถานี4142
ชื่อภาษาไทยประจวบคีรีขันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษPrachuap Khiri Khan
ตัวย่อไทยจข.
ตัวย่ออังกฤษPKK
ระดับสถานี1
อาณัติสัญญาณสัญญาณไฟสี 3 สี 3 ท่า พร้อมประแจกลไฟฟ้า ชนิดบังคับด้วยรีเลย์ (ประเภท ก.1-ก)
พิกัดภูมิศาสตร์11.80768? N 99.79384? E
ที่อยู่ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมายเลขโทรศัพท์0 3261 1175
นายสถานีนายวิธาน จัดละ
ผู้ช่วยนายสถานีรอการแต่งตั้ง
จำนวนชานชาลา4 ชานชาลาราง

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความควบคุมของงานเดินรถแขวงหัวหิน มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารรวม 22 ขบวนต่อวัน เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

ขบวนรถไฟแก้ไข

ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด 24 ขบวน แบ่งเป็น รถด่วนพิเศษ 10 ขบวน รถด่วน 2 ขบวน รถเร็ว 8 ขบวน และรถธรรมดา 4 ขบวน ดังนี้

 • ขบวนรถด่วนพิเศษ "ทักษิณ" ที่ 37/38 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ ที่ 45/46 กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี

ขบวนรถที่เคยหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถไฟที่เคยทดลองหยุดเพื่อการโดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถที่ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถที่ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

 • ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ

ขบวนรถจอดรอทำขบวนแก้ไข

สถานีประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถจอดรอทำขบวน 2 ขบวน คือ

ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี โดยเที่ยวไป ขบวน 251 จะออกจากธนบุรีเวลา 13.05 น. ถึงประจวบคีรีขันธ์เวลา 19.20 น. แล้วจอดรอทำขบวนที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ (จอดค้างคืน) วันรุ่งขึ้นเที่ยวกลับ ขบวน 252 ออกจากประจวบคีรีขันธ์เวลา 04.51 น. และถึงธนบุรีเวลา 10.55 น.

ตารางเวลาหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด85 กรุงเทพ 19.30 01.01 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 03.29 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 03.29 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 12.28 สุราษฎร์ธานี 16.30
ธ255 ธนบุรี 07.30 13.27 หลังสวน 18.15
ร171 กรุงเทพ 13:00 18.35 สุไหงโก-ลก 10:45
ธ251 ธนบุรี 13.05 ปลายทาง ประจวบคีรีขันธ์ 19.20
ดพ31 กรุงเทพ 14.45 20.02 ชุมทางหาดใหญ่ 06.35
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 20.35 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 20.35 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
(ขบวนที่ 35 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 37
ร169 กรุงเทพ 15:35 21.34 ยะลา 11:20
ร173 กรุงเทพ 17.35 23.16 นครศรีธรรมราช 09.55
ร167 กรุงเทพ 18.20 23.55 กันตัง 11.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 00.14 กรุงเทพ 06.30
ดพ42 ยะลา 14.55 01.16 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 01.16 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ร170 ยะลา 12:10 02.25 กรุงเทพ 08:05
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 03.26 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 04.42 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
04.42 กรุงเทพ 10.30 (ขบวนที่ 36 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 38
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.51 ต้นทาง ธนบุรี 10.55
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 18.45 05.08 กรุงเทพ 10.30
ธ254 หลังสวน 05:45 10.02 ธนบุรี 16:10
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 14.58 กรุงเทพ 19.45
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 22.57 กรุงเทพ 05.10
ร168 กันตัง 12.40 23.35 กรุงเทพ 05.30
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

 1. รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายใต้ เว็บไซต์ railsthai
 2. ข้อมูลสถานีรถไฟ สายใต้ เว็บไซต์ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข