สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

[1]

ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan
กิโลเมตรที่ 302.33
คั่นกระได
Khan Kradai
−7.57 กม.
หนองหิน
Nong Hin
+8.04 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

[2]

ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan
สถานีระดับที่ 1
Prachuap Khiri Khan Station.JPG
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
พิกัด11°48′28″N 99°47′38″E / 11.80768°N 99.79384°E / 11.80768; 99.79384
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. ใต้ 
ชานชาลา4 ชานชาลาราง
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี4142
ที่ตั้ง

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความควบคุมของงานเดินรถแขวงหัวหิน มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารรวม 22 ขบวนต่อวัน เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

ขบวนรถไฟแก้ไข

ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด 24 ขบวน แบ่งเป็น รถด่วนพิเศษ 10 ขบวน รถด่วน 2 ขบวน รถเร็ว 8 ขบวน และรถธรรมดา 4 ขบวน ดังนี้

 • ขบวนรถด่วนพิเศษ "ทักษิณ" ที่ 37/38 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ ที่ 45/46 กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ(งดวิ่งชั่วคราว)
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี

ขบวนรถที่เคยหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถไฟที่เคยทดลองหยุดเพื่อการโดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถที่ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถที่ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

 • ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ

ขบวนรถจอดรอทำขบวนแก้ไข

สถานีประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถจอดรอทำขบวน 2 ขบวน คือ

ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี โดยเที่ยวไป ขบวน 251 จะออกจากธนบุรีเวลา 13.05 น. ถึงประจวบคีรีขันธ์เวลา 19.20 น. แล้วจอดรอทำขบวนที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ (จอดค้างคืน) วันรุ่งขึ้นเที่ยวกลับ ขบวน 252 ออกจากประจวบคีรีขันธ์เวลา 04.51 น. และถึงธนบุรีเวลา 10.55 น.

ตารางเวลาหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด85 กรุงเทพ 19.30 01.01 นครศรีธรรมราช 12.05
ดพ39 กรุงเทพ 22.05 03.29 สุราษฎร์ธานี 09.25
ดพ41 กรุงเทพ 22.05 03.29 ยะลา 14.45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ43 กรุงเทพ 07.50 12.28 สุราษฎร์ธานี 18.50
ธ255 ธนบุรี 08:15 13.27 หลังสวน 09:15
ร171 กรุงเทพ 12:30 18.35 สุไหงโก-ลก 10:50
ธ251 ธนบุรี 13.10 ปลายทาง ประจวบคีรีขันธ์ 20.00
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 20.35 สุไหงโก-ลก 12.30
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 20.35 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
*งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร169 กรุงเทพ 15:35 21.34 ยะลา 11:45 *งดเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร173 กรุงเทพ 17.35 23.16 นครศรีธรรมราช 10.50 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร167 กรุงเทพ 18.30 23.55 กันตัง 12.05
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด86 นครศรีธรรมราช 15.20 00.14 กรุงเทพ 08.25
ดพ42 ยะลา 15.10 01.16 กรุงเทพ 09.10 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 21.05 01.16 กรุงเทพ 09.10
ร170 ยะลา 12:35 02.25 กรุงเทพ 08:55 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร172 สุไหงโก-ลก 12:00 03.26 กรุงเทพ 11:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 04.42 กรุงเทพ 12.45
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
04.42 กรุงเทพ 10.30 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.50 ต้นทาง ธนบุรี 11.45
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 17.45 05.08 กรุงเทพ 11.30
ธ254 หลังสวน 06:20 10.02 ธนบุรี 18:30
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.25 14.58 กรุงเทพ 21.10
ร174 นครศรีธรรมราช 12.45 22.57 กรุงเทพ 05.40 *งดการเดินรถจากสถานการณ์โควิด-19
ร168 กันตัง 12.55 23.35 กรุงเทพ 07.35
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิงแก้ไข

 1. รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายใต้ เว็บไซต์ railsthai
 2. ข้อมูลสถานีรถไฟ สายใต้ เว็บไซต์ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข