สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความควบคุมของงานเดินรถแขวงหัวหิน มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารรวม 22 ขบวนต่อวัน เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

ประจวบคีรีขันธ์

Prachuap Khiri Khan
สถานีระดับที่ 1
Prachuap Khiri Khan Station.JPG
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งถนนมหาราช 1 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเทศไทย
พิกัด11°48′27″N 99°47′37″E / 11.8075°N 99.7936°E / 11.8075; 99.7936พิกัดภูมิศาสตร์: 11°48′27″N 99°47′37″E / 11.8075°N 99.7936°E / 11.8075; 99.7936
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย สายใต้ 
ชานชาลา3
ราง4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี4142 (จข.)
ประวัติ
เปิดให้บริการมิถุนายน พ.ศ. 2457; 109 ปีที่แล้ว (2457-06)
ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan
กิโลเมตรที่ 302.33
คั่นกระได
Khan Kradai
−7.57 กม.
หนองหิน
Nong Hin
+8.04 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

ขบวนรถไฟแก้ไข

ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด 24 ขบวน แบ่งเป็น รถด่วนพิเศษ 10 ขบวน รถด่วน 2 ขบวน รถเร็ว 8 ขบวน และรถธรรมดา 4 ขบวน ดังนี้

 • ขบวนรถด่วนพิเศษ "ทักษิณ" ที่ 37/38 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ ที่ 45/46 กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ(งดวิ่งชั่วคราว)
 • ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
 • ขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
 • ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี

ขบวนรถที่เคยหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถไฟที่เคยทดลองหยุดเพื่อการโดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

ขบวนรถที่ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถที่ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสาร 2 ขบวน ดังนี้

 • ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ

ขบวนรถจอดรอทำขบวนแก้ไข

สถานีประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถจอดรอทำขบวน 2 ขบวน คือ

ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี โดยเที่ยวไป ขบวน 251 จะออกจากธนบุรีเวลา 13.05 น. ถึงประจวบคีรีขันธ์เวลา 19.20 น. แล้วจอดรอทำขบวนที่สถานีประจวบคีรีขันธ์ (จอดค้างคืน) วันรุ่งขึ้นเที่ยวกลับ ขบวน 252 ออกจากประจวบคีรีขันธ์เวลา 04.51 น. และถึงธนบุรีเวลา 10.55 น.

ตารางเวลาหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด85 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.10 01.01 นครศรีธรรมราช 12.05
ดพ39 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.20 03.29 สุราษฎร์ธานี 09.25
ดพ41 กรุงเทพอภิวัฒน์ 22.20 03.29 ยะลา 14.45
ดพ43 กรุงเทพอภิวัฒน์ 08.10 12.28 สุราษฎร์ธานี 18.50
ธ255 ธนบุรี 07.30 13.27 หลังสวน 20.20
ร171 กรุงเทพอภิวัฒน์ 13.10 18.35 สุไหงโก-ลก 10.50
ธ251 ธนบุรี 13.10 ปลายทาง ประจวบคีรีขันธ์ 20.00
ดพ37 กรุงเทพอภิวัฒน์ 15.35 20.35 สุไหงโก-ลก 12.30
ดพ45 กรุงเทพอภิวัฒน์ 15.35 20.35 ปาดังเบซาร์ 09.50
ร169 กรุงเทพอภิวัฒน์ 16.10 21.34 ยะลา 11.45
ร173 กรุงเทพอภิวัฒน์ 18.10 23.16 นครศรีธรรมราช 10.50
ร167 กรุงเทพอภิวัฒน์ 18.50 23.55 กันตัง 12.05
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ด86 นครศรีธรรมราช 15.20 00.14 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.45
ดพ42 ยะลา 15.10 01.16 กรุงเทพอภิวัฒน์ 08.45
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 21.05 01.16 กรุงเทพอภิวัฒน์ 08.45
ร170 ยะลา 12.35 02.25 กรุงเทพอภิวัฒน์ 08.25
ร172 สุไหงโก-ลก 12.00 03.26 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.30
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 04.42 กรุงเทพอภิวัฒน์ 12.05
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 17.00 04.42 กรุงเทพอภิวัฒน์ 12.05
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.50 ต้นทาง ธนบุรี 11.45
ดพ32 ชุมทางหาดใหญ่ 17.45 05.08 กรุงเทพอภิวัฒน์ 10.50
ธ254 หลังสวน 06.20 10.02 ธนบุรี 18.30
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.25 14.58 กรุงเทพอภิวัฒน์ 20.30
ร174 นครศรีธรรมราช 12.45 22.57 กรุงเทพอภิวัฒน์ 05.10
ร168 กันตัง 12.55 23.35 กรุงเทพอภิวัฒน์ 07.00
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข