สถานีรถไฟราชบุรี

สถานีรถไฟราชบุรี ตั้งอยู่ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้ สถานีนี้แต่ก่อนเป็นจุดเติมน้ำและฟืนสำหรับรถไฟสายใต้ และปลายทางรถไฟสายใต้ บางขบวน ดังนั้น จึงมีถังน้ำ งวงเติมน้ำและวงเวียนกลับรถจักร เป็นอนุสรณ์

ราชบุรี
Ratchaburi
กิโลเมตรที่ 101.31
สะพานจุฬาลงกรณ์
Chulalongkorn Bridge
-1.02 กม.
บ้านคูบัว
Ban Khu Bua
+4.15 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้
สถานีรถไฟราชบุรี
Ratchaburi
สถานีรถไฟทางไกล
Ratchabburi-station.JPG
ด้านหน้าสถานี
ที่ตั้งถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พิกัด13°31′50″N 99°49′26″E / 13.53061°N 99.82379°E / 13.53061; 99.82379
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายใต้
ชานชาลา3
การก่อสร้าง
รูปแบบสิ่งก่อสร้างระดับดิน
ระดับชานชาลา1
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสถานี4089

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ราชบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 10:30 สุราษฎร์ธานี 16.30
ธ251 ธนบุรี 13.05 15.49 ประจวบคีรีขันธ์ 19.20
ร171 กรุงเทพ 13:00 15.25 สุไหงโก-ลก 10:45
ดพ35 กรุงเทพ 14:45 16.43 บัตเตอร์เวอร์ธ 12:55 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ดพ37 กรุงเทพ 15.10 17.28 สุไหงโก-ลก 11.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 45
ดพ45 กรุงเทพ 15.10 17.28 ปาดังเบซาร์ 09.53
(GMT+8)
(ขบวนที่ 35 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 37
ร169 กรุงเทพ 15:35 18.18 ยะลา 11:20
ด83 กรุงเทพ 17.05 19.13 ตรัง 07.55
ธ351 ธนบุรี 18.25 20:30 ราชบุรี 20.30
ร173 กรุงเทพ 17.35 20.03 นครศรีธรรมราช 09.55
ร167 กรุงเทพ 18.20 20.36 กันตัง 11.20
ร177 ธนบุรี 19.15 20.57 หลังสวน 04.40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ด85 กรุงเทพ 19.30 21.40 นครศรีธรรมราช 10.55
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 00.42 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 00.42 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ราชบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 02.44 กรุงเทพ 05.10
ร168 กันตัง 12.40 03.06 กรุงเทพ 05.30
ดพ42 ยะลา 14.55 03.50 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 03.50 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 04.04 กรุงเทพ 06.30
ธ352 ราชบุรี 05.00 05.00 ธนบุรี 07.10
ด84 ตรัง 17.30 06.08 กรุงเทพ 08.45
ร170 ยะลา 12:10 06.25 กรุงเทพ 08:05
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 06.49 กรุงเทพ 09:15
ดพ38 สุไหงโก-ลก 14.20 07.49 กรุงเทพ 10.30 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 46
ดพ46 ปาดังเบซาร์ 18.00
(GMT+8)
07.49 กรุงเทพ 10.30 (ขบวนที่ 36 เดิม)
ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 38
ดพ36 บัตเตอร์เวอร์ธ 14:10 08.13 กรุงเทพ 10:05 ยกเลิกตั้งแต่
3 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.51 08.29 ธนบุรี 10.55
ธ254 หลังสวน 05:45 13.52 ธนบุรี 16:10
ธ262 หัวหิน 14.10 16.00 กรุงเทพ 19.00
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 17.41 กรุงเทพ 19.45
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

 • รหัส : 4089
 • ชื่อภาษาไทย : ราชบุรี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ratchaburi
 • ชื่อย่อภาษาไทย :
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
 • ชั้นสถานี : สถานีชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ :
 • พิกัดที่ตั้ง : 101+310
 • ที่อยู่ : ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 • นายสถานี : นายไพสาร กล่ำกล่อมจิตร์
 • ผู้ช่วยนายสถานี : นายณรงค์ศักดิ์ พูนผล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข