รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
รายชื่อสถานีรถไฟในประเทศไทย
(ดำเนินการโดย รฟท.)
  ย่านชานเมือง
(กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย/ลพบุรี)
  สายเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่)
  สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี/หนองคาย)
  สายใต้
(ชุมทางบางซื่อ/ธนบุรี - สุไหงโกลก)
  สายตะวันออก
(สามเหลี่ยมจิตรลดา - อรัญประเทศ/สัตหีบ)
  สายแม่กลอง
(วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และบ้านแหลม - แม่กลอง)
ดู · แก้ไข · พูดคุย

บทความต่อไปนี้เป็นรายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายใต้

รายชื่อสถานีรถไฟในเส้นทางสายใต้แก้ไข

รถเร็วจะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน

หมายเหตุ : ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี

กรุงเทพ (หัวลำโพง)—ชุมทางบางซื่อ—ชุมทางตลิ่งชัน (กท.—บซ.—ตช.)แก้ไข

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพ - ชุมทางบางซื่อ - ชุมทางตลิ่งชั่น
กรุงเทพ (หัวลําโพง) Bangkok 1001 0.00 กม. พิเศษ กท. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นทางรถไฟสายใต้ที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางสาม ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายตะวันออก

ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไปรถไฟสายเหนือที่เข้า-ออกจากสถานีนี้จะมีเฉพาะขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเท่านั้น

ยมราช Yommaraj 1002 2.17 กม. ป้ายหยุดรถ ยช. - - จิตลดา ดุสิต เดิมชื่อ"หอประแจกลยมราช"

มีทางแยกไปสายตะวันออกและสายแม่น้ำเป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขตทางคู่

ทุ่งพญาไท ราชเทวี
จิตรลดา Chit Lada 1003 3.29 กม. พิเศษ (เขตพระราชฐาน) จล. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ สวนจิตรลดา ดุสิต เดิมชื่อ"หอประแจกลจิตรลดา"

รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯ ได้เปิดใช้ “ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา

โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodhi Hospital 1232 3.46 กม. ป้ายหยุดรถ รธ. - - ทุ่งพญาไท ราชเทวี เปิดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีจิตรลดา
สามเสน Sam Sen 1004 4.80 กม. 1 สส. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ นครไชยศรี ดุสิต
สามเสนใน พญาไท
ชุมทางบางซื่อ Bang Sue Junction 1007 7.833 กม. 1 บซ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บางซื่อ บางซื่อ มีทางแยกไปสายใต้ ไปยังสถานีบางบำหรุ (บำ.) และมีทางแยกไปย่านสินค้าพหลโยธิน

ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เมื่อขบวนรถวิ่งทางเดิมจนถึงสถานีชุมทางบางซื่อ และจะวิ่งขึ้นทางยกระดับตรงบางซื่อ จอดระหว่างทางคือ บางบำหรุ / ตลิ่งชัน และไม่จอดที่หยุดรถบางซ่อน / สทล. 16+375 และ บางบำหรุ (เดิม)


กรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)—ชุมทางตลิ่งชัน (กภ.—ตช.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
กลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - บางบำหรุ - ชุมทางตลิ่งชัน
1 กลางกรุงเทพอภิวัฒน์

(สถานีกลางบางซื่อ)

Bang Sue Grand Station 1000 7.833 กม. พิเศษ กภ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (ETCS) บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร แขวงเดินรถกรุงเทพฯ เริ่มต้นทางรถไฟสายใต้ที่สถานีนี้ ที่ชานชาลาหมายเลข 7 และ 8
2 บางบำหรุ Bang Bamru 4005 17.94 กม. 1 บำ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ (ETCS) บางพลัด บางพลัด เมื่อออกจากสถานีกลางกรุงเทพฯ รถไฟจะวิ่งบนทางรถไฟฟ้า  สายนครวิถี  ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสถานีบางซ่อนต้องเปลี่ยนไปใช้  สายนครวิถี  ที่สถานีนี้แทน
3 ชุมทางตลิ่งชัน Taling Chan Junction 4004 22.13 กม. 1 ตช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ฉิมพลี ตลิ่งชัน ทางรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและทางรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรีมาบรรจบกันที่สถานีแห่งนี้

*จำนวนย่ายและชานชลาไม่รวมสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง

ธนบุรี–สุไหงโก-ลก (ธบ.-โล.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
ธนบุรี - สุไหงโก-ลก
ไม่นับว่าเป็นสถานีเพราะถูกยกเลิกไป

ไม่ใช่ทรัพย์ของรฟท.อีกต่อไป

ธนบุรี (เดิม) Thon Buri (Defunct) 4001 0.00 กม. 1 ธบ. - - ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ยกเลิกการใช้งานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เนื่องจากมอบพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลศิริราช[1] และเปลี่ยนให้สถานีบางกอกน้อยเป็นสถานีต้นทาง-ปลายทางของขบวนรถแทนสถานีธนบุรี

*ปัจจุบันเหลือแต่อาคารสถานี และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ของโรงพยาบาลศิริราช และมิใช่ทรัพย์สินของ รฟท. อีกต่อไป

-/1 ธนบุรี Thon Buri 4002 0.866 กม. 1 ธบ. หางปลา (ไม่ได้ใช้แล้ว) สายลวด มีสัญญาณเตือน แขวงเดินรถธนบุรี เดิมคือสถานี "บางกอกน้อย" โดยยุบเลิกชื่อสถานี,ชื่อภาษาอังกฤษ,ตัวย่อ และเลขรหัส และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานี "ธนบุรี" ในวันที่ 1 มกราคม 2547[2]

เริ่มต้นทางรถไฟสายใต้จากสถานีธนบุรีที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางเดี่ยว นอกจากนี้ในบางครั้งจะมีกองถ่ายละครโทรทัศน์จะมาถ่ายทำฉากละครโดยใช้รถจักรไอน้ำที่สถานีแห่งนี้ และเป็นต้นทางสำหรับขบวนรถพิเศษทดสอบรถจักรไอน้ำในบางครั้งทางโรงรถจักรธนบุรีจะส่งรถจักรไอน้ำเพื่อทำการทดสอบระบบต่างๆของรถจักรไอน้ำทุกคันไปจนถึงสถานีรถไฟวัดงิ้วราย จังหวัดนครปฐม ฝ่ายการช่างโยธา

 • นายตรวจทางธนบุรี (นตท.ธบ.)
-/2 จรัลสนิทวงศ์ Charan Sanitwong 4434 1.54 กม. ป้ายหยุดรถ รว. - - สามารถเดินทางต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) ที่สถานีบางขุนนท์ BL04
-/3 บางระมาด Bang Ramat 4003 4.29 กม. ที่หยุดรถ รม. - - ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
9/3 บางบำหรุ Bang Bamru - - 2 - - - บางพลัด บางพลัด
10/4 ชุมทางตลิ่งชัน Taling Chan Junction 4004 6.08 กม. 1 ตช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ทางรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและทางรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรีมาบรรจบกันที่สถานีแห่งนี้, เขตของแขวงตลิ่งชัน และแขวงฉิมพลี ใช้ทางรถไฟสายใต้แบ่งเขต ฝั่งสถานีอยู่ในเขตแขวงตลิ่งชัน

*ตั้งแต่สถานีนี้เป็นต้นไป ระยะทางจาก กท. ให้บวก 16.05 กม.

**จำนวนย่ายและชานชลาไม่รวมสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง

11/5 บ้านฉิมพลี Ban Chim Phli 4007 8.64 กม. ที่หยุดรถ ฉพ. - - ฉิมพลี
12/6 พุทธมณฑล สาย 2 Phuttamonthon Sai 2 4442 11.47 กม. ที่หยุดรถ ทล. - - ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
13/7 ศาลาธรรมสพน์ Sala Thammasop 4008 14.05 กม. 2 ทพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ สถานีสุดท้ายในเขตกรุงเทพมหานคร
14/8 ศาลายา Sala Ya 4009 19.06 กม. 1 ลย. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม เข้าเขตจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายการช่างโยธา

 • นายตรวจทางศาลายา (นตท.ลย.)
15/9 วัดสุวรรณ Wat Suwan 4010 23.46 กม. 2 สุ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ มหาสวัสดิ์
16/10 คลองมหาสวัสดิ์ Khlong Maha Sawat 4011 27.05 กม. ที่หยุดรถ มว. - - เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว , ยังคงอาคารสถานีไว้ดังเดิม
17/11 วัดงิ้วราย Wat Ngio Rai 4012 30.80 กม. 2 งร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ งิ้วราย นครชัยศรี เป็นปลายทางของขบวนรถพิเศษทดสอบรถจักรไอน้ำที่ทางโรงรถจักรธนบุรีส่งมาทดสอบในบางครั้งถึงสถานีแห่งนี้
18/12 นครชัยศรี Nakhon Chaisi 4013 35.13 กม. 2 รช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ วัดแค ฝ่ายการช่างโยธา
 • นายตรวจทางนครชัยศรี (นตท.รช.)
19/13 ท่าแฉลบ Tha Chalaep 4014 40.02 กม. 2 ฉล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ศีรษะทอง
20/14 ต้นสำโรง Ton Somrong 4015 44.70 กม. 2 โร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บ่อพลับ เมืองนครปฐม เดิมอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา[3] ต่อมาเมื่อมีการสร้างทางคู่ จึงย้ายมาสร้างใหม่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม ตำบลบ่อพลับ[4] อยู่บริเวณกรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายทองฑีฆายุ)
21/15 นครปฐม Nakhon Pathom 4016 48.12 กม. 1 คฐ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ พระปฐมเจดีย์ สุดเขตทางคู่ เริ่มทางเดี่ยว เป็นปลายทางของขบวนพิเศษทำเที่ยวรถจักรไอน้ำขบวนที่ 907 กรุงเทพ-นครปฐม และเป็นต้นทางของขบวนพิเศษทำเที่ยวรถจักรไอน้ำขบวนที่ 908 นครปฐม-กรุงเทพ ของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นสถานีสุดท้ายที่ควบคุมประแจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต่อจากนี้ใช้ระบบควบคุมด้วยเครื่องกลสายลวด, เริ่มต้นแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมพร

ฝ่ายการช่างโยธา

 • แขวงบำรุงทางนครปฐม
 • นายตรวจทางนครปฐม (นตท.คฐ.)
 • สารวัตรแขวงบำรุงทางนครปฐม (สบท.คฐ.)
 • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางนครปฐม (สบช.คฐ.)
 • พนักงานสถานที่นครปฐม (พสถ.คฐ.)
22/16 พระราชวังสนามจันทร์ Sanam Chandra Palace 4017 50.13 กม. ที่หยุดรถ สจ. - -
23/17 โพรงมะเดื่อ Phrong Maduea 4018 55.36 กม. 2 พด. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - โพรงมะเดื่อ สถานีสุดท้ายในเขตจังหวัดนครปฐม
24/18 คลองบางตาล Khlong Bang Tan 4019 58.97 กม. 2 บา. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี เข้าเขตจังหวัดราชบุรี
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก Nong Pla Duk Junction 4020 64.19 กม. 2 ปด. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ทางแยกไปเส้นทางสายสุพรรณบุรี และสายน้ำตก
26/20 บ้านโป่ง Ban Pong 4079 68.22 กม. 1 โป. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - ป้านโป่ง ฝ่ายการช่างโยธา
 • นายตรวจทางบ้านโป่ง (นตท.โป.)** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
27/21 นครชุมน์ Nakhom Chum 4081 73.69 กม. 3 นช. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก นครชุมน์
28/22 คลองตาคด Khlong Ta Khot 4082 77.29 กม. 3 ตค. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - คลองตาคต โพธาราม ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
29/23 โพธาราม Photharam 4083 81.80 กม. 1 พร. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก โพธาราม
30/24 เจ็ดเสมียน Chet Samian 4085 88.87 กม. 2 จม. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก เจ็ดเสมียน
31/25 บ้านกล้วย Ban Kluai 4087 94.64 กม. 3 าก. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ท่าราบ เมืองราชบุรี เป็นสถานีสุดท้ายในภาคกลางที่ควบคุมประแจด้วยเครื่องกลสายลวด ต่อจากนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าบังคับด้วยแผงสวิตช์

** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **

32/26 สะพานจุฬาลงกรณ์(สะพานราชบุรี) Chulalongkorn Bridge 4088 100.29 กม. ที่หยุดรถ จา. - - หน้าเมือง
33/27 ราชบุรี Ratchaburi 4089 101.31 กม. 1 รร. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - ฝ่ายการช่างโยธา
 • นายตรวจทางราชบุรี (นตท.รร.)
34/28 บ้านคูบัว Ban Khu Bua 4090 105.46 กม. 3 บบ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก คูบัว
35/29 บ่อตะคร้อ Bo Takhro 4091 111.20 กม. 3 บร. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - บ่อกระดาน ปากท่อ ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
36/30 บ้านป่าไก่ Ban Pa Kai 4092 114.50 กม. ที่หยุดรถ ไป.
- - ป่าไก่
37/31 ปากท่อ Pak Tho 4093 118.62 กม. 2 ปท. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ปากท่อ ฝ่ายการช่างโยธา
 • นายตรวจทางปากท่อ (นตท.ปท.)
38/32 ห้วยโรง Huai Rong 4094 122.77 กม. ที่หยุดรถ โง. - - วังมะนาว
39/33 บางเค็ม Bang Khem 4095 127.18 กม. 3 งเ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี เข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี อาคารสถานีอยู่ในเขตตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[5] ส่วนทางหลีกอยู่ในเขตตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีเขตตามประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเขาย้อย[6] และประกาศกำหนดเขตตำบลในอำเภออัมพวา พ.ศ. 2543[7]

** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **

40/34 เขาย้อย Khao Yoi 4097 133.77 กม. 3 เข. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - เขาย้อย อาคารสถานีอยู่เขตตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี[8] ส่วนเสาอาณัติสัญญาณและประแจทางเหนืออยู่เขตตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
41/35 หนองปลาไหล Nong Pla Lai 4098 139.44 กม. 3 ปล. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก หนองปลาไหล ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
42/36 บางจาก Bang Chak 4099 143.90 กม. 3 จก. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - บางจาก เมืองเพชรบุรี
43/37 เพชรบุรี Phetchaburi 4101 150.49 กม. 1 พบ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก คลองกระแชง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางเพชรบุรี (นตท.พบ.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี (สบท.พบ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี (สบช.พบ.)
44/38 เขาทโมน Khao Thamon 4104 160.32 กม. 3 โม. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - ดอนยาง เคยมีทางแยกเพื่อขนหินจากเขาทโมน ปัจจุบันเลิกการใช้งานแล้ว
45/39 หนองไม้เหลือง Nong Mai Lueang 4105 164.21 กม. 3 นม. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก หนองกระเจ็ด บ้านลาด อาคารสถานีอยู่ในเขตตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด[9] ส่วนด้านทางหลีกอยู่ในเขตตำบลดอนยางอำเภอเมืองเพชรบุรี
46/40 หนองจอก Nong Chok 4107 169.90 กม. 2 หจ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - หนองจอก ท่ายาง ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
47/41 หนองศาลา Nong Sala 4108 175.40 กม. 3 งา. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก หนองศาลา ชะอำ สถานีอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านสถานี ตำบลหนองศาลา[10]
48/42 ชะอำ Cha-am 4111 187.06 กม. 1 ชอ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ชะอำ ฝ่ายการช่างโยธา
 • นายตรวจทางบ้านชะอำ (นตท.ชอ.)
49/43 ห้วยทรายเหนือ Huai Sai Nuea 4114 197.86 กม. 3 ซน. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
50/44 ห้วยทรายใต้ Huai Sai Tai 4115 201.64 กม. 3 ซใ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก -
51/45 หัวหิน Hua Hin 4118 212.99 กม. 1 หห. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • กองบำรุงทางเขตหัวหิน
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (วบข.หห.)
  • วิศวกรโท (วศธ.)
  • พนักงานสถานที่หัวหิน (พสถ.หห.)
 • ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
  • พนักงานควบคุมการเดินรถแขวงหัวหิน (ผคร.หห.)
  • พนักงานเดินรถ7 (พคร.7)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน (สสญ.หห.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน (สสช.หห.)
  • นายตรวจสายหัวหิน (นตส.หห.)
52/46 หนองแก Nong Kae 4119 216.96 กม. 3 นอ. สถานีไม่มีทางสะดวก - หนองแก
53/47 สวนสนประดิพัทธ์ Suan Son Pradiphat 4120 221.03 กม. ป้ายหยุดรถ สป. - - -มีขบวนรถท่องเที่ยว 911/912 กท.- สป.- กท. หยุดรับ-ส่ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อยู่ใกล้กับหาดสวนสนประดิพันธ์และอุทยานราชภักดิ์

-ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกยกระดับเป็นสถานีรถไฟ โดยมีย่าน3ทาง

54/48 เขาเต่า Khao Tao 4121 225.04 กม. 3 ขต. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก
55/49 วังก์พง Wang Phong 4123 232.85 กม. 2 วพ. สถานีไม่มีทางสะดวก - วังก์พง ปราณบุรี

ศูนย์การทหารราบลงสถานีนี้

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางวังก์พง (สบท.วพ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางวังก์พง (สบช.วพ.)
56/50 ปราณบุรี Pran Buri 4124 235.85 กม. 1 ปน. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - ปราณบุรี
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางปราณบุรี (นตท.ปน.)
57/51 ห้วยขวาง Huai Khwang 4125 241.83 กม. ที่หยุดรถ ขว. - - ศิลาลอย สามร้อยยอด แขวงเดินรถชุมพร
58/52 หนองคาง Nong Khang 4126 246.94 กม. 3 อค. สถานีไม่มีทางสะดวก -
59/53 สามร้อยยอด Sam Roi Yot 4128 254.99 กม. 2 สย. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ไร่เก่า
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสามร้อยยอด (นตท.สย.)
60/54 สามกระทาย Sam Krathai 4130 261.15 กม. 3 สท. สถานีไม่มีทางสะดวก - สามกระทาย กุยบุรี เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525[11]
61/55 กุยบุรี Kui Buri 4133 271.33 กม. 2 กย. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - กุยเหนือ ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 6 บ้านท่าเผือก ตำบลกุยเหนือ[12] โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายใต้[13] แบ่งเขตกับตำบลกุยบุรี โดยพื้นที่บริเวณรางหลีกอยู่ในหมู่ 1 บ้านกุยบุรี ตำบลกุยบุรี
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางกุยบุรี (นตท.กย.)
62/56 บ่อนอก Bo Nok 4135 278.85 กม. 3 บน. สถานีไม่มีทางสะดวก - บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
63/57 ทุ่งมะเม่า Thung Mamao 4138 288.88 กม. 3 มเ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก - อ่าวน้อย เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525[11]
64/58 คั่นกระได Khan Kradai 4140 294.76 กม. 3 กด. สถานีไม่มีทางสะดวก -
65/59 ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan 4142 302.33 กม. 1 จข. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ประจวบคีรีขันธ์
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ (นตท.จข.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • นายตรวจสายประจวบคีรีขันธ์ (นตส.จข.)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • พนักงานตรวจรถประจวบคีรีขันธ์ (พตร.จข.)
66/60 หนองหิน Nong Hin 4144 310.37 กม. ที่หยุดรถ นห. - - คลองวาฬ
67/61 หว้ากอ Whagor 4145 313.42 กม. ที่หยุดรถ ห้. - -
68/62 วังด้วน Wang Duan 4146 318.22 กม. 3 วด. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ห้วยทราย เดิมเป็นที่หยุดรถ และยกฐานะเป็นสถานีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525[11]
69/63 ห้วยยาง Huai Yang 4149 329.07 กม. 2 หย. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ห้วยยาง ทับสะแก
70/64 ทุ่งประดู่ Thung Pradu 4152 338.60 กม. ที่หยุดรถ ทด. - - ทับสะแก
71/65 ทับสะแก Thap Sakae 4153 342.06 กม. 1 สก. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางทับสะแก (นตท.สก.)
72/66 ดอนทราย Don Sai 4154 347.00 กม. ที่หยุดรถ ดซ. - - นาหูกวาง
73/67 โคกตาหอม Khok Ta Hom 4156 353.04 กม. ที่หยุดรถ โห. - - อ่างทอง สถานีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง[14]

- ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกยกระดับเป็นสถานีรถไฟ โดยมีย่าน 4 ทาง

74/68 บ้านกรูด Ban Krut 4158 360.53 กม. 2 กร. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ธงชัย
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านกรูด (สบท.กร.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านกรูด (สบช.กร.)
  • พนักงานสถานที่บ้านกรูด (พสถ.กร.)
75/69 หนองมงคล Nong Mongkhon 4159 365.85 กม. ที่หยุดรถ หน. - -
76/70 นาผักขวง Na Phak Khuang 4161 371.04 กม. 3 ผข. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก กำเนิดนพคุณ
77/71 บางสะพานใหญ่ Bang Saphan Yai 4163 376.52 กม. 1 พญ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก -
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบางสะพานใหญ่ (นตท.พญ.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • นายตรวจสายประจวบคีรีขันธ์ (นตส.จข.)
78/72 หินกอง Hin Kong 4164 383.58 กม. ที่หยุดรถ หก. - - พงศ์ประศาสน์
79/73 ชะม่วง Cha Muang 4165 385.92 กม. 3 ชว. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก
80/74 บางสะพานน้อย Bang Saphan Noi 4167 392.66 กม. 2 พน. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก บางสะพาน บางสะพานน้อย
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบางสะพานน้อย (นตท.พน.)
81/75 ห้วยสัก Huai Sak 4169 399.92 กม. 2 ยส. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ทรายทอง
82/76 บ้านทรายทอง Ban Sai Thong 4170 404.30 กม. ที่หยุดรถ ซท. - -
83/77 เขาไชยราช Khao Chai Rat 4172 409.65 กม. 2 ขช. ไฟสีสามท่า คันโยก เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร เข้าเขตจังหวัดชุมพร
84/78 มาบอำมฤต Map Ammarit 4175 420.59 กม. 2 มร. ไฟสีสามท่า คันโยก ดอนยาง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางมาบอำมฤต (นตท.มร.)
85/79 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ Ban Sap Sombun 4177 427.66 กม. ที่หยุดรถ ซส. - - ชุมโค
86/80 คลองวังช้าง Khlong Wang Chang 4178 434.29 กม. 3 คช. ไฟสีสามท่า คันโยก
87/81 ปะทิว Pathio 4179 439.34 กม. 1 ะท. ไฟสีสามท่า คันโยก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางปะทิว (นตท.ะท.)
88/82 บ้านคอกม้า Ban Khok Ma 4181 447.46 กม. 3 คา. ไฟสีสามท่า คันโยก บางสน
89/83 สะพลี Saphli 4182 453.80 กม. 3 สี. ไฟสีสามท่า คันโยก สะพลี
90/84 หนองเนียน Nong Nian 4183 458.38 กม. ที่หยุดรถ งน. - - นาชะอัง เมืองชุมพร
91/85 นาชะอัง Na Cha-ang 4184 463.20 กม. 3 ชง. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก -
92/86 ชุมพร Chumphon 4186 468.53 กม. 1 ชพ. หลักเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก ไฟฟ้า-รีเลย์, คันโยก ท่าตะเภา สิ้นสุดแนวก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมพร,

เคยมีทางแยกไปสถานีรถไฟเขาฝาชี ของทางรถไฟสายคอคอดกระ ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว

93/87 แสงแดด Saeng Daet 4187 472.54 กม. 3 สด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ตากแดด
94/88 ทุ่งคา Thung Kha 4189 480.91 กม. 3 ทค. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ทุ่งคา
95/89 วิสัย Wisai 4191 489.97 กม. 3 ไส. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด วิสัยเหนือ
96/90 บ้านครน Ban Khron 4192 495.75 กม. ที่หยุดรถ คร. - - ครน สวี
97/91 สวี Sawi 4194 500.76 กม. 1 ะว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาโพธิ์
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสวี (นตท.ะว.)
98/92 เขาสวนทุเรียน Khao Suan Thurian 4196 508.51 กม. 3 ขร. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาสัก
99/93 เขาปีบ Khao Pip 4197 512.02 กม. ที่หยุดรถ ขป. - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
100/94 ปากตะโก Pak Tako 4199 516.81 กม. 2 ตก. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
101/95 ท่าทอง Tha Thong 4200 522.35 กม. ที่หยุดรถ ทอ. - - ตะโก
102/966 ควนหินมุ้ย Khuan Hin Mui 4201 526.08 กม. 3 มย. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาขา หลังสวน
103/97 หลังสวน Lang Suan 4203 533.30 กม. 1 งส. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หลังสวน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางหลังสวน (นตท.งส.)
104/98 คลองขนาน Khlong Khanan 4205 541.03 กม. 3 คข. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว บ้านควน
105/99 หัวมาด Hua Mat 4206 546.53 กม. ที่หยุดรถ มั. - - ทุ่งหลวง ละแม
106/100 ละแม Lamae 4208 553.70 กม. 2 แม หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ละแม
107/101 บ้านดวด Ban Duat 4210 560.14 กม. 3 ดว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สวนแตง
108/102 คันธุลี Khan Thuli 4212 566.37 กม. 3 คล. หางปลา มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี เข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
109/103 ดอนธูป Don Thup 4213 570.05 กม. 3 ดธ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
110/104 ท่าชนะ Tha Chana 4215 577.78 กม. 2 นะ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ท่าชนะ ตำบลท่าชนะและตำบลสมอทองใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายใต้เป็นแนวแบ่งเขตตำบล[15] อาคารสถานีท่าชนะอยู่ในเขตตำบลท่าชนะ ส่วนทางหลีกอยู่ในเขตตำบลสมอทอง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางท่าชนะ (นตท.นะ.)
111/105 บ้านเกาะมุกข์ Ban Ko Muk 4217 584.06 กม. ที่หยุดรถ ะม. - - ประสงค์
112/106 เขาพนมแบก Khao Phanom Baek 4218 588.40 กม. 3 ขบ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ป่าเว ไชยา
113/107 ไชยา Chaiya 4221 597.71 กม. 1 ชย. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ตลาดไชยา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางไชยา (นตท.ชย.)
114/108 ท่าฉาง Tha Chang 4224 610.53 กม. 2 ทฉ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เขาถ่าน ท่าฉาง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางท่าฉาง (นตท.ทฉ.)
115/109 คลองขุด Khlong Khut 4225 614.00 กม. ที่หยุดรถ ขด. - - ท่าฉาง เคยเป็นสถานีมาก่อน ปัจจุบันถูกลกดระดับลงเป็นที่หยุดรถ
116/110 คลองไทร Khlong Sai 4226 618.87 กม. 3 คไ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว คลองไทร
117/111 มะลวน Maluan 4227 623.92 กม. 2 ลว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว มะลวน พุนพิน
118/112 ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ Ban Thung Pho Junction 4229 631.00 กม. 2 ทโ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด พุนพิน แขวงเดินรถทุ่งสง ทางแยกไปสายคีรีรัฐนิคม
119/113 สุราษฎร์ธานี Surat Thani 4239 635.02 กม. 1 รท หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่าข้าม จากสถานีสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางต่อไปตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สะดวก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี (นตท.รท.)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรทุ่งสง หน่วย10 ที่สุราษฎร์ธานี (ช.สรจ.ทส.10ที่รท.)
  • พนักงานตรวจรถสุราษฎร์ธานี (พตร.รท.)
120/114 เขาหัวควาย Khao Hua Khwai 4241 641.51 กม. 3 ขค. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เขาหัวควาย
121/115 บ่อกรัง Bo Krang 4243 647.23 กม. ที่หยุดรถ กง. - - ท่าสะท้อน
122/116 เขาพลู Khao Phlu 4245 652.46 กม. 3 ขพ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
123/117 คลองยา Khlong Ya 4246 657.76 กม. ที่หยุดรถ ยา. - - ท่าเรือ บ้านนาเดิม
124/118 บ้านนา Ban Na 4247 662.34 กม. 2 นน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บ้านนา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบ้านนา (นตท.นน.)
125/119 ห้วยมุด Huai Mut 4249 669.68 กม. 3 มด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาสาร บ้านนาสาร เคยมีทางรถไฟแยกไปโรงผลิตไม้หมอน ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว
126/120 นาสาร Na San 4250 673.70 กม. 1 นส. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
127/121 คลองปราบ Khlong Prap 4252 679.90 กม. ที่หยุดรถ ปบ. - - คลองปราบ
128/122 พรุพี Phruphi 4253 684.03 กม. 2 พพ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว พรุพี
129/123 คลองสูญ Khlong Sun 4254 687.72 กม. ที่หยุดรถ - - ที่หยุดรถตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุพี หมู่ 5 บ้านห้วยล่วง[16]
130/124 บ้านส้อง Ban Song 4255 692.73 กม. 1 สอ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บ้านส้อง เวียงสระ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านส้อง (สบท.สอ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านส้อง (สบช.สอ.)
  • นายตรวจทางบ้านส้อง (นตท.สอ.)
  • พนักงานสถานที่บ้านส้อง (พสถ.สอ.)
131/125 บ้านพรุกระแชง Ban Phru Krachaeng 4257 699.78 กม. 3 แช. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
132/126 ห้วยปริก Huai Prik 4258 704.61 กม. 3 หป. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช เข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
133/127 กระเบียด Krabiat 4259 709.87 กม. 3 เบ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว กะเปียด
134/128 ทานพอ Tranpho 4261 716.66 กม. 2 ทา. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ไม้เรียง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางทานพอ (นตท.ทา.)
135/129 ฉวาง Chawang 4262 722.41 กม. 2 ฉว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ฉวาง
136/130 คลองจันดี Khlong Chan Di 4264 727.95 กม. 1 จด. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด จันดี มีคิวรถสองแถวเข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
137/131 พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ Pho Than Klai Wachasit 4265 729.00 กม. ที่หยุดรถ วจ. - - หลักช้าง ช้างกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาสักการะองค์พระเจดีย์และสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช การรถไฟฯ จึงเปิดใช้ “ที่หยุดรถพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์” ระหว่างสถานีคลองจันดี - หลักช้าง โดยมีขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
138/132 หลักช้าง Lak Chang 4266 734.71 กม. 3 หช. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
139/133 คลองกุย Khlong Kui 4267 738.98 กม. ที่หยุดรถ อก. - - ช้างกลาง ที่หยุดรถตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านคลองกุย ตำบลช้างกลาง[17]
140/134 นาบอน Na Bon 4268 743.01 กม. 2 าอ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด นาบอน นาบอน
141/135 คลองจัง Khlong Chang 4269 747.03 กม. 3 คจ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
142/136 บ้านเกาะปริง Ban Ko Pring 4433 751.03 กม. ที่หยุดรถ ะป. - - หนองหงส์ ทุ่งสง
143/137 ชุมทางทุ่งสง Thung Song Junction 4270 757.08 กม. 1 ทส. ไฟสีสองท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ปากแพรก ทางแยกไปสายกันตัง
 • ฝ่ายการช่างกล
  • สารวัตรรถจักแขวงทุ่งสง (สรจ.ทส.)
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง (วบข.ทส.)
  • วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง (วศธ.ทส.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง (สบท.ทส.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง (สบช.ทส.)
  • นายตรวจทางทุ่งสง (นตท.ทส.)
  • พนักงานสถานที่ทุ่งสง (พสถ.ทส.)
144/138 ใสใหญ่ Sai Yai 4295 762.00 กม. 3 สใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ถ้ำใหญ่
145/139 ช่องเขา Chong Khao 4297 767.78 กม. 3 ชข. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สถานีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 3 บ้านจำปา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง[18][19] ส่วนอุโมงค์รถไฟช่องเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 8 บ้านต้นกอ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์[20]
- เข้าอุโมงค์ช่องเขา ยาว 335.90 เมตร กม.ที่ 769.82-770.05
146/140 ร่อนพิบูลย์ Ron Phibun 4299 776.33 กม. 2 รบ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางร่อนพิบูลย์ (นตท.รบ.)
147/141 ชุมทางเขาชุมทอง Khao Chum Thong Junction 4300 781.01 กม. 3 ชท. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ควนเกย ทางแยกไปสายนครศรีธรรมราช
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง (สบท.ชท.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง (สบช.ชท.)
  • นายตรวจทางเขาชุมทอง (นตท.ชท.)
  • พนักงานสถานที่เขาชุมทอง (พสถ.ชท.)
148/142 ควนหนองคว้า Khuan Nong Khwa 4310 789.38 กม. 3 คว. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
149/143 บ้านตูล Ban Tun 4311 794.94 กม. 3 ตน. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บ้านตูล ชะอวด
150/144 บ้านทุ่งค่าย ฺBan Tung Khai 4313 802.85 กม. ที่หยุดรถ น่. - - ชะอวด
151/145 ชะอวด Cha-uat 4315 806.06 กม. 2 ชด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด เคยมีทางแยกไปริมคลองท่าเสม็ด (ยกเลิกใช้งาน) เดิมชื่อสถานีท่าเสม็ด
152/146 หนองจิก Nong Jik 4316 810.69 กม. ป้ายหยุดรถ อจ. - - นางหลง
153/147 บ้านนางหลง Ban Nang Long 4317 813.47 กม. 3 นล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
154/148 บ้านตรอกแค Ban Trok Kea 4435 816.35 กม. ป้ายหยุดรถ คั. - - ขอดหาด
155/149 บ้านขอนหาด Ban Khon Hat 4318 818.95 กม. 3 ขห. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
156/150 แหลมโตนด Laem Tanot 4319 824.06 กม. 2 โน. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง เข้าเขตจังหวัดพัทลุง
157/151 บ้านสุนทรา Ban Suntara 4320 828.03 กม. ที่หยุดรถ สท. - - ปันแต
158/152 ปากคลอง Pak Khlong 4321 833.11 กม. 2 ปค. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด มะกอกเหนือ
159/153 บ้านมะกอกใต้ Ban Makok Tai 4323 837.05 กม. ที่หยุดรถ บใ. - -
160/154 ชัยบุรี Chai Buri 4324 839.97 กม. ที่หยุดรถ ไช. - - ชัยบุรี เมืองพัทลุง
161/155 พัทลุง Phattalung 4325 846.01 กม. 1 พท. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด คูหาสวรรค์ แขวงเดินรถหาดใหญ่
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางพัทลุง (นตท.พท.)
162/156 นาปรือ Na Pru 4326 849.07 กม. ที่หยุดรถ ปร. - - ควนมะพร้าว
163/157 บ้านค่ายไทย Ban Khai Thai 4327 853.19 กม. ป้ายหยุดรถ ทย. - - ตำนาน
164/158 บ้านต้นโดน Ban Ton Don 4328 856.28 กม. 3 บโ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ควนขนุน เขาชัยสน ตัวสถานีตั้งอยู่ในเขตหมู่ 4 บ้านควนยาน, บ้านแหลมทอง ตำบลควนขนุน[21][22] โดยใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายใต้ แบ่งเขตกับตำบลหานโพธิ์ โดยพื้นที่บริเวณรางหลีกอยู่ในหมู่ 3 บ้านต้นโดน ตำบลหานโพธิ์
165/159 บ้านห้วยแตน Ban Huai Tan 4329 859.25 กม. ป้ายหยุดรถ ยแ. - - หานโพธิ์
166/160 เขาชัยสน Khao Chaison 4330 865.01 กม. 2 เช. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เขาชัยสน
167/161 บางแก้ว Bang Kaeo 4331 870.17 กม. 2 แก. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่ามะเดื่อ บางแก้ว
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบางแก้ว (นตท.แก.)
168/162 ควนพระ Khuan Phra 4333 876.50 กม. ที่หยุดรถ คะ. - - ฝาละมี ปากพะยูน
169/163 ควนเคี่ยม Khuan Khiam 4334 881.15 กม. 3 คเ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
170/164 หารกง Han Kong 4335 885.35 กม. ป้ายหยุดรถ ฮก. - -
171/165 หารเทา Hanthao 4336 888.68 กม. 2 หท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว หารเทา
172/166 วัดควนเผยอ Wat Khuan Phayoe 4337 893.49 กม. ป้ายหยุดรถ วผ. - - ดอนประดู่
173/167 โคกทราย Khok Sai 4338 896.24 กม. 3 โท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ดอนทราย
174/168 ควนเนียง Khuan Niang 4340 902.97 กม. 2 เน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา เข้าเขตจังหวัดสงขลา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางควนเนียง (นตท.เน.)
175/169 บ้านเกาะใหญ่ Ban Ko Yai 4342 909.50 กม. 3 กใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บางเหรียง
176/170 บางกล่ำ Bang Klam 4344 917.02 กม. 2 บล. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บางกล่ำ บางกล่ำ
177/171 บ้านดินลาน Ban Din Lan 4345 921.84 กม. 3 ดล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่าช้าง
178/172 ชุมทางหาดใหญ่ Hat Yai Junction 4347 928.58 กม. 1 หใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก ไฟฟ้า-รีเลย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ สามารถเดินทางต่อไปตัวจังหวัดสงขลาได้สะดวก

- เป็นสถานีแห่งเดียวในภาคใต้ตอนล่างที่ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดตู้ควบคุมพร้อมเครื่องทางสะดวก (รีเลย์) -ทางแยกไปสายสงขลา (ยุบเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521) และสายปาดังเบซาร์

- เดิมสถานีรถไฟอู่ตะเภา เป็นสถานีชุมทางรถไฟเดิมในเส้นทางสายสงขลา ก่อนย้านมาสถานีรถไฟหาดใหญ่ในปัจจุบัน

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่ (สบน.หใ.)
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ (วบข.หใ.)
  • วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง (วศธ.หใ.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางหาดใหญ่ (สบท.หใ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางหาดใหญ่ (สบช.หใ.)
  • นายตรวจทางหาดใหญ่ (นตท.หใ.)
  • พนักงานสถานที่หาดใหญ่ (พสถ.หใ.)
179/173 นาม่วง Na Muang 4377 940.26 กม. 2 มง. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาหม่อม นาหม่อม
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางนาม่วง (นตท.มง.)
180/174 วัดควนมีด Wat Khuan Mit 4381 953.75 กม. 3 วม. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว คลองเปียะ จะนะ
181/175 จะนะ Chana 4384 964.50 กม. 2 จน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว บ้านนา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางจะนะ (นตท.จน.)
182/176 ท่าแมงลัก Tha Maenglak 4386 972.10 กม. 3 งก. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สะกอม เทพา
183/177 เกาะสะบ้า Ko Saba 4388 980.79 กม. 2 กส. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เกาะสะบ้า
184/178 เทพา Thepha 4391 991.99 กม. 2 เท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เทพา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเทพา (สบท.เท.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเทพา (สบช.เท.)
  • พนักงานสถานที่เทพา (พสถ.เท.)
185/179 ตาแปด Ta Paet 4393 999.91 กม. 3 ตป. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ท่าม่วง
186/180 บ้านนิคม Ban Nikhom 4394 1003.27 กม. ที่หยุดรถ นิ. - - โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี เข้าเขตจังหวัดปัตตานี
187/181 ปัตตานี (โคกโพธิ์) Pattani (Khok Pho) 4395 1009.21 กม. 1 นี. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว จากสถานีปัตตานี (โคกโพธิ์) สามารถเดินทางต่อไปตัวจังหวัดปัตตานีได้สะดวก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางปัตตานี (นตท.นี.)
188/182 นาประดู่ Na Pradu 4397 1016.73 กม. 2 าด. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด นาประดู่ เดิมเป็นสถานีรถไฟประจำมณฑลปัตตานี[23] เนื่องจากตัวเมืองปัตตานีมีถนนชั้นดีจากนาประดู่เข้าปัตตานีเพียง 30 กิโลเมตรโดยสะดวกอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสร้างทางรถไฟเข้าตัวเมืองดังเช่นจังหวัดอื่น ๆ
189/183 วัดช้างให้ Wat Chang Hai 4437 1020.09 กม. 2 ชห. - - ควนโนรี
190/184 ป่าไร่ Pa Rai 4398 1021.29 กม. ที่หยุดรถ ปไ. - - ทุ่งพลา เดิมเป็นสถานี หลังได้เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบลอบวางเพลิงเผาสถานี ทำให้สถานีถูกลดระดับลงมาเป็นที่หยุดรถ
191/185 คลองทราย Khlong Sai 4399 1026.07 กม. 3 คซ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด แม่ลาน แม่ลาน
192/186 ตาเซะ Tase 4400 1031.59 กม. 3 ตซ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา เข้าเขตจังหวัดยะลา
194/188 ยะลา Yala 4402 1038.74 กม. 1 ยล. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สะเตง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางยะลา (นตท.ยล.)
195/189 ไม้แก่น Mai Kaen 4405 1048.80 กม. 3 ไม. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด วังพญา รามัน
196/190 บ้านปาแค Ban Patae 4406 1051.95 กม. ที่หยุดรถ ตแ. - - กอตอตือร๊ะ
197/191 รามัน Raman 4408 1056.82 กม. 2 รั. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด กายูบอเกาะ
198/192 บาลอ Balo 4409 1061.70 กม. 3 าล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บาลอ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบาลอ (นตท.าล.)
199/193 รือเสาะ Ruso 4411 1071.19 กม. 2 สะ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส เข้าเขตจังหวัดนราธิวาส

ตำบลรือเสาะและตำบลรือเสาะออกใช้กึ่งกลางของทางรถไฟสายใต้เป็นแนวแบ่งเขตตำบล[24] อาคารสถานีรือเสาะอยู่ในเขตตำบลรือเสาะ ส่วนทางหลีกอยู่ในเขตตำบลรือเสาะออก

200/194 สะโลว์บูกิ๊ตยือแร Salo Bukit Yuaerae 4412 1075.98 กม. ที่หยุดรถ ยื - -
201/195 ลาโละ Lalo 4414 1081.77 กม. 3 ลล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ลาโละ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางลาโละ (นตท.ลล.)
202/196 มะรือโบ Marubo 4416 1089.46 กม. 2 โบ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด มะรือโบตก ระแงะ
203/197 กะแด๊ะ Kadae 4417 1093.96 กม. ที่หยุดรถ กแ. - - เฉลิม
204/198 ตันหยงมัส Tanyong Mat 4419 1099.50 กม. 1 ยม. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ตันหยงมัส จากสถานีตันหยงมัสสามารถเดินทางต่อไปตัวจังหวัดนราธิวาสได้สะดวก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส (สบท.ยม.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส (สบช.ยม.)
  • นายตรวจทางตันหยงมัส (นตท.ยม.)
  • พนักงานสถานที่ตันหยงมัส (พสถ.ยม.)
205/199 ป่าไผ่ Pa Phai 4421 1105.44 กม. 3 ปผ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ตันหยงลิมอ
206/200 เจาะไอร้อง Cho Ai Rang 4423 1111.15 กม. 2 จอ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด จวบ เจาะไอร้อง
207/201 บูกิต Bukit 4424 1115.83 กม. 3 บู. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บูกิต
208/202 ไอสะเตีย Ai Satia 4425 1119.62 กม. ที่หยุดรถ ไอ. - - เดิมเป็นสถานี หลังได้เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบ ทำให้สถานีฯลดระดับลงมาเป็นที่หยุดรถ
209/203 โต๊ะเด็ง To Deng 4427 1125.65 กม. 3 ตด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี
210/204 สุไหงปาดี Sungai Padi 4428 1130.10 กม. 1 งด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ปะลุรู
211/205 โคกสยา Khok Saya 4430 1137.14 กม. ที่หยุดรถ โย. - - เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515[25]
212/206 สุไหงโก-ลก Sungai Golok 4432 1142.99 กม. 1 โล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสุไหงโกลก (นตท.โล.)
ชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย กม. 1144.00
- รันเตาปันจัง Rantau Panjang - 1144.50 กม. - - คันโยก รันเตาปันจัง เยอลี​หรือ​ อ. ปาเสร์มัส รัฐกลันตัน(ประเทศมาเลเซีย) เคยเป็นสถานีรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย แต่ในปัจจุบันการเชื่อมต่อไปถูกยกเลิก และใช้ชายแดนที่ปาดังเบซาร์แทน ในอนาคตมีแผนจะฟื้นฟูทางรถไฟ สายสุไหงโกลก-รันเตาปันจัง-ปาซีร์มัซ กลับมาอีกครั้ง

ชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี (ปด.-สพ.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก Nong Pla Duk Junction 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี แขวงเดินรถธนบุรี แยกไปสายใต้ กับสายน้ำตก
26/20 ทุ่งบัว Thung Bua 4026 87.86 กม. ที่หยุดรถ วบ. - - รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม เข้าเขตจังหวัดนครปฐม
27/21 โรงเรียนการบิน Flying Training School 4028 96.46 กม. ที่หยุดรถ ริ. - - กระตีบ เปิดเมื่อ 12 ธันวาคม 2531 เป็นป้ายหยุดรถสุดท้ายในเขตจังหวัดนครปฐม
28/22 ศรีสำราญ Sri Samran 4033 113.30 กม. ที่หยุดรถ สญ. - - ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี,ลงที่นี่สามารถไปอำเภอสองพี่น้องได้สะดวก
29/23 ดอนทอง Don Thong 4036 122.31 กม. ที่หยุดรถ ดถ. - - วัดโบสถ์ บางปลาม้า
30/24 สุพรรณบุรี Suphan Buri 4042 141.60 กม. 2 สพ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สถานีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นสถานีเพียงแห่งเดียวของทางสายนี้
31/25 มาลัยแมน Ma Lai Maen - 142.66 กม. ที่หยุดรถ - - - เปิดเมื่อ 5 มกราคม 2539 เป็นจุดสิ้นสุดทางรถไฟสายสุพรรณบุรี


ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก (ปด.-าต.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก Nong Pla Duk Junction 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี แขวงเดินรถธนบุรี สถานีชุมทางแยกไปสายใต้ กับสายสุพรรณบุรี เป็นสถานีเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2[26]
26/20 ถนนทรงพล Thanon Songpol 4043 67.90 กม. ป้ายหยุดรถ ซง. - - บ้านโป่ง
27/21 สระโกสินารายณ์ Sa Kosi Narai 4044 73.65 กม. 3 สโ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ท่าผา เดิมชื่อสถานี "บ้านโป่งใหม่" ย้ายมาจากที่ตั้งเดิม มาตั้งที่ใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512[27] ใช้อาคารสถานีที่ย้ายมาจากสถานีท่าม่วง และใช้ชื่อเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อสถานี "สระโกสินารายณ์" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2513

**เคยมีทางแยกไปทางโรงกระดาษบ้านโป่ง ปัจจุบันยังมีสะพานข้ามคลองสภาพดีให้เห็น

28/22 ลูกแก Luk Kae 4045 77.43 กม. 3 ลแ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี เข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรี
28/23 ท่าเรือน้อย Tha Rua Noi 4048 89.77 กม. 2 ทน. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ท่าเรือ ฝ่ายการช่างโยธา
 • ที่ทำการนายตรวจทางท่าเรือน้อย (นตท.ทน.)
28/24 หนองเสือ Nong Sua 4050 96.68 กม. ทีหยุดรถ บส. - - วังศาลา ท่าม่วง เปิดเป็นที่หยุดรถในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2502[28]
29/25 ท่าม่วง Tha Muang 4051 100.34 กม. 3 าม. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก วังขนาย เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504[29] ปัจจุบันเป็นลานกองคอนเทนเนอร์ (CY) บนเส้นทางสายตะวันตก

**ปัจจุบันมีการสร้างอาคารสถานี พร้อมระบบทางสะดวก และอาณัติสัญญาณเขตสถานี

**ปัจจุบันมีฐานะเป็นสถานีรถไฟ เปิดใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นสถานีรถไฟลำดับที่ 441 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.[30] มีทางหลีก 499.70 เมตร ทางตัน 490.80 เมตร และเดินรถโดยระเบียบตอนสมบูรณ์ ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย-ท่าม่วง และท่าม่วง-กาญจนบุรี

ท่าม่วง
30/26 ทุ่งทอง Thung Thong 4052 102.71 กม. ที่หยุดรถ ทุ. - -
31/27 ปากแพรก Pak Phraek 4055 114.36 กม. ที่หยุดรถ ปแ. - - ท่าล้อ
32/28 กาญจนบุรี Kanchanaburi 4057 117.04 กม. 1 กญ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี

สถานีรถไฟประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา

 • สารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี (สบท.กญ)
 • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี (สบช.กญ.)
 • นายตรวจทางกาญจนบุรี (นตท.กญ.)
 • พนักงานสถานที่กาญจนบุรี (พสถ.กญ.)
33/29 สะพานแควใหญ่ Saphan Kwae Yai 4058 120.26 กม. ป้ายหยุดรถ แค. - - ทางตะวันตกของสถานีมีสะพานข้ามแควใหญ่ ความยาว 322.90 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งเอกลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีในเส้นทางรถไฟสายนี้ และเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพ
34/30 เขาปูน Khao Pun 4059 124.55 กม. ที่หยุดรถ เป. - - ท่ามะขาม เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511[31]
35/31 วังลาน Wang Lan 4061 132.70 กม. ที่หยุดรถ วน. - - หนองหญ้า เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2519[32]
36/32 นากาญจน์ Na Kan 4062 136.46 กม. ที่หยุดรถ นญ. - - วังเย็น เปิดเป็นที่หยุดรถในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2514[33]
37/33 วังเย็น Wang Yen 4063 140.15 กม. 3 วย. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก เดิมชื่อสถานี "ท่าโป่ง" และเปลี่ยนชื่อเป็น "วังเย็น" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2501[34]
38/34 วังตะเคียน Wang Takhian 4064 144.80 กม. ที่หยุดรถ วเ. - - เปิดเป็นที่หยุดรถในวันที่ 10 ตุลาคม 2501[35] ต่อมาได้ยกฐานะเป็นสถานีในวันที่ 13 มิถุนายน 2511[36] และยุบเป็นที่หยุดรถอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520[37]
39/35 โป่งเสี้ยว Pong Sieo 4065 148.17 กม. ป้ายหยุดรถ ปเ. - -
40/36 บ้านเก่า Ban Kao 4066 151.95 กม. ที่หยุดรถ าน. - - บ้านเก่า เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520[38]
41/37 ท่าตาเสือ Tha Ta Sua 4067 156.80 กม. ที่หยุดรถ ตส. - - สิงห์ ไทรโยค เปิดเป็นที่หยุดรถในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2514[33]
42/38 ท่ากิเลน Tha Kilen 4069 161.95 กม. 3 กน. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก สามารถเดินทางต่อไปยังอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้ที่สถานีรถไฟแห่งนี้

ฝ่ายการช่างโยธา

 • ที่ทำการนายตรวจทางท่ากิเลน (นตท.กน.)
43/39 วังสิงห์ Wang Sing 4070 167.03 กม. ที่หยุดรถ วห. - - เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2508[39]
44/40 ลุ่มสุ่ม Lumsum 4071 172.35 กม. ที่หยุดรถ ลุ. - - ลุ่มสุ่ม เดิมมีฐานะเป็นสถานีชื่อ "อ้ายหิต" และเปลี่ยนชื่อเป็น "ลุ่มสุ่ม" ในวันที่ 12 มีนาคม 2500[40] และยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520[37]
เข้าสะพานถ้ำกระแซ ตัวสะพานทำจากไม้ ยาว 450.06 เมตร การเดินรถต้องเบาทางที่ 10 กม./ชม.
45-47/41-43 ถ้ำกระแซ Tham Krasae 4072 173.87 กม. ป้ายหยุดรถ แซ. - - ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี ประกอบด้วยที่หยุดรถ 3 แห่ง
 1. ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ 1 (สวนไทรโยค และตัวสถานีเก่า)
 2. ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ 2 (สะพานถ้ำกระแซ)
 3. ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ 3 (ย่านร้านค้า และตัวสถานีใหม่)
48/44 วังโพ Wang Pho 4073 178.10 กม. 3 วง. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก สถานีอยู่ในเขตย่านอำเภอและเขตศูนย์ราชการของอำเภอไทรโยค

ฝ่ายการช่างโยธา

 • ที่ทำการนายตรวจทางวังโพ (นตท.วง.)
49/45 เกาะมหามงคล Goa Maha Mongkol 4074 183.66 กม. ป้ายหยุดรถ กม. - - ท่าเสา เป็นที่หยุดรถที่ตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2532[41]
50/46 ช่องแคบ Chong Khaep 4075 185.35 กม. ที่หยุดรถ อบ. - - เปิดเป็นที่หยุดรถในวันที่ 1 กรกฎาคม 2501[42]
51/47 วังใหญ่ Wang Yai 4076 188.90 กม. ที่หยุดรถ วใ. - - เปิดเป็นสถานีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2501[43] และยุบเป็นที่หยุดรถในภายหลัง
52/48 บ้านพุพง Ban Phu Phong 4436 191.25 กม. ป้ายหยุดรถ พุ. - -
53/49 น้ำตก Nam Tok 4077 194.24 กม. 2 าต. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก เดิมชื่อสถานี "ท่าเสา" เปลี่ยนชื่อเป็นสถานี "น้ำตก" ในวันที่ 8 เมษายน 2496[44][45]

**ปัจจุบันมีการเปิดการเดินรถ (ยกเว้นรถไฟนำเที่ยว) มาถึงแค่สถานีนี้

54/50 น้ำตกไทรโยคน้อย Nam Tok Sai Yok Noi - 194.84 กม. ป้ายหยุดรถ - - - -เป็นป้ายหยุดรถที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

-เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายตะวันตก

-มีขบวนรถท่องเที่ยว 909/910 กท.- าต.(ไทรโยค)- กท. หยุดรับ-ส่ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อยู่ใกล้กับนำตกไทรโยคน้อย

ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม (ทโ.-รค.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม
118/112 ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ Ban Thung Pho Junction 4229 631.00 กม. 2 ทโ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี แขวงเดินรถทุ่งสง
119/113 บ้านดอนรัก Ban Don Rak 4230 634.35 กม. ที่หยุดรถ รก. - - หนองไทร
120/114 บ้านทุ่งหลวง Ban Thung Luang 4232 640.75 กม. ที่หยุดรถ าว. - - น้ำรอบ
121/115 บ้านขนาย Ban Khanai 4233 644.55 กม. ที่หยุดรถ าย. - - บางงอน เปิดเป็นสถานีในวันที่ 13 เมษายน 2499[46] และยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520[47]
122/116 บ้านดอนเรียบ Ban Don Riap 4234 649.35 กม. ที่หยุดรถ ดเ. - -
123/117 คลองยัน Khlong Yan 4235 652.60 กม. ที่หยุดรถ คอ. - - ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม เปิดเป็นสถานีในวันที่ 13 เมษายน 2499[46] และยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520[48]
124/118 เขาหลุง Khao Lung 4236 655.58 กม. ที่หยุดรถ ขุ. - - บ้านยาง
125/119 บ้านยาง Ban Yang 4237 658.00 กม. ที่หยุดรถ ง้ - - ท่าขนอน
126/120 คีรีรัฐนิคม Khiri Ratthanikhom 4238 662.00 กม. 2 รค. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางคีรีรัฐนิคม (นตท.รค)

ชุมทางทุ่งสง - กันตัง (ทส.-กต.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางทุ่งสง - กันตัง
143/137 ชุมทางทุ่งสง Thung Song Junction 4270 757.08 กม. 1 ทส. ไฟสีสองท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช แขวงเดินรถทุ่งสง
144/138 ที่วัง Thi Wang 4272 765.57 กม. 3 ทว. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ที่วัง
146/140 กะปาง Kapang 4275 776.33 กม. ที่หยุดรถ กป. - - คลองปาง รัษฎา ตรัง เคยเป็นสถานี ประกาศเป็นที่หยุดรถชั่วคราวในวันที่ 7 ธันวาคม 2524 เนื่องจากอาคารสถานีถูกกลุ่มผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์เผาทำลาย และยุบเป็นที่หยุดรถถาวรเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2525
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางที่วัง ตั้งอยู่ที่กะปาง (นตท.ทว.)
150/144 ห้วยยอด Huai Yot 4281 800.82 กม. 2 ยอ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ห้วยยอด ห้วยยอด เข้าเขตจังหวัดตรัง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางห้วยยอด (นตท.ยอ.)
154/148 ตรัง Trang 4289 829.28 กม. 1 ตร. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ทับเที่ยง เมืองตรัง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางตรัง (นตท.ตร.)
158/152 กันตัง Kantang 4294 850.08 กม. 2 กต. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก กันตัง กันตัง

ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช (ชท.-ธำ.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช
147/141 ชุมทางเขาชุมทอง Khao Chum Thong Junction 4300 781.01 กม. 2 ชท. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช แขวงเดินรถทุ่งสง
148/142 บ้านเกยเชน Ban Koei Chen 4301 786.15 กม. ที่หยุดรถ กซ. - - ร่อนพิบูลย์
149/143 บ้านทุ่งหล่อ Ban Thung Lo 4302 790.59 กม. 3 ลอ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
150/145 โคกคราม Khok Khram 4303 794.67 กม. 3 คค. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก เสาธง ร่อนพิบูลย์
151/146 บ้านห้วยยูง Ban Huai Yoong 4304 798.72 กม. ป้ายหยุดรถ ยู. - - ท้ายสำเภา พระพรหม
152/147 บ้านท่าช้าง Ban Tha Chang 4305 803.40 กม. ที่หยุดรถ บช. - - นาพรุ เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515[49]
153/148 วังวัว Wang Wua 4306 806.35 กม. ที่หยุดรถ วว. - - นาสาร เคยเป็นสถานีรถไฟมาก่อน ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
154/149 มะม่วงสองต้น Mamuang Son Ton 4307 810.88 กม. ที่หยุดรถ สต. - - มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2519[50]
155/150 นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat 4308 816.02 กม. 1 ธำ. หางปลา ไม่มีสัญญาณออกและสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ท่าวัง จุดสิ้นสุดทางรถไฟในอดีตนั้นไกลกว่าปัจจุบันและมีการทำรางจากอาคารสินค้ามาบรรจบรางประธาน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางนครศรีธรรมราช (นตท.ธำ.)

ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (หใ.-ปซ.)แก้ไข

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง แขวงเดินรถ หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
178/172 ชุมทางหาดใหญ่ Hat Yai Junction 4347 928.58 กม. 1 หใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก ไฟฟ้า-รีเลย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา แขวงเดินรถหาดใหญ่
179/173 คลองแงะ Khlong Ngae 4368 952.64 กม. 2 คง. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด พังลา สะเดา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางคลองแงะ (นตท.คง.)
180/174 ปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) Pa dang Besar (Thai) - 972.90 กม. 3 ปซ.2 ไฟสีสามท่า - ปาดังเบซาร์ -เป็นสถานีสุดท้ายในฝั่งประเทศไทยก่อนที่จะไปฝั่งมาเลเซีย

-เป็นสถานีรถไฟที่สร้างสำหรับคนที่อยู่อาศัยฝั่งไทยติดชายแดน

ชายแดน ไทย/มาเลเซีย Thailand/Malaysia Border กม.ที่ 973.56
181/175 ปาดังเบซาร์ Padang Besar 4374 973.84 กม. 1 ปซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส(ประเทศมาเลเซีย) -เป็นสถานีรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย

-มีขบวนรถด่วนพิเศษ 45/46 กท.-ปซ.-กท. และรถชานเมือง 947/948/949/950 หใ.-ปซ.-หใ. รับส่งผู้โดยสารข้ามชายแดนทุกวัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ด้วยการรถไฟฯ จะต้องเตรียมมอบพื้นที่สถานีธนบุรีให้กับโรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2546 จึงจำเป็นจะต้องยุบเลิกสถานีธนบุรี และงดเดินขบวนรถจากสถานีบางกอกน้อย-ธนบุรีทุกขบวน". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546
 2. "ด้วยการรถไฟฯ ได้อนุมัติให้ยุบเลิกชื่อสถานี "บางกอกน้อย" และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานี "ธนบุรี" เพื่อความเหมาะสม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (37 ง): 1132–1133. วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2506
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (110 ก): 6–9. วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
 5. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (75 ง): (ฉบับพิเศษ) 61-62. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (100 ง): 49–76. วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2543
 8. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 9. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 10. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 11. 11.0 11.1 11.2 "ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 เนื่องจากมีความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ตั้งสถานีขึ้นในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
 12. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 15 ง): 1–17. วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540
 14. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎ์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 117 ง): 104–121. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540
 16. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 17. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 18. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 19. "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากแพรก ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๘๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (83 ก): 873–875. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2489
 20. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 21. "แผนที่ดินและสารสนเทศดินระดับตำบลในตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง". กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน. สืบค้นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 117 ง): 8–20. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540
 23. 100 ปีสถานีรถไฟโคกโพธิ์-ปัตตานี สืบค้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566
 24. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (ตอนพิเศษ 56 ง): 91–107. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540
 25. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 26. http://www.ekohchang.com/kanchanaburi_Thai/attractions.htm
 27. "สร้างอาคารสถานีบ้านโป่งใหม่ ในเส้นทางสายใต้ใหม่ ทางหลีกทาง 2 ยาว 446.10 เมตร, ทางตันยาว 461.25 เมตร, ทางแยกเข้าโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษไทย ยาว 1,173.06 เมตร, ทางหลีกในทางแยกจากหลักปลอดภัยของประแจที่ 1-3 ยาว 237.86 เมตร, ทางหลีกจากหลักปลอดภัยของประแจ 2-4 ยาว 122.25 เมตร เมื่อ 1 พ.ค. พ.ศ. 2512". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
 28. "ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 เนื่องจากมีความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ตั้งป้ายหยุดรถขึ้นในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
 29. "ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2504)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
 30. "เปิดใช้ "สถานีท่าม่วง" ตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป อยู่ระหว่างสถานีท่าเรือน้อยกับสถานีกาญจนบุรี เป็นสถานีรถไฟลำดับที่ 441". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 31. "ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2511 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2511)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2511
 32. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ะนวาคม พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519
 33. 33.0 33.1 "สร้างที่หยุดรถนากาญจน์ ที่ กม. 136+462.25 ระหว่างสถานีวังลาน-วังเย็น และสร้างที่หยุดรถท่าตาเสือ ที่ กม. 156+800.00 ระหว่างสถานีบ้านเก่า-ท่ากิเลน (ในทางสายกาญจนบุรี ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2514)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
 34. "ด้วยปรากฏว่าสถานีท่าโป่งในทางสายกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลกลองโด หมู่ที่ 2 บ้านวังเย็น ในปัจจุบันมีชื่อไม่ตรงกับท้องที่ และชื่อของตำบล ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดอยู่เสมอทั้งยังไม่สะดวกแก่การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย ฉะนั้น เพื่อความเหมาะสมและด้วยความเห้นชอบของกระทรวงมหาดไทยกับกรมศิลปากรจึงให้เปลี่ยนชื่อสถานี ท่าโป่ง เป็นสถานี วังเย็น อักษรย่อ ว.ย. ชื่อภาษาอังกฤษ WANG YEN สั่งณ วันที่ 17 ธ.ค.2501 พล.อ. จ.ร. เสรีเริงฤทธิ์". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-05. สืบค้นเมื่อ 2023-02-05. วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2501
 35. "ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เนื่องจากมีความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ตั้งป้ายหยุดรถขึ้นในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2501
 36. "ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2511 เนื่องจากมีความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ตั้งสถานีขึ้นในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2511
 37. 37.0 37.1 "ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520
 38. "ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
 39. "ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา ได้สร้างที่หยุดรถ "วังสิงห์" ที ก.ม. ๑๖๗+๐๓๕ ( ระยะทางจากสถานีธนบุรี) ระหว่างสถานีท่ากิเลน – ลุ่มสุ่ม ในทางสายกาญจนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้อักษรย่อว่า "วห." ฉะนั้น ให้เปิดที่หยุดรถดังกล่าวนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๘ เป็นต้นไป". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2508
 40. "เปลื่ยนชื่อสถานี อ้ายหิต เป็นสถานี ลุ่มสุ่ม ในทางสาย กาญจนบุรี ด้วยสถานี อ้ายหิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ กม.172+350 ในทางสายกาญจนบุรี มีชื่อยังไม่เหมาะสม สมควรจะเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และต้องตามวัฒนธรรม การรถไฟฯจึงมีหนังสือหารือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และได้รับแจ้งว่า ถ้าหากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ สมควรใช้ชื่อว่า สถานีลุ่มสุ่ม เพราะตั้งอยู่ในตำบลลุ่มสุ่ม ฉะนั้นโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย และกรมศิลปากร การรถไฟฯจึงให้เปลี่ยนชื่อสถานีอ้ายหิต เป็นสถานีลุ่มสุ่ม อักษรย่อ ล ุ.ชื่อภาษาอังกฤษ LUM SUM สั่งณ วันที่ 12 มีนาคม 2500". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2500
 41. "ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เนื่องจากมีความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ตั้งป้ายหยุดรถขึ้นในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ณ สมุดเลขรหัส แทนชื่อสถานีและที่หยุดรถ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
 42. "ด้วยการรถไฟฯ ได้ก่อสร้างอาคารสถานี,ทางหลีก พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ในการเดินรถ กับสร้างที่หยุดรถในทางสายกาญจนบุรี จากสถานีวังโพ ถึงสถานีน้ำตก เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเปิดการเดินรถได้ในวันที่ 1 ก.ค.2501 แต่อาคารสถานีและที่หยุดรถรวม 2 แห่งยังไม่มีชื่อ ฉะนั้น "ที่หยุดรถที่กม.185+350 ใช้ชื่อว่า ช่องแคบ ใช้ชื่อย่อว่า อบ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า CHONG KHAEP"". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
 43. "ด้วยการรถไฟฯ ได้ก่อสร้างอาคารสถานี,ทางหลีก พร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ในการเดินรถ กับสร้างที่หยุดรถในทางสายกาญจนบุรี จากสถานีวังโพ ถึงสถานีน้ำตก เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเปิดการเดินรถได้ในวันที่ 1 ก.ค.2501 แต่อาคารสถานีและที่หยุดรถรวม 2 แห่งยังไม่มีชื่อ ฉะนั้น "สถานีที่กม.188+900 ใช้ชื่อว่า สถานีวังใหญ่ ใช้ชื่อย่อว่า วใ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า WANG YAI"". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
 44. "สถานีที่กม.194+250 ใช้ชื่อว่า สถานีน้ำตก ใช้อักษรย่อว่า าต.ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า NAM TOK (สถานีได้ประกาศใช้แล้ว ตามคำสั่งที่ก.113/3050 ลงวันที่ 8 เม.ย.96". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2496
 45. "เปลี่ยนชื่อสถานี ท่าเสา ในทางสายเมืองกาญจนบุรี เป็นสถานี น้ำตก ด้วยสถานีท่าเสาในทางรถไฟสายกาญจนบุรี เป็นชื่อพ้องกับ สถานีท่าเสา ในทางสายเหนือ ฉะนั้นเพื่อความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย และกรมศิลปากร ให้เปลี่ยนชื่อ สถานีท่าเสา ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี เป็น สถานีน้ำตก เพราะในบริเวณห่างจากสถานีประมาณ 1 กม.มีน้ำตกเขาพังอยู่ 1 แห่ง อักษรย่อ อาต. ภาษาอังกฤษ NAM TOK สั่งณวันที่ 8 เมษายน 2496 ป.ศกุนตนาค ลงนามแทนผู้ว่า". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2496
 46. 46.0 46.1 "คำสั่งตั้งชื่อสถานีที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเส้นทางสายคีรีรัฐนิคม ด้วยการรถไฟฯกำลังดำเนินการก่อสร้าง อาคารสถานี ทางหลีก,พร้อมอุปกรณ์ในการเดินรถในทางสายบ้านทุ่งโพธิ์-คีรีรัฐนิคม ได้แก่ กม.644+550 "สถานีบ้านขนาย" และกม.652+600 "สถานีคลองยัน"". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2499
 47. "ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
 48. "ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520
 49. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 50. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ะนวาคม พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ภาคผนวกแก้ไข

แผนที่แก้ไข

ทางรถไฟสายใต้
 
กรุงเทพ (หัวลำโพง)  BL 
 
กรุงเทพ – ตลิ่งชัน
 
 
 
 สายตะวันออก    ชุมทางฉะเชิงเทรา 
 
 
ยมราช
 
 
 
จิตรลดา
 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
สามเสน
 
ประดิพัทธิ์
 
 
 
 
 
 
กลางกรุงเทพอภิวัฒน์  BL   DR   LR 
 
 
 
ชุมทางบางซื่อ
 
 
 
 
สายเหนือและอีสาน   ชุมทางบ้านภาชี 
 
 
 
 
 
บางซ่อน
 
 
สะพานพระราม 6 (แม่น้ำเจ้าพระยา)
 
 
 
 
บางบำหรุ
 
 
 
0.00
ธนบุรี (เดิม)
 
 
 
0.87
ธนบุรี (บางกอกน้อย)
 
 
 
1.54
จรัญสนิทวงศ์
 
 
 
4.29
บางระมาด
 
 
 
 
 
6.08
ชุมทางตลิ่งชัน
 
8.64
บ้านฉิมพลี
 
11.47
พุทธมณฑล สาย 2
 
14.05
ศาลาธรรมสพน์
 
19.06
ศาลายา
 
23.46
วัดสุวรรณ
 
27.05
คลองมหาสวัสดิ์
 
30.80
วัดงิ้วราย
 
35.13
นครชัยศรี
 
40.02
ท่าแฉลบ
 
44.70
ต้นสำโรง
 
48.12
นครปฐม
 
50.13
พระราชวังสนามจันทร์
 
55.36
โพรงมะเดื่อ
 
58.97
คลองบางตาล
 
64.19
ชุมทางหนองปลาดุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไป สุพรรณบุรี
 
 
 
87.86
ทุ่งบัว
 
 
 
96.46
โรงเรียนการบิน
 
 
 
113.30
ศรีสำราญ
 
 
 
122.31
ดอนทอง
 
 
 
141.60
สุพรรณบุรี
 
 
 
มาลัยแมน
 
 
ไป น้ำตก
 
 
67.90
ถนนทรงพล
 
 
73.65
สระโกสินารายณ์
 
 
77.43
ลูกแก
 
 
89.77
ท่าเรือน้อย
 
 
96.68
บ้านหนองเสือ
 
 
102.71
ทุ่งทอง
 
 
114.36
ปากแพรก
 
 
117.04
กาญจนบุรี
 
 
120.26
สะพานแควใหญ่
 
 
124.55
เขาปูน
 
 
132.70
วังลาน
 
 
136.46
นากาญจน์
 
 
140.15
วังเย็น
 
 
144.80
วังตะเคียน
 
 
148.17
บ้านโป่งเสี้ยว
 
 
151.95
บ้านเก่า
 
 
156.80
ท่าตาเสือ
 
 
161.95
ท่ากิเลน
 
 
167.03
วังสิงห์
 
 
172.35
ลุ่มสุ่ม
 
 
173.87
สะพานถ้ำกระแซ
 
 
178.10
วังโพ
 
 
183.66
เกาะมหามงคล
 
 
185.35
ช่องแคบ
 
 
188.90
วังใหญ่
 
 
191.25
บ้านพุพง
 
 
194.24
น้ำตก
 
68.22
บ้านโป่ง
 
73.69
นครชุมน์
 
77.29
คลองตาคด
 
81.80
โพธาราม
 
88.87
เจ็ดเสมียน
 
94.64
บ้านกล้วย
 
100.29
สะพานจุฬาลงกรณ์
 
101.31
ราชบุรี
 
105.46
บ้านคูบัว
 
111.20
บ่อตะคร้อ
 
114.50
บ้านป่าไก่
 
118.62
ปากท่อ
 
122.77
ห้วยโรง
 
127.18
บางเค็ม
 
133.77
เขาย้อย
 
139.44
หนองปลาไหล
 
143.90
บางจาก
 
150.49
เพชรบุรี
 
160.32
เขาทโมน
 
164.21
หนองไม้เหลือง
 
169.90
หนองจอก
 
175.40
หนองศาลา
 
187.06
ชะอำ
 
197.86
ห้วยทรายเหนือ
 
201.64
ห้วยทรายใต้
 
212.99
หัวหิน
 
216.96
หนองแก
 
221.03
สวนสนประดิพัทธ์
 
225.04
เขาเต่า
 
232.85
วังก์พง
 
235.85
ปราณบุรี
 
241.83
ห้วยขวาง
 
246.94
หนองคาง
 
254.99
สามร้อยยอด
 
261.15
สามกระทาย
 
271.33
กุยบุรี
 
278.85
บ่อนอก
 
288.88
ทุ่งมะเม่า
 
294.76
คันกระได
 
302.33
ประจวบคีรีขันธ์
 
310.37
หนองหิน
 
313.42
หว้ากอ
 
318.22
วังด้วน
 
329.07
ห้วยยาง
 
338.60
ทุ่งประดู่
 
342.06
ทับสะแก
 
347.00
ดอนทราย
 
353.04
โคกตาหอม
 
360.53
บ้านกรูด
 
365.85
หนองมงคล
 
371.04
นาผักขวง
 
376.52
บางสะพานใหญ่
 
383.58
หินกอง
 
385.92
ชะม่วง
 
392.66
บางสะพานน้อย
 
399.92
ห้วยสัก
 
404.30
บ้านทรายทอง
 
409.65
เขาไชยราช
 
420.59
มาบอำมฤต
 
427.66
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 
434.29
คลองวังช้าง
 
439.34
ปะทิว
 
447.46
บ้านคอกม้า
 
453.80
สะพลี
 
458.38
หนองเนียน
 
463.20
นาชะอัง
 
468.53
ชุมพร
 
472.54
แสงแดด
 
480.91
ทุ่งคา
 
489.97
วิสัย
 
495.75
บ้านครน
 
500.76
สวี
 
508.51
เขาสวนทุเรียน
 
512.02
เขาปีบ
 
516.81
ปากตะโก
 
522.35
ท่าทอง
 
526.08
ควนหินมุ้ย
 
533.30
หลังสวน
 
541.03
คลองขนาน
 
546.53
หัวมาด
 
553.70
ละแม
 
560.14
บ้านดวด
 
566.37
คันธุลี
 
570.05
ดอนธูป
 
577.78
ท่าชนะ
 
584.06
บ้านเกาะมุกข์
 
588.40
เขาพนมแบก
 
597.71
ไชยา
 
610.53
ท่าฉาง
 
614.00
คลองขุด
 
618.87
คลองไทร
 
623.92
มะลวน
 
631.00
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
 
 
 
 
ไป คีรีรัฐนิคม
 
 
634.35
บ้านดอนรัก
 
 
640.75
บ้านทุ่งหลวง
 
 
644.55
บ้านขนาย
 
 
649.35
บ้านดอนเรียบ
 
 
652.60
คลองยัน
 
 
655.58
เขาหลุง
 
 
658.00
บ้านยาง
 
 
662.00
คีรีรัฐนิคม
 
635.02
สุราษฎร์ธานี
 
641.51
เขาหัวควาย(ขค.)
 
647.23
บ่อกรัง(กง.)
 
652.46
เขาพลู(ขพ.)
 
657.76
คลองยา(ยา.)
 
662.34
บ้านนา(นน.)
 
669.68
ห้วยมุด(มด.)
 
673.70
นาสาร(นส.)
 
679.90
คลองปราบ(ปบ.)
 
684.03
พรุพี(พพ.)
 
687.72
คลองสูญ
 
692.73
บ้านส้อง(สอ.)
 
699.78
บ้านพรุกระแชง(แช.)
 
704.61
ห้วยปริก(หป.)
 
709.87
กระเบียด(เบ.)
 
716.66
ทานพอ(ทา.)
 
722.41
ฉวาง(ฉว.)
 
727.95
คลองจันดี(จด.)
 
734.71
หลักช้าง(หช.)
 
738.98
คลองกุย(อก.)
 
743.01
นาบอน(าอ.)
 
747.03
คลองจัง(คจ.)
 
751.03
บ้านเกาะปริง(ะป.)
 
757.08
ชุมทางทุ่งสง(ทส.)
 
 
 
 
ไป กันตัง
 
 
765.57
ที่วัง
 
 
776.33
กะปาง
 
 
800.82
ห้วยยอด
 
 
829.28
ตรัง
 
 
850.08
กันตัง(กต.)
 
762.00
ใสใหญ่(สใ.)
 
767.78
ช่องเขา(ชข.)
 
769.82
อุโมงค์ช่องเขา
 
776.33
ร่อนพิบูลย์(รบ.)
 
781.01
ชุมทางเขาชุมทอง(ชท.)
 
 
 
 
ไป นครศรีธรรมราช
 
 
786.15
บ้านเกยเชน
 
 
790.59
บ้านทุ่งหล่อ
 
 
794.67
โคกคราม
 
 
798.72
บ้านห้วยยูง
 
 
803.40
บ้านท่าช้าง
 
 
806.35
วังวัว
 
 
810.88
มะม่วงสองต้น
 
 
816.02
นครศรีธรรมราช(ธำ.)
 
789.38
ควนหนองคว้า(คว.)
 
794.94
บ้านตูล(ตน.)
 
802.85
บ้านทุ่งค่าย(น่.)
 
806.06
ชะอวด(ชด.)
 
810.69
หนองจิก(อจ.)
 
813.47
บ้านนางหลง(นล.)
 
816.35
บ้านตรอกแค(คั.)
 
818.95
บ้านขอนหาด(ขห.)
 
824.06
แหลมโตนด(โน.)
 
828.03
บ้านสุนทรา(บท.)
 
833.11
ปากคลอง(ปค.)
 
837.05
บ้านมะกอกใต้(บใ.)
 
839.97
ชัยบุรี(ไช.)
 
846.01
พัทลุง(พท.)
 
849.07
นาปรือ(ปร.)
 
853.19
บ้านค่ายไทย(ทย.)
 
856.28
บ้านต้นโดน(บโ.)
 
859.25
บ้านห้วยแตน(ยแ.)
 
865.01
เขาชัยสน(เช.)
 
870.17
บางแก้ว(แก.)
 
876.50
ควนพระ(คะ.)
 
881.15
ควนเคี่ยม(คเ.)
 
885.35
หารกง(ฮก.)
 
888.68
หารเทา(หท.)
 
893.49
วัดควนเผยอ(วผ.)
 
896.24
โคกทราย(โท.)
 
902.97
ควนเนียง(เน.)
 
909.50
บ้านเกาะใหญ่(กใ.)
 
917.02
บางกล่ำ(บล.)
 
921.84
บ้านดินลาน(ดล.)
 
928.58
ชุมทางหาดใหญ่(หใ.)
 
 
 
 
952.64
คลองแงะ(คง.)
 
 
972.90
ปาดังเบซาร์ (ไทย)
 
 
973.54
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
 
 
973.84
ปาดังเบซาร์(ปซ.) มาเลเซีย
 
 
รถไฟมาเลเซีย   บัตเตอร์เวิร์ธ 
 
940.26
นาม่วง(มง.)
 
953.75
วัดควนมีด(วม.)
 
964.50
จะนะ(จน.)
 
972.10
ท่าแมงลัก(งก.)
 
980.79
เกาะสะบ้า(กส.)
 
991.99
เทพา(เท.)
 
999.91
ตาแปด(ตป.)
 
1003.27
บ้านนิคม(นิ.)
 
1009.21
ปัตตานี(นี.) (โคกโพธิ์)
 
1016.73
นาประดู่(าด.)
 
1020.09
วัดช้างให้(ชห.)
 
1021.29
ป่าไร่(ปไ.)
 
1026.07
คลองทราย(คซ.)
 
1031.59
ตาเซะ(ตช.)
 
1038.74
ยะลา(ยล.)
 
1048.80
ไม้แก่น(ไม)
 
1051.95
บ้านปาแต(ตแ.)
 
1056.82
รามัน(รั.)
 
1061.70
บาลอ(าล.)
 
1071.19
รือเสาะ(สะ.)
 
1075.98
บ้านสะโลว์บูกิ๊ตยือแร(ยื.)
 
1081.77
ลาโละ(ลล.)
 
1089.46
มะรือโบ(โบ.)
 
1093.96
กระแด๊ะ(กแ.)
 
1099.50
ตันหยงมัส(ยม.)
 
1105.44
ป่าไผ่(ปผ.)
 
1111.15
เจาะไอร้อง(จอ.)
 
1115.83
บูกิต(บู.)
 
1119.62
ไอสะเตีย(ไอ.)
 
1125.65
โต๊ะเด็ง(ตด.)
 
1130.10
สุไหงปาดี(งด.)
 
1137.14
โคกสยา(โย.)
 
1142.99
สุไหงโก-ลก(โล.)