สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก

สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก(ทางรถไฟสายใต้)
Nong Pladuk Junction
กิโลเมตรที่ 64.19
ที่หยุดรถไฟถนนทรง(ทางรถไฟสายน้ำตก)
Thanon Song Phon
+3.71 กม.
ที่หยุดรถไฟยางประสาท(ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี)
Yang Prasat
+7.41 กม.
สถานีก่อนหน้าสถานีบ้านโป่ง
Khlong Bang Tan
-5.22 กม.
สถานีถัดไปสถานีคลองบางตาล
Ban Pong
+4.03 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ทางรถไฟสายใต้
สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก
NONG PLA DUK JUNCTION
สถานีระดับที่ 4
สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก.jpg
สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก
ที่ตั้งอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย รฟท. ใต้  แม่แบบ:SRTLines
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี4020
ชุมทางหนองปลาดุก

สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ตั้งอยู่บ้านหนองปลาดุก หมู่ 6 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นสถานีรถไฟ ระดับ 2 เป็นชุมทางที่แยกไปรถไฟสายใต้ รถไฟสายตะวันตก และทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก นับเป็นสถานีรถไฟต้นทางของทางรถไฟสายมรณะ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 [1]

ตารางเวลาการเดินรถแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางหนองปลาดุก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท485 ชุมทางหนองปลาดุก 04:25 04.25 น้ำตก 08:20 ปรับเปลี่ยนการเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

โดยจะเดินรถเฉพาะช่วงสถานีกาญจนบุรี - น้ำตก เท่านั้น (*งดเดินรถ ช่วงสถานีชุมทางหนองปลาดุก - กาญจนบุรี)

ธ255 ธนบุรี 07.30 08.45 หลังสวน 18.15
ธ257 ธนบุรี 07.45 09.23 น้ำตก 12.35 พ่วงรถพิเศษ 915 กญ.-าต.
ธ261 กรุงเทพ 09.20 11.04 หัวหิน 13.35
ธ251 ธนบุรี 13.05 14.29 ประจวบคีรีขันธ์ 19.20
ธ259 ธนบุรี 13.55 15.10 น้ำตก 18.30
ช355 กรุงเทพ 16.40 18.29 สุพรรณบุรี 20.15
ธ351 ธนบุรี 18.25 19.12 ราชบุรี 20.30
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

แม่แบบ:น909+91108:50
ขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางหนองปลาดุก ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ352 ราชบุรี 05.00 05.42 ธนบุรี 07.10
ช356 สุพรรณบุรี 04.30 06.10 กรุงเทพ 08.05
ธ260 น้ำตก 05.20 08.23 ธนบุรี 09.50
ธ252 ประจวบคีรีขันธ์ 04.51 09.39 ธนบุรี 10.55
ธ254 หลังสวน 05:45 14.14 ธนบุรี 16:10
ธ258 น้ำตก 12.55 15.50 ธนบุรี 17.40
ธ262 หัวหิน 14.10 16.51 กรุงเทพ 19.00
ท486 น้ำตก 15:15 18.50 ชุมทางหนองปลาดุก 18:50 ปรับเปลี่ยนการเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่

โดยจะเดินรถเฉพาะช่วงสถานีน้ำตก - กาญจนบุรี เท่านั้น (*งดเดินรถ ช่วงสถานีกาญจนบุรี - ชุมทางหนองปลาดุก )

* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส  : 4020
  • ชื่อภาษาไทย  : ชุมทางหนองปลาดุก
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Nong Pladuk Junction
  • ชื่อย่อภาษาไทย :
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
  • ชั้นสถานี  : สถานีชั้น 4
  • ระบบอาณัติสัญญาณ : สัญญาณไฟสีบังคับสัมพันธ์กับประแจสายลวด (ก.2)
  • พิกัดที่ตั้ง  : กม.ที่ 64+190 ถ.ยธ.รบ.2038 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

อาหารเอกลักษณ์แก้ไข

ณ สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก มีอาหารทีขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ คือ ข้าวแกงที่บรรจุใส่กระทงใบตอง ขายราคากระทงละ 10 บาท โดยขายอย่างยาวนานมากกว่า 40 ปี เริ่มแรกที่ราคาเพียงกระทงละ 1 บาท โดยมีเมนู 4 อย่าง คือ พะแนงเนื้อ, พะแนงไก่, แกงเขียวหวานไก่ และไข่พะโล้ รวมถึงเคยถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแล้ว ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยรถไฟพระที่นั่ง ซึ่งรถไฟได้จอดพักที่สถานีชุมทางแห่งนี้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วย[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.oknation.net/blog/dao-aksorn/2007/12/13/entry-1
  2. "'ร้านป้าน้อย' ปลื้มปีติ! ปรุงอาหารถวายสมเด็จพระเทพฯ". ไทยรัฐ. 2015-10-17.