สถานีรถไฟปะทิว ตั้งอยู่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายใต้

ปะทิว
Pathio
สถานีรถไฟทางไกล
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้งตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เส้นทางสายใต้
รูปแบบสถานีระดับดิน
ชานชาลา2
ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า
ข้อมูลอื่น ๆ
รหัส4179
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เส้นทาง
ปะทิว
Pathiu
กิโลเมตรที่ 439.34
คลองวังช้าง
Khlong Wang Chang
-5.05 กม.
บ้านคอกม้า
Ban Khok Ma
+8.12 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

ตารางกำหนดเวลาเดินรถ สถานีรถไฟปะทิวแก้ไข

เที่ยวล่องแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปะทิว ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ43 กรุงเทพ 08.05 14.51 สุราษฎร์ธานี 16.30
ธ255 ธนบุรี 07.30 16.22 หลังสวน 18.15
ร171 กรุงเทพ 13:00 20.45 สุไหงโก-ลก 10:45
ดพ41 กรุงเทพ 22.50 05.26 ยะลา 14.25 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 39
ดพ39 กรุงเทพ 22.50 05.26 สุราษฎร์ธานี 08.11 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 41
ร169 กรุงเทพ 15:35 00.08 ยะลา 11:20
ร167 กรุงเทพ 18.20 02.26 กันตัง 11.20
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้นแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ปะทิว ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ธ254 หลังสวน 05:45 07.33 ธนบุรี 16:10
ร172 สุไหงโก-ลก 11:30 01.09 กรุงเทพ 09:15
ดพ40 สุราษฎร์ธานี 10.40 13.07 กรุงเทพ 19.45
ร174 นครศรีธรรมราช 13.00 20.01 กรุงเทพ 05.10
ร168 กันตัง 12.40 21.01 กรุงเทพ 05.30
ด86 นครศรีธรรมราช 15.00 21.50 กรุงเทพ 06.30
ดพ44 สุราษฎร์ธานี 20.25 23.09 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 42
ดพ42 ยะลา 14.55 23.09 กรุงเทพ 05.40 ร่วมการโดยสาร
กับขบวนที่ 44
ร170 ยะลา 12:10 23.51 กรุงเทพ 08:05
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

  • รหัส : 4179
  • ชื่อภาษาไทย :ปะทิว
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : PTI
  • ชื่อย่อภาษาไทย : ะท.
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :
  • ชั้นสถานี : สถานีชั้น 1
  • ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟสี 3 ท่า
  • พิกัดที่ตั้ง : 447+460
  • ที่อยู่ : ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข