แขวงบางขุนนนท์

แขวงในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางขุนนนท์ เป็นหนึ่งในห้าแขวงของเขตบางกอกน้อย

แขวงบางขุนนนท์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Khun Non
ป้ายหยุดรถไฟจรัญสนิทวงศ์
แผนที่เขตบางกอกน้อย เน้นแขวงบางขุนนนท์
แผนที่เขตบางกอกน้อย เน้นแขวงบางขุนนนท์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกน้อย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.492 ตร.กม. (0.576 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด10,340 คน
 • ความหนาแน่น6,930.30 คน/ตร.กม. (17,949.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10700
รหัสภูมิศาสตร์102006
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางขุนนนท์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตบางกอกน้อย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1020&rcodeDesc=เขตบางกอกน้อย 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.